ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Barát József
  • 2023. március. 15. szerda
  • 0

Képviselő-testület: növekvő támogatások

A kerület időskorú polgárai, a gyermekes családok húsvétkor is kapnak az önkormányzattól 10 ezer forintos vásárlási utalványt.
title image

Képviselő-testület: növekvő támogatások

A kerület időskorú polgárai, a gyermekes családok húsvétkor is kapnak az önkormányzattól 10 ezer forintos vásárlási utalványt. Erről döntött Erzsébetváros képviselő-testülete március 14-i ülésén, kiterjesztve a kedvezményezettek körét a megváltozott munkaképességűekre és a fogyatékkal élőkre is. A kerület legfőbb döntéshozó testülete több olyan határozatot is hozott, melyeket az infláció tett szükségessé. Egyebek mellett nőtt az óvodai zöldség- és gyümölcsprogramra fordított összeg, a háziorvosok és a házi gyermekorvosok praxisainak rezsitámogatása. Emelkedett a köz- és szociális étkeztetés ára is. Ebből évente több mint 43 millió forintot az önkormányzat átvállalt, ám a költségek egy részét a térítési díjak kismértékű emeléséből kell fedezni.   

Az önkormányzat 155 millió forint értékben támogatja rászoruló polgárait vásárlási utalványokkal március 21 és április 30 között. A húsvéti akcióban részt vehetnek mindazok a kerületi nyugdíjasok, akik betöltötték 60 életévüket.  Utalvány jár minden olyan gyermek után, aki 2023 április 30-ig nem tölti be 18. életévét, jár az utalvány a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő embereknek is.  

A KSH adatai szerint az élelmiszerinfláció Magyarországon 25,7 százalék, ám a kerületi köz- és szociális étkeztetés beszállítója jelezte, hogy az alapanyagokat csak 51 százalékkal drágábban tudja beszerezni, mint egy évvel korábban. Ezért április elsejétől a kerületi Humán Szolgáltatónak is magasabb vállalkozói díjat kell fizetnie, amire az önkormányzat idén 43 és fél millió forintot szán. A kerület további 4 millió forinttal támogatja az óvodák friss gyümölcs és zöldségellátását is. Elkerülhetetlen volt viszont a térítési díjak emelése is. Egy-egy óvodás kisgyerek háromszori étkeztetése a szülőknek eddig 405 forintba került, ez a díj 500 forintra emelkedik, miközben az az étkezés önköltsége valójában 1055 forintra nő. Az iskolás gyerekek ebédjéért a szülőktől eddig naponta 225 forintot kértek. Ez a díj április 1-től 280 forint lesz, miközben az intézményi önköltség 841 forint lesz. Hasonló mértékű az áremelkedés az idősellátásban is.

A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi praxisok közüzemi díjai az elmúlt hónapokban 300 és 700 százalék között növekedtek, ezért az önkormányzat pályázati támogatásuk felső határát évi 109 ezer forintról 400 ezer forintra emelte, és erre összesen több mint 18 millió forintot szán. Szintén az erzsébetvárosiak egészségének megőrzését szolgálja, hogy a kerület most már központi pályázati segítség nélkül finanszírozza az idősek ellátásában telemedicina-eszközök használatát. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy digitális készülék rögzítse az ellátottak szív és tüdőhangjait, felvételeket készítsen a torokról és a hallójáratokról, rögzítse a testhőmérsékletet. A helyszínen felvett adatokat egy központban értékeli az orvos, aki azok alapján diagnózist állít fel, terápiás javaslatot tesz. Erre a kerület idén 11 millió forintot költhet.

A testület megszavazta, hogy az önkormányzat kulturális ötletpályázatot írjon ki Budapest 150. születésnapjának megünneplésére és zöld utat adott a javaslatnak, hogy írjanak ki pályázatot társasházak számára a csapadékvizek gyűjtésére és hasznosítására, készítsenek cselekvési tervet a villámárvizek kezelésére. A képviselők némi vita után leszavazták viszont azt az indítványt, hogy kezdődjön meg olyan mobiltelefonos alkalmazás kidolgozása, amelynek az lenne a célja, hogy sokoldalúan tájékoztassa a kerület polgárait és a turistákat, valamint, hogy fogadja a hibabejelentéseket, javaslatokat, kérdéseket. A többség álláspontja szerint egy a honlaptól független új mobilalkalmazás kifejlesztése helyett a kerület weboldalának kellene az eddiginél hatékonyabb interaktív felületként működnie, és ezt kellene optimalizálni mobiltelefonos alkalmazásra is.