ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Barát József
  • 2023. május. 18. csütörtök
  • 0

Képviselő-testület: növekvő támogatás

Erzsébetváros Önkormányzata 2022-ben több mint 50 milliárd 546 millió forinttal gazdálkodhatott, a bevétel elsősorban az iparűzési adóbevételek növekedése miatt meghaladta a tervezettet.
title image

Képviselő-testület: növekvő támogatás

Erzsébetváros Önkormányzata 2022-ben több mint 50 milliárd 546 millió forinttal gazdálkodhatott, a bevétel elsősorban az iparűzési adóbevételek növekedése miatt meghaladta a tervezettet. Ezt is tartalmazta a zárszámadásról szóló előterjesztés, melyet a képviselő-testület május 17-i ülésén fogadott el.

A Fidesz képviselői számos kérdést tettek fel, a többi között arról, hogy miért nőttek a kiadások, és mit tesz az önkormányzat vezetése az állítólagos helyi korrupció ellen. Niedermüller Péter válaszában kifejtette: miközben folyamatosak voltak a kormányzati elvonások, az önkormányzat gazdálkodása felelősségteljes és kiegyensúlyozott maradt. Ugyanakkor az infláció és az életszínvonal romlása miatt folyamatosan nőtt az igény a szociális támogatásokra, az önkormányzat pedig új rendszert hozott létre, hogy megfelelhessen ennek a kihívásnak.

A jelenlegi vezetésnek egyébként nem volt korrupciós ügye, nem úgy, mint a korábbinak, amit már több bírósági határozat bizonyít. Szóba került az önkormányzatok által sokat bírált szolidaritási adó is. A polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta: amíg nem lehet tudni, hogy az elvonások összege mire megy, azokból milyen kritériumok szerint, kit támogatnak, addig ez a pénz csak sarcnak számít.

A 37 napirendet felvonultató maratoni ülésen a testület elfogadta az önkormányzat intézményei és a Humán Szolgáltató Iroda éves beszámolóját. Ebből kiderült, hogy átmeneti, vagy tartós létfenntartási gondjaik miatt 481-en fordultak az önkormányzathoz segítségért, közülük 415-en összesen 27 millió 437 ezer forintot kaptak. 192 kérelmező összesen 14 millió 451 ezer forintnyi lakásfenntartási támogatásban részesült, 198-an esetben a Humán Iroda gyógyszerkiadásokhoz járult hozzá 10 millió 711 ezer forinttal.

A Momentum képviselőcsoportjának javaslatára a testület határozatot fogadott el arról is, hogy az önkormányzat támogathatja olyan energiahatékonysági pályázatokon induló társasházak rászoruló lakóit, akik nem tudják kifizetni az önrészt. A támogatás összege a kérelmezők helyzetétől függően 114 ezer és 164 ezer forint között lesz. Két szocialista képviselő, Kispál Tibor és Devosa Gábor közös javaslata volt, hogy az élelmiszert és italt árusító boltok tulajdonosait az önkormányzat kötelezze arra, hogy nyitvatartási idejük alatt folyamatosan tartsák tisztán a járdákat. A szemetelés csökkentésének érdekében tegyenek ki a boltok elé legalább 50 literes fém vagy fa hulladékgyűjtő edényt és gondoskodjanak annak rendszeres ürítéséről, tisztántartásáról. A képviselő-testület megszavazta ezt a javaslatot is, ám többen is elmondták, hogy érdemes lenne egységesíteni a hulladékgyűjtő edényeket, hogy Erzsébetváros ne váljon a „kukák kerületévé”.

Számos érdekes adat szerepelt a Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program 2022-es évi teljesítéséről szóló beszámolójában is. Egyebek mellett kiderült, hogy 40 igénylő kapott ingyenesen szigetelőcsíkokat a hatékonyabb fűtés érdekében, a program folytatódik. A környezet védelmét szolgálja, hogy az Erzsébetváros Kft. 2386 köbméter illegálisan kihelyezett lomot takarított el, a szemetes edényekből hétköznapokon 2224, hétvégeken 1834 köbméter szemetet szállított el. Tavaly 35 új mikromobilitási pont létesült a kerületben, ezek 98 új kerékpártámaszt is tartalmaznak.