ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2021. december. 15. szerda
  • 0

KEMÉNY HENRIK BÁBKÉSZÍTŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának gyermekeknek szóló pályázata
title image

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

KEMÉNY HENRIK BÁBKÉSZÍTŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának gyermekeknek szóló pályázata

 

Kemény Henrik magáról: „Ahogy a papa a nagyapától, és én tőle átvettem a bábozást, abban a formában már nem viszi tovább senki ezt az örökséget. Családom sajnos nincs. Tanítványok vannak ugyan, de – nem akarok kritizálni senkit – ők a saját képükre alakítanák dolgokat. Megkaptam a Kossuth-díjat. Az ehhez járó összegből létrehoztam egy alapítványt, amelynek célja egy élő bábmúzeum megvalósítása. Amíg élek, addig játszani akarok. Utána már csak a múzeum lesz.”

Kemény Henrik alapította az első vidéki bábszínházat Győrben, és közben folyamatosan járta az országot.

2002-ben kiváló művész címet kapott.

2005-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a hazai vásári bábjáték legtisztább hagyományainak őrzése és terjesztése érdekében végzett tevékenységéért, hét évtizedes, országszerte ismert és elismert legendás művészetéért. Közben a nemzetközi művészvilágban is nevet szerzett magának és saját maga által készített bábjainak.

2007-ben Erzsébetváros Díszpolgárává avatták.

2008-ban Prima-díjat kapott.

A Kossuth-díjat először visszautasította, de a nyolcvanadik születésnapján elfogadta, és megalapította belőle a Korngut–Kemény Henrik Alapítványt.

2008-ban felröppent a hír, hogy Kemény visszavonul, de ezt később cáfolta: “Amíg fel tudom emelni a kezemet, addig játszani akarok” – mondta.

A Népligetben a Mutatványos téren működött Kemény Henrik Bábszínháza, melyet 1982-ben kultúrtörténeti emlékké nyilvánítottak, de Kemény Henrik halála után leégett.

Kemény Henrik hosszú éveken át itt élt Erzsébetvárosban a Vörösmarty utca 20. szám alatti társasházban. A művész és bábjai Erzsébetváros kultúr- és művészettörténeti öröksége.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Erzsébetváros Önkormányzata Kemény Henrik bábművészre emlékezve „Kemény Henrik bábkészítő pályázatot” hirdet meg.

A pályázat célja:

Erzsébetváros díszpolgárának, Kemény Henrik emlékének, illetve a bábjáték, a bábszínház hagyományainak ápolása. A pályázat célja, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a bábművészet iránt.

A pályázók köre:

A bábkészítő pályázaton részt vehet minden olyan diák, aki valamelyik erzsébetvárosi oktatási intézmény növendéke; és 2007. és 2016. között született)

Korosztályi felbontás: 

Óvodás korosztály: 5-7 éves kor között, (az 2014 és 2016 között született gyermekek)

Iskolás korosztály, 8-14 éves kor között (a 2007 és 2013 között született gyermekek)

A pályázat benyújtása:

A pályaműveket (bábokat) a pályázó erre alkalmas anyagból, fából, textíliákból, egészségre nem ártalmas műanyagokból készítheti el, saját elképzelése, tervei alapján, vagy már létező mesefigurákat mintázva.

Egy pályázó legfeljebb 3 különböző pályaművet adhat be. A pályázó az elkészült pályaművekhez rövid magyarázatot, mesét is mellékelhet, amelyben elmondja az általa készített báb nevét és történetét.

A pályaműveket 2022. január 10. és 14-e között, legkésőbb január 14-én, pénteken 12 óráig lehet leadni a K11-ben cím: Király utca 11.

Az elkészült bábúkat biztonságos csomagolásban kell leadni, a csomagoláson jól látható helyen kérjük feltüntetni a bábút készítő versenyző jeligéjét, amelyet a pályázati kiírásban található Jelentkezési lapon is megadott.

A pályázathoz zárt borítékban csatolni kell a kitöltött jelentkezési lapot.

A pályázat értékelése:

A „Kemény Henrik bábkészítő pályázatra” beérkezett pályamunkákat ebből az alkalomból megalakult Zsűri fogja mindkét kategóriában elbírálni.

A zsűri tagjai:

Láposi Terka – a Korngut-Kemény Alapítvány elnöke

Szirtes Tamás - a Madách Színház igazgatója

Orosz Klaudia – díszlet-, és jelmeztervező

Nizsai Dániel – bábszínész, a Kolibri Színház művésze

Mindkét kategóriában 1-1 első, második és harmadik helyezett kerül kihirdetésre.

Díjak, eredményhirdetés:

Első helyezettek 30-30 ezer forintos vásárlási utalvány, színházjegy, könyv

Második helyezettek 20-20 ezer forintos vásárlási utalvány, színházjegy, könyv

Harmadik helyezettek 10-10 ezer forintos vásárlási utalvány, színházjegy, könyv.

Az eredményhirdetésre 2022. január 29-én, szombaton sor a K11-ben (Király utca 11.). Az eredményhirdetést követően megtekinthető az a kiállítás, ahol bemutatásra kerül Kemény Henrik bábművészről, munkásságáról, bábjairól készült fényképgyűjtemény, illetve a zsűri előzetes válogatása alapján kiválasztott pályaművek. A kiállítás 2022. február 13-ig tart nyitva, a pályaművekért 2022. február 17-ig jelentkezhetnek a tulajdonosok. 

Kapcsolódó dokumentumok:

jelentkezési lap