ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. július. 22. csütörtök
  • 0

Júliusban kezdetét vette a Nyitva! Erzsébetváros program!

A kezdeményezés összehangolja a tulajdonosok, a vállalkozók és a kerület lakóinak az igényeit, hogy olyan új szolgáltatások jelenjenek meg, amelyekkel mindenki jól jár, és gazdagodik a kerület.
title image

Júliusban kezdetét vette a Nyitva! Erzsébetváros program

Megnyílnak a bezárt üzlethelyiségek

Az erzsébetvárosi önkormányzat egyik fontos célja a kerület kulturális fejlesztése. Ami nem csak azt jelenti, hogy hány új galéria, kiállítóhely vagy könyvesbolt nyílik meg itt. E városrész korábbi arculatához hozzátartoztak a kis boltok, hívogató kirakatok, izgalmas portálok is. Az üzletek közül azonban sok bezárt, és ha egy helyiség üresen marad gazdátlanul, a környéke is kezd lepusztulni. Koszosabb, sivárabb lesz az utca.

Ezeket a negatív tendenciákat erősítette fel a bulinegyed és a kocsmaturizmus is, ami miatt több kisvállalkozó nem mert itt boltot nyitni. Hozzájött ehhez a pandémia kirobbanása is, melynek következtében a Belső-Erzsébetvárosban lévő vendéglátóhelyek 40 százaléka szintén bezárt.

Az áldatlan állapotok megszűntetésére dolgozta ki a helyi önkormányzat a Kortárs Építészeti Központtal (KÉK) együttműködve a Nyitva! Erzsébetváros programot, amely újszerű kreatív ingatlanközvetítésnek is tekinthető, valamint közösségalapú városfejlesztésnek. Korábban, 2014-ben és 2016-ban lezajlott már két sikeres Nyitva! projekt Budapesten a KÉK szervezésében. A kezdeményezés összehangolja a tulajdonosok, a vállalkozók és a kerület lakóinak az igényeit, hogy olyan új szolgáltatások jelenjenek meg, amelyekkel mindenki jól jár, és gazdagodik a kerület.

A Nyitva! Erzsébetváros programja több lépésben valósul meg. Egyrészt felmérik azokat a helyi ingatlanokat, amelyek alkalmasak arra, hogy ott új üzletek, boltok, közösségi terek létesüljenek. Ezeknek az ingatlanoknak a többsége magánkézben van, illetve két önkormányzati helyiség is szerepel az újra nyitási projektben. A KÉK által végzett online felmérésben a kerület lakóit kérdezték meg arról, hogy szerintük milyen új szolgáltatásokra lenne szükség Belső-illetve Külső Erzsébetvárosban? Többekkel mélyinterjút és készítenek. A kutatás arra is választ keres, hogy milyen szempontok befolyásolják a vállalkozói kedvet, például az adott üzlethelyiség megközelíthetősége, parkírozás, forgalom, közbiztonság, stb.

Az eredmények összesítése után, július végén nyílt pályázatokat írnak ki a vállalkozók és ingatlantulajdonosok számára, hogy a lakosság által leginkább igényelt szolgáltatások      beköltözhessenek az igényelt területekre, figyelembe véve a már meglévő szolgáltatások elhelyezkedését. A jelentkezők terveit szakmai grémium értékeli, amelynek egy önkormányzati tagja is lesz. A potenciális bérlők közül végül a tulajdonosok választhatják ki, hogy kinek szeretnék kiadni az ingatlanjukat, hogy üzletet nyissanak ott.

Ezután indul október elejétől a hónap végéig tartó Nyitva Fesztivál. A kiválasztott vállalkozók egy hónapra beköltözhetnek az ingatlanokba, és kipróbálhatják, mennyire tudnak ott sikeresen működni. A szolgáltatásaikkal elégedettek-e a helyiek, miként lehetne szélesebb vásárlói kört az üzletekbe vonzani. Többféle segítséget is kapnak ehhez a bérlők. Az egyhónapos próbaidő alatt nem kell bérleti díjat fizetni, sőt az önkormányzat fejenként 50 ezer forint támogatást nyújt, amit az üzlethelyiségek dekorációjára, takarításra is költhetnek. A fiatal, tapasztalatlanabb vállalkozókat szakmai mentorok ingyenesen képzik. Az önkormányzat és természetesen az ingatlanok tulajdonosai is azt remélik, hogy a hónap letelte után minél több vállalkozó dönt úgy, hogy marad a kerületben és bérleti szerződést kötnek. Tervek szerint így 7-14 üzlet újulhat meg, és a szerződést kötő vállalkozók további 100 ezer forint kezdő támogatást is kapnak szerződéskötés után az önkormányzattól