ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok • írta Adminisztrátor
 • 2020. június. 15. hétfő
 • 2

Intézményvezetőt keres a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Intézményvezetőt keres a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
title image

Intézményvezetőt keres a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár utca 7.)
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege:
 teljes munkaidő.


A magasabb vezetői megbízás időtartama:
 A magasabb vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól.

A munkavégzés helye: 1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az intézmény alapító okiratában foglalt intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.


Ellátandó feladatok:

 • az integrált szervezeti formában működő egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásokat és szolgáltatásokat nyújtó intézményben az alapító okiratban meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása.
 • az intézmény működésének tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • munkáltatói jogok gyakorlása,
 • az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók. Az intézményvezetőt az intézmény munkatársaival azonos mértékű juttatások illetik meg.

Pályázati feltételek:

 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírás;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekjóléti, a szociális ellátás, illetve az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség;
 • pontos, precíz munkavégzés;
 • szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;
 • nagyfokú terhelhetőség;
 • kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • egészségügyi vagy gyermekjóléti illetve szociális területen szerzett szakmai gyakorlat igazolása;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) a) pont);
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a Kjt. 20. § (4) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn; és a pályázat elnyerése esetén a hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
 • nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti;
 • a pályázó nyilatkozata arról - a Kjt. 20/A. § (5) b) pontja alapján -, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól
  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásához járul hozzá;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata (jogviszony létesítés esetén) a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadásáról;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Gabriella nyújt a 06-1/462-3327-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1073 Budapest, Erzsébet körút 6. Niedermüller Péter polgármester részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33001/2020, valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírás formai és tartalmi feltételeinek megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján az önkormányzat képviselő-testülete dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • erzsebetvaros.hu
 • bjhuman.hu
 • 1073 Budapest Erzsébet krt. 6.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés tanácsadó munkakörbe történik, határozatlan időre, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bjhuman.hu honlapon szerezhet.