ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok • írta Adminisztrátor
 • 2021. június. 16. szerda
 • 0

Interjú Niedermüller Péterrel Erzsébetváros polgármesterével

title image

Interjú Niedermüller Péterrel Erzsébetváros polgármesterével

Erzsébetvárosban a legolcsóbb bérlakásban élni

Niedermüller Péter lakáspolitikáról és a társadalmi igazságosságról

Erzsébetváros polgármestere azt mondja, ha a lakástörvény módosítását megszavazza a parlament, a végrehajtását akkor sem fogják elsietni. Alkotmányos panaszt tesznek, és megvárják az Alkotmánybíróság döntését. Erzsébetvárosban jóval olcsóbbak az önkormányzati lakások lakbérei, mint más kerületekben, és évente hárommilliárd forinttal támogatja a bérlakásrendszer fenntartását az önkormányzat. 

 

 • Előző beszélgetésünket azzal zárta, ha a parlament elfogadja a lakástörvény módosítását, akkor az ellenzéki polgármesterek az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Továbbra is erre készülnek?
 • Ez attól is függ, hogy végül mit fog tartalmazni a törvény. Amennyiben belekerül az önkormányzati bérlakások kötelező eladása, az valóban súlyos alkotmányos aggályokat vet fel. Az Alaptörvény ugyanis kimondja a tulajdonjog védelmét. És mi van akkor, ha egy önkormányzat, a kormány utasítása ellenére sem akarja eladni a saját tulajdonában lévő ingatlanokat? Ha megszületik ez a törvény, akkor megvárjuk az Alkotmánybíróság állásfoglalását, és minden lehetséges jogszerű eszközzel húzni fogjuk az időt, ha kell az országos választásig is. A kormány sunyi módon még az eladandó bérlakások értékbecslését is az önkormányzatokkal fizettetné ki. Ez a mi esetünkben több tízmillió forint. Nekünk nincs erre pénzünk.
 • A törvény azt is előírja, hogy a bérlakásokat mennyiért kell eladni. Ez – attól függően, hogy ki, mióta lakik a bérleményben, részletre fizet vagy sem – az ingatlan forgalmi értékének 10-30 százaléka lehet. Mit gondol erről?
 • Ez is teljes mértékben sérti a tulajdonjogokat. Például egy 20 millió forintot érő lakást el kellene adnunk 2-6 millióért. Ez azonnal legalább 16 millió forintos veszteség az önkormányzatnak, és ehhez még hozzájön az is, amit az elmúlt évtizedekben ráköltöttünk a lakásállományunkra. Végeztünk egy felmérést, amelyből kiderült: Budapesten, de a belvárosi kerületekben biztosan, nálunk a legalacsonyabbak az önkormányzati lakások bérleti díjai. A szociális alapon kiutalt lakások átlagos lakbére a VII. kerületben négyzetméterenként 173-280 forint. Viszonyításképpen ugyanez a négyzetméter ár VI. kerületben 406 forint, a VIII. kerületben 368 forint, a IX. kerületben pedig 463 forint.
 • Vagyis jól járnak azok, akik az Erzsébetvárosban jutottak bérlakásokhoz. Az önkormányzatnak viszont ez ráfizetés?
 • A felméréséből az is kiderült, hogy a VII. kerületi önkormányzat évente több mint hárommilliárd forintos támogatást nyújt közvetve a lakások bérlőinek. Ezzel járulunk hozzá, hogy az alacsony lakbérek ellenére is fenntartható legyen ez a lakásrendszer, és a bérházakat is igyekszünk felújítani.
 • Milyen állapotban vannak a kerületi bérlakások, és kik laknak ezekben?
 • A lakások 37 százaléka egyszobás, 40 százaléka kétszobás. 57 százalékuk csak a komfort fokozatot éri el. A bérlőknek 17 százaléka 65 évesnél idősebb, tehát nem igaz, hogy teljesen elöregedett a kerület. Ugyanakkor az önkormányzati lakások 51 százaléka egyfős háztartás. Vizsgáltuk azt is, hogy a bérleményekben élők közül hányan kapnak szociális segélyt? Meglepő eredmény jött ki: szociális támogatásban részesülőknek csupán a 36 százaléka lakik bérlakásban. Hogy a többi segélyezett hol él, nem tudjuk. Talán rokonoknál, ismerősöknél.
 • Mi következik mindebből?
 • A jelenlegi lakáspolitikai rendszer rendkívül igazságtalan, drága és rossz színvonalú. Az én felfogásom szerint az önkormányzati lakások azoknak járnak, akik leginkább rászorulnak, és szociális segélyeket kapnak. De most nem ez a helyzet. Át kell gondolni, hogyan változtathatnánk ezen a lakáspolitikán.
 • Felemelnék a bérleti díjakat, vagy felülvizsgálják a bérlők jogosultságát?
 • Erről szó sincs! Mi senkitől sem veszünk vissza bérleti jogot, és semmiféle automatikus, általános lakbéremelés nem lesz. Ugyanakkor az sincs rendben, hogy mondjuk egy 800 ezer forintból élő négytagú család ugyanannyi lakbért fizessen, mint a 300 ezer forintból élő hasonló család. A lakbért a jövedelmekhez kell arányítani. Fontosnak tartom, hogy a társadalmi igazságosság érvényesüljön a lakhatás politikájában is.
 • Rengetegen igényelnek most is bérlakásokat a VII. kerületben. Mi lesz velük, ha még a meglévőket is elveszik a kerülettől?
 • A törvénymódosítás ezt az amúgy is roppant nehéz helyzetet teljesen ellehetetleníti. Jelenleg is csak három-öt kicsi önkormányzati lakásunk van arra a célra, hogy vészhelyzet esetén - például családon belüli erőszak miatt, vagy valakinek tűz üt ki – a károsultakat elhelyezzük valahol. Ha nagyobb baj történne, már nem tudnánk mit tenni. Az előző városvezetés idejében előfordult, hogy valakit szállodában kellett átmenetileg elszállásolni, mert máshol nem volt hely. Ha tehát a meglévő lakásállományunk egy részét is el kell adni, annak beláthatatlan következményei lehetnek.
 • A törvénymódosítás hány erzsébetvárosi bérlakást érintene?
 • Erre csak azután tudunk pontos választ adni, amikor a parlament megszavazta a javaslatot. A VII. kerületben csupán a Király utcának egy kis része tartozik a Világörökség védett területbe. Ezen kívül van egy úgynevezett pufferzóna, amely Belső-Erzsébetváros jelentős részét magába foglalja. Ha törvény végül erre a zónára is vonatkozik, az körülbelül ezer bérlakás eladását jelentené, és akár 25 milliárdos közvagyont veszítenénk el.
 • Mivel járna ez?
 • Ahhoz, hogy fejleszteni, építkezni tudjunk, hitelképesek legyünk, az önkormányzati lakásvagyon nyújt garanciát. Ha ezt elveszik tőlünk, minden további fejlesztési terv bizonytalanná válik. A kormány eddig is sarcolta az önkormányzatokat, csakhogy például a fideszes kerületeket más módon kompenzálta. legutóbb például hat fideszes vezetésű önkormányzat összesen kilencmilliárdos támogatást kapott útfelújítások címen. Az ellenzéki kerületek pedig egy fillért sem.
 • Erzsébetvárosban előzőleg tíz évig fideszes városvezetés volt. Ők is sok bérlakást eladtak, szintén nagyon olcsón, a forgalmi értékük 30 százalékáért. Önök most azt állítják, a kiárusított lakások jelentős része a lakásmaffia zsákmánya lett. Mi bizonyítja ezt?
 • Konkrét példát tudunk arról, hogy az egyik év augusztusában egy befolyásos személy, három hét alatt nyolc lakást vett meg a kerületben. Jellemző példa az is, hogy valaki megvette az önkormányzati lakást nyomott áron, mondjuk hétfőn, és csütörtökön már más nevére került az ingatlan. Olyan egyedülálló idős bérlők vették meg a lakásukat, akik életükben nem láttak még ennyi pénzt, hirtelen mégis milliókat tudtak beruházni. Majd az ingatlanok pillanatokon belül a piacon kötöttek ki. Ezekben az ügyekben nem csak az a probléma, hogy egyesek a közvagyonból nyerészkedtek. Kérdés az is, hogy mi lett azokkal, akiknek a lakásai spekulánsok kezére jutottak, és nem maradt fedél a fejük fölött.
 • A jelenlegi törvénymódostás eredményeként egyesek nagyon olcsón szerezhetik meg az önkormányzati lakást, mások sokkal drágában, vagy egyáltalán nem vehetik meg. Ez teljesen kaotikus viszonyokat teremthet.
 • Ez egy totálisan igazságtalan rendszer. Meggyőződésem, hogy az önkormányzati lakásokat nem kellene eladni. Az a fideszes politika, mely szerint mindenkinek legyen saját ingatlana, jól hangzik, csak ebből az emberek millióit zárják ki. Azokat, akiknek nincs annyijuk, hogy lakást vegyenek, esetleg banki hitelt sem igényelhetnek. Ezekkel a milliókkal mi lesz? Nagyon rossz, szűklátókörű politika az, amelyik csak bizonyos, tehetősebb rétegeknek kedvez. Európában - függetlenül attól, hogy szociáldemokrata, vegy kereszténydemokrata kormány van hatalmon - mindenütt komoly bérlakásprogramokat dolgoztak ki. Pontosan tudják, hogy nem az lényeg, hogy mindenki tulajdonos legyen, hanem, hogy emberhez méltó körülmények közt lakhasson mindenki. Nekünk is ezt kell garantálni. Az Orbán-kormány törvénye viszont ellentétes az emberi méltóság alapelvével.