ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. április. 08. péntek
  • 0

Innovatív, kreatív, friss

A jelenkorra reflektáló projektekkel építi tovább a Kultúrnegyedet Erzsébetváros!
title image

Innovatív, kreatív, friss, a jelenkorra reflektáló projektekkel építi tovább a Kultúrnegyedet Erzsébetváros!

 

Nem titok, hogy Erzsébetvárosban kiemelt célunk a kulturális városfejlesztés, melynek egyik alappillére a januárban bemutatott ‘Kulturális Koncepció’. A koncepció három fő fejlesztési területet határoz meg, ezek egyike a zsidó kultúra és hagyomány ápolása, a második a kreatív iparban tevékenykedő, pályakezdők indulásának elősegítése, az innovatív, progresszív kulturális kezdeményezések helyzetbe hozása és létesítése. A harmadik kiemelt terület pedig a hagyományos mesterségek, az iparosság bemutatása.

 

A koncepció létrejötte óta számos projektnek és kiállításnak adott otthont kerületünk, melyeket szeretnénk szélesebb körben megismertetni a nagyközönséggel.

Bemutatjuk újonnan megalapított kortárs galériánkat, a Klauzál6 Projekt Galériát, debütál a MOME fotográfia MA tanszékkel együttműködésben megvalósuló nemzetközi műteremprojektünk és a Klauzál téren megrendezésre kerülő szabadtéri galériánk, valamint újabb projektbe kezdünk a Converse-sel.

 

 

 678 cult&art kortárs galériafesztivál

 

Erzsébetváros Önkormányzata egy hatodik, hetedik és nyolcadik kerületet összekötő galériafesztivált alapított, amely a tervek szerint minden évben megrendezésre kerül majd.

A program célja, hogy létrejöjjön Budapesten egy olyan kortárs fesztivál, amely összeköti a belső kerületeket a kultúrát kedvelő, akár műértő belvárosi polgárok számára. Hiszen a művészetet nem kerülethatárok szabják meg. Ezen túl szeretnénk növelni a nappali városhasználatot, támogatva a forgalomcsillapítással, zöldítéssel és a minőségi turizmussal kapcsolatos kerületfejlesztési elképzeléseinket.

 

 

2, Megalapítottuk a Klauzál6 Projekt Galériát

 

A galériában februártól folyamatosak a kiállítások és sikeresen lezajlott a fentebb említett 678cult&art kerületeken átívelő galériafesztivál is. Április 1-től nyitott a galériában és Erzsébetváros másik két helyszínén a Budapest Fotó Fesztivál „Fresh Meat” kiállítás-sorozata, valamint májusban a Resident Art Tavaszi Zsongás néven magyar fiatal, feltörekvő művészek munkáiból rendez kiállítást és vásárt.

 

A galéria missziója: Befogadó tér feltörekvő művészek progresszív, innovatív tartalmainak megjelenítésére, amelyek reflektálnak a jelenkor történéseire. Olyan kortárs tartalmakat jelenít, meg amelyek mondanivalójukban, jelentésükben értéket képviselnek egy előremutató, gondolkodó és tudatos társadalom számára.


 

3, Budapest Fotó Fesztivál- Fresh Meat

A Budapest FotóFesztivál Erzsébetvárossal együttműködésben pályázatot hirdetetett 35 év alatti fotográfusok számára csoportos kiállításon való megjelenésre. A pályázaton nyertes alkotók munkáiból 2022. április 1-től 21-ig tartó csoportos kiállítás nyílt Erzsébetváros különböző pop- up tereiben, a BPF kiemelt eseményeként.

 

4, Mome x Erzsébetváros

 

VisszaTÉR

A Mome Fotográfia MA már tavaly is együttműködött Erzsébetvárossal egy 5 helyszínen megrendezett kiállítás-sorozattal, Fiatal_felnőtt_történetek_Erzsébetvárosban címmel. A sikeres coworking idén már két projekttel folytatódik. A nyári vakáció után ősszel, érdekes programokkal várjuk vissza a kultúrára éhes budapesti és turista közönséget. A Klauzál téren ’VisszaTÉR - Arccal egymás felé’ címmel nyílik szabadtéri kiállítás a MOME fotográfia hallgatói munkáiból, amelyre pályázat útján jelentkezhetnek. A fotók témája reflektál a covid utáni élethelyzetünkre, hogy ugyan minden a régi, mégis sok minden megváltozott, valamint minden megváltozott, de sok minden a régi. Valami lezárult, lett helyette valami új: az új életünk. Ezt az érzést szeretnénk a Klauzál tér megújulásával kontextusba hozni, hiszen a tér megújításával lezárul egy korszak és egy új ’időszámítás’ veszi kezdetét. A szabadtéri kiállítás lényege, hogy gondolatokat, beszélgetéseket kezdeményezzen az utcán, az arra járók, megtekintők között, hiszen mindenkit érint a téma, ami a képeken látszik. Ezért is a mellékcím: arccal a másik felé.

 

Elisabeth A-I-R (artist in residence program)

 

Célunk, hogy kulturális kezdeményezéseinkkel nemzetközi színtérre is kiléphessünk. A MOME fotográfia szakkal kooperálva nemzetközi artist in residence (műterem) pályázatot hirdettünk. A nyertes pályázó vállalja, hogy a jelenkorra reflektáló városi változások, közép-európai identitás témakörökben alkot Erzsébetvárosban. (Changing urban environments, urban resilience;History, heritage, politics and social conflict;Issues related to Central European identity ) Az egy hónapos ittartózkodás alatt ’artist talk’ formájában a lakóknak lehetőségük van találkozni a művésszel, azon túl szakmai workshoppot tart a MOME-n, valamint a hónap végén kisebb kiállítás formájában mutatja be az elkészült munkákat.

 

5, Converse x Erzsébetváros

Convers City Forest néven 2021-ben a Dob utcai parkunkban ’lélegző’ falfestmény készült a Coverse támogatásával. 2022-ben folytatjuk az együttműködést, melynek fő iránya a közterek ’megszépítése’ street art alkotásokkal, valamint üzenet a felelős graffitizés mellett.