ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Idegenforgalmi Adó
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Települési arculati kézikönyv
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó adatbejelentés
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás
Humánszolgáltató Iroda

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Török Zsuzsa Gyöngy
  • 2022. december. 05. hétfő
  • 0

Idén történt: Erzsébetváros a kultúra kincsestára lett

Választási ígéret volt: a hetedik kerületet Budapest kulturális centrumává tenni.
title image

Erzsébetváros a kultúra kincsestára lett

Fókuszban: a zsidó hagyományok, a régi és az új mesterségek, a fiatal művészek

Választási ígéret volt: a hetedik kerületet Budapest kulturális centrumává tenni. Egy olyan otthont teremteni Erzsébetvárosban, ami progresszív, nyitott és modern. Szücs Balázs, egyházügyi, civil és kulturális alpolgármester irányításával munkacsoport alakult: elkészítette a kerület kulturális jövőképét. Év elejére megszületett egy 120 oldalas tanulmány a közeljövő Erzsébetvárosáról, a kultúrnegyedről.

„A kulturális koncepció határozott értékválasztás: irányok, utak kijelölése. A kiszámíthatóságot és a partneri viszonyokat helyezzük benne előtérbe. Partnerség a kerületen kívüli, fővárosi intézményekkel, a Budapest Brand-del, a fesztiválokkal, a testvérvárosainkkal” – magyarázza Szücs Balázs.  „Szeretnénk, ha a mindenkori vezetéstől függetlenül járnánk tovább a megtervezett utat, melyhez iránytű ez a tanulmány” – teszi hozzá.

 

Zsidó hagyományok ápolása

A magyar-zsidó múlt őrzése evidencia ebben a kerületben. A koncepció szerint további teret, helyet kap a kortárs zsidó művészet, illetve a vallási turizmus. A Zsidó Történeti Tár szomszédjában tavaly ősszel nyílt meg Európa egyetlen független zsidó színháza a Gólem, mely kerületi tulajdonú helyiségben kapott helyet, a Csányi utca 3-ban. Ez a jó gyakorlat folytatódik további bérbeadásokkal. A cél, hogy Erzsébetváros magyar-zsidó kultúráját az egész világ megismerje.

 

Régi és új mesterségek, alternatív kultúra

A kihalófélben levő kézműves szakmákat már nem lehet feltámasztani, de az emléküket meg lehet őrizni. Az utolsó helyi jelvénykészítő, Berényi Zsuzsanna Ágnes egészen tavalyi haláláig gyakorolta szakmáját a Király utca 27-ben. Az Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár hagyatékát jelenleg a Nemzeti Galéria őrzi, a kerület önálló kiállítótérben szeretné hamarosan a nagyközönség elé tárni.

A régi mesterségek előtt tisztelegni, az újak felé pedig nyitni akar az önkormányzat. Fiatal kézművesek, designerek népesítik be egyre jobban Erzsébetvárost, a Klauzál6 mellett számos galéria épít a kortárs művészekre.

Az alternatív kultúra szinte mindenhonnan kiszorul, hisz bevételt a népszerű, sokszor kevésbé értékes művészeti ágak termelnek. Próbateremre, kiállítóhelyre, koncerthelyszínre számíthatnak a kerületben pályakezdő képzőművészek, filmesek, színházi szakemberek, zenészek, építészek, szépírók. 


Erzsébetváros a kultúra fellegvára lett Budapesten!

A kultúrnegyed

Nem csupán átfogó és egyedülálló Kulturális Koncepciónk van, hanem számos új projekt, esemény, együttműködés elindult hódító útjára a kerületben. A teljesség igénye nélkül elevenítsünk fel párat, az önkormányzati választások 3. évfordulóján!

Saját irodalmi ösztöndíjat alapítottunk Magyarországon elsőként: eddig 25 kortárs alkotónak biztosítottunk lehetőséget, hogy az irodalomra több ideje jusson, és hat hónapon át havonta 160 ezer forint támogatást adtunk a szellemi munkára.

Együttműködtünk a kerület színházaival. Sok más premier mellett például a Fészek Művészklub idei bemutatója is önkormányzati segítséggel valósulhat meg: Thomas Mann Mario és a varázsló című novelláját állítják színpadra Lukács Andor rendezésében, a főszerepben Hegedűs D. Gézával. Komolyzenei koncertsorozatot szerveztünk a felújított Rumbach zsinagógában, a kávéházban felélesztettük a pesti kabaré hagyományait, a Bethlen Téri Színházban Csernus Mariann színművész a Vizsolyi Biblia 2.0 című előadóestjét szponzoráltuk, és a Gang Színház programsorozat folytatását is lehetővé tettük. A Gólem Színház és az ISON önkormányzati helyiségben működhet, az RS9 Színház a Magyar-Élet Irodalmi Fesztivált indította útjára támogatásunkkal és a Fiatal Drámaírók Házával közösen.

Együttműködtünk a kultúra helyi szereplőivel. A Bihari Táncegyüttes programjait, táborait segítettük, a Placcc Fesztivál csapata művészeti alkotóközösséget hozott létre az István utcában, és közösségi táncba hívta a kerületet, megnyitottuk a K6 Galériát, ahol kortárs alkotók mutatkozhattak be, létrehoztuk az országosan egyedülálló Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjteményt az Akácfa utcában.

Büszkék vagyunk a kerület művelődési központjára, az ERöMŰVHÁZ-ra. Négy helyszínen évente több mint kétszáz programmal várja a látogatókat az intézmény: a Róth emlékházban, a Hernád Házban, a Zsidó Történeti Tárban és a K11-ben. Kultúrpontot nyitottunk a Thököly utcában, hogy még élőbb lehessen a kapcsolat a kerület lakóival. Elmondhatjuk, hogy minden korosztály tartalmas szabadidő- eltöltési lehetőségeket talál az ERöMŰVHÁZ égisze alatt keresgetve.

Legújabb kulturális programjaink: a Doku7, azaz a dokumentumfilmesek fesztiválja, a Chill Garden, mely a Róth múzeum udvarában zajlik nagy sikerrel, útjára indult a Király Nap, ami mellé jövőre a Csányi Fesztivál is csatlakozik, előtérbe helyezve a zsidónegyed hagyományait.

Támogattuk a Zsidó Művészeti Napok, a Zsidó Kulturális Fesztivál, a Bálint Ház és a Judafest rendezvényeit, valamint a Spinoza csütörtöki örömzenei koncertjeihez is hozzájárultunk anyagilag. Az Örkénykert nagy kedvencünk az őszi programok sorában, s ott vagyunk a Múzeumok Őszi Fesztiválján, az Ars Sacra Fesztiválon, illetve a Margó Irodalmi Fesztiválon.

Elkészült a kerület Civil Koncepciója és a civilek támogatásáról szóló, új rendeletet is elfogadta a testület, visszahoztuk a működési támogatásokat. Megnyitottuk a Nagy Diófa utcában a Civil Központot, idén másodszor rendeztük meg a Civil Korzót és megalakítottuk a tematikus civil kerekasztalokat.

Megalapítottuk az Idősek Tanácsát, újjászerveztük az Értéktár Bizottságot, Erzsébetváros kincsei címmel értéktár esteket tartunk.

A színházi évad indulásakor kulturális különszámmal kedveskedtünk a kerületnek:

hogy mérhetetlen kulturális kincsünket naprakészen megmutathassuk az itt élőknek, és az idelátogatóknak is.