ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2020. december. 29. kedd
  • 2

Idén a szokásos módon nem tudtuk megtartani az éves közmeghallgatást, de akik kérdéseket tettek fel, azok írásban megkapták a választ

Idén a szokásos módon nem tudtuk megtartani az éves közmeghallgatást, de akik kérdéseket tettek fel, azok írásban megkapták a választ.
title image

Idén a szokásos módon nem tudtuk megtartani az éves közmeghallgatást, de akik kérdéseket tettek fel, azok írásban megkapták a választ

Idén a szokásos módon nem tudtuk megtartani az éves közmeghallgatást, de akik kérdéseket tettek fel, azok írásban megkapták a választ.

A kérdezők lényeges, sokakat érdeklő témákat vetettek fel, a forgalomcsillapításról, az Erzsébetváros kártyáról, a kutyapiszokról, köztisztaságról kérdeztek. Ígéretünknek megfelelően a kérdések és válaszok kivonatos, rövidített változatát Önök is elolvashatják.

Egy kerületi lakos több kérdéssel fordult az önkormányzathoz, melyek egy része az utcák, terek, illetve a Blaha Lujza téri aluljáróra vonatkozott; különös tekintettel a kutyapiszokra, amivel kapcsolatban a kérdező azt is felveti, az önkormányzat használja az ebadóból befolyt pénzt, az utcák tisztántartására.

Az önkormányzat válasza szerint: az ide vonatkozó törvények az állattartó kötelezettségévé teszik az ürülék eltávolítását, valamint a társasházak kötelezettségévé a társasház előtti közterület tisztán tartását. Ugyanakkor „a köztisztaság fenntartása azonban közös ügyünk, melyet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság valamint Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága minden lehetséges erőforrásával próbál biztosítani.” – áll a válaszban. Ennek értelmében Erzsébetváros Önkormányzata szerződést között, melynek megfelelően nagy területen kézi-, gépi-, és magasnyomású vizes takarításra került sor. A válasz szerint az önkormányzat a köztisztaság kérdését a jövőben is a rendelkezésére álló eszközök, források függvényében prioritásként kívánja kezelni. 

Az ebadóra vonatkozó felvetésre válaszolva az önkormányzat megjegyzi: „A köznyelven „ebadónak” nevezett közteher létezik, de nem adó, hanem az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott ebrendészeti hozzájárulás. A jogszabályi lehetőség feltételei adottak, kevés önkormányzat élt a bevezetésével.”

Kérdés érkezett még azzal kapcsolatban is, tervezi-e az önkormányzat, hogy a kerékpáros és gyalogos közlekedés segítése érdekében konkrét intézkedéseket tesz az elkövetkező évben.

Az önkormányzat ezzel kapcsolatban a 2020. augusztusában bevezetett forgalomcsillapításra emlékeztet, amely „az átmenő forgalom csökkentése mellett a gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását is célul tűzte ki.” A válasz arra is kitér: „További áthaladó forgalomtól védett, csökkentett sebességű övezetek kialakítását tervezzük 2025-ig Középső- és Külső-Erzsébetvárosban is, melyek jobbítják a kerékpáros közlekedés feltételeit, illetve lehetővé teszik sétáló utcák kialakítását.” Belső-Erzsébetvárosban és a kerület többi részén is további helyeken tervezik ehhez hasonlók megvalósítását.

Tervezi-e az önkormányzat, hogy az épületek felújítását előírja? – érkezett a kérdés. Az erre adott válaszból kiderül: az illetékes bizottság az elmúlt évekhez hasonlóan, 2020-ban is pályázatot írt ki a kerületi társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak általános felújítási munkáinak támogatására. Így az épület szerkezeteinek rendeltetését és folyamatos üzemelését veszélyeztető javító, életveszélyes műszaki állapotot megszüntető munkákra a visszatérítendő kölcsön mellett vissza-nem térítendő támogatás megszerzésére is lehetőség nyílik, míg az általános társasház felújítási munkák esetén visszatérítendő kölcsönhöz juthatnak az érintett társasházak. Ezeket a pályázati lehetőségeket „a költségvetésvetés függvényében 2021. évre vonatkozóan is biztosítani kívánjuk.”

Tervezi-e az önkormányzat, hogy átláthatóbbá teszi a működését és minden tulajdonában lévő cég esetében nyilvánosságra hozza az azok által kötött szerződéseket? – érkezett a kérdés, amelyre így szól a válasz: „Az Önkormányzat honlapján a www.erzsebetvaros.hu weboldalon a „Nyilvánosság” címszó alatt találhatóak a „Közérdekű adatok” és az „Üvegzseb” adatai, amely az Önkormányzat által (többek között a gazdasági társaságaival) kötött 1 millió forintos értékhatárt meghaladó értékű szerződéseket tartalmazza.

A gazdasági társaságok önálló jogi személyek, az általuk kötött szerződéseket maguk hozzák nyilvánosságra.”

A kérdező bizonyos épületek jelenlegi helyzetéről, sorsáról szeretett volna felvilágosítást kapni.

Ezek: VII. Rákóczi út 66. A kérdéses ingatlan magántulajdonban van, a tulajdonosnak új építési engedélyt kell kérni az építkezés folytatásához, de az önkormányzat tudomása szerint jelenleg ilyen kérelem még nem érkezett az eljáró hatósághoz.

Almássy téren lévő volt Szabadidőközpont, szintén magántulajdon. Az épület szállodává történő átalakításának terveit az Erzsébetvárosi Műszaki Tervtanács elfogadta, engedélyezésre javasolta. Az építési engedélyezési megadására Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A Dohány utca 31. szám alatti épületre, a bezárt Tüdőszűrőállomásra Erzsébetváros Önkormányzata 2015-ben adásvételi szerződést kötött. A szerződéssel kapcsolatban később az önkormányzat - mint felperes - a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál peres eljárást kezdeményezett „Az eljárás során a felperes keresetében a felek között 2015. augusztus 27-én létrejött adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítását és az eredeti állapot helyreállítását kérte. Az ingatlan tulajdonjogát érintően jelenleg is folyamatban van a per.”

A Budapest VII. kerület, Dohány utca 10. - Síp utca 8-10. szám alatti meglévő - egyedi műemléki védelem alatt álló, magántulajdonban lévő - épületek vegyes rendeltetésű épületté történő átalakítására, átépítésére, bővítésére vonatkozóan bemutatott tervet az Erzsébetvárosi Műszaki Tervtanács elfogadta, engedélyezésre javasolta. Az építési engedélyezési eljárásra vonatkozóan Budapest Főváros rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A kérdező a romkocsmák állapotával, szerződésük érvényességével kapcsolatban is megkereste az önkormányzatot. A válasz szerint: a „romkocsmák” (Kazinczy u. 14., Kazinczy u. 18., Klauzál u. 10., Klauzál u. 19., Akácfa u. 47., Akácfa u. 49., Akácfa u. 51. stb.) magántulajdonú ingatlanokban üzemelnek „ezért azok bérleti szerződéseinek tartalma az Önkormányzat előtt nem ismert, illetve véleményezési jogkörrel nem rendelkezik.” Az épületek felújítása, átalakítása ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A közmeghallgatásra az Állatorvostudományi Egyetem új épületének építésével kapcsolatban is érkezett kérdés. „A Kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet. Emiatt Erzsébetváros Önkormányzatnak gyakorlatilag semmi beleszólása nincs azzal kapcsolatban, hogy mi és hogyan fog itt megépülni. Bár 2020. márciusa óta az építési engedélyek kiadásáról a Kormányhivatal dönt, normál esetben a kerületnek településképi véleményezési joga van az tervezett épületekről. A kiemelt beruházás státusza egyrészt ezt a lehetőséget veszi el a kerülettől, ráadásul jelen esetben, a kiemelő kormányrendelet felülírja a kerület érvényes szabályozási előírását is. A hatályos építési szabályzatunk nem teszi lehetővé egy ilyen túlméretezett épület telepítését. A kormányrendelet viszont itt egy több emelettel magasabb és kevesebb zöldfelülettel rendelkező beruházást engedélyez.

Kerületi, jegyzői hatáskörben csupán a fakivágási ügyek engedélyezése maradt. Itt volt egyedül lehetőségünk befolyásolni az engedélyeztetés folyamatát, azzal, hogy nem járultunk hozzá a két idős, értékes fa kivágásához, a tervezett épület helyén. Talán egy lakossági tiltakozás média visszhanggal még több eredményt érhet el.”

A kérdező az Erzsébetváros kártyával járó kedvezményekről, az ingyenes állatkerti belépésről, sonkáról, fenyőfáról kérdezett. Erre válaszul az önkormányzat arról tájékoztatta, hogy az Erzsébetváros Kártyák kibocsátása eddigi formájában megszűnt, „mert a megbízott teljesítésének elégtelensége okán a szerződést megszüntetni kényszerültünk, a felek között jogvita van folyamatban.” A válasz szerint azonban az önkormányzat tervezi, hogy a jövőben is nyújt majd kedvezményeket a lakosok részére, ezek rendszere kidolgozás alatt áll.