ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. február. 01. hétfő
  • 2

Hőkamerás vizsgálat Erzsébetvárosban

Hőkamerás vizsgálat Erzsébetvárosban
title image

Hőkamerás vizsgálat Erzsébetvárosban

Hőkamerás vizsgálat Erzsébetvárosban

        

A kerület üvegházhatású gázainak körülbelül a fele az épületek fűtésekor keletkezik. A fűtési igényeink mérséklésével és a megfelelő szigeteléssel azonban változtathatunk ezen!
Ha csak egy fokkal csökkentjük a lakásunk hőmérsékletét, máris sokat tettünk a klímavédelemért. Ugyanilyen fontos, hogy megfelelően legyenek szigetelve az ajtóink, ablakaink, nehogy kiszökjön a meleg és akaratunkon kívül az utcát fűtsük.

Január harmadik hetében a Klímavédelmi Kabinet egy bérelt hőkamerával 15 önkormányzati épület és 18 magánlakás hőszigetelését vizsgálta meg. Az alábbiakban a vizsgálat során szerzett tapasztalatainkat szeretnénk bemutatni és hőkamerás képekkel illusztrálni. A képeken látható számok mindig a leghidegebb, a legmelegebb, és a kép középpontjának hőmérsékletét jelzik. A színek pedig az adott kép leghidegebb és legmelegebb pontja közötti hőmérséklet-tartományt jelentik, ezért egy adott szín minden képen más hőmérsékletet jelent.

Ablakkeretek szigetelési problémái

A hőkamerás vizsgálat azt jelzi, hogy a legnagyobb probléma az ablakkeretek szigetelésénél van. A hőkamera a legrosszabb esetekben gyakorlatilag a szoba hőmérsékletével megegyező (a külső hőmérsékletnél 20-25 fokkal melegebb) hőmérsékletet mutatott, ami azt jelenti, hogy a meleg levegő akadálytalanul és folyamatosan áramlik ki a lakásokból. De jobb esetben is általában 10-15 fokos különbséget mértünk a kinti levegő és az ablak hőmérséklete között. Sokszor az is előfordult, hogy a szigetelés hiánya mellett az ablakok rossz záródása is hozzájárult a hőveszteséghez.

A bal felső képen látható ablak szigetelése alig véd a hőveszteség ellen. A jobb felső és bal alsó képeken látható ablakok már valamennyire korlátozzák a hőveszteséget. A jobb alsó képen látható jól szigetelt ablak kerete mentén jóval kevesebb hő távozik.

Jó hír, hogy a keretek szigetelése (és az ablakok beállítása) szakember segítségével már 800-1300 Ft/méter költséggel megoldható (ilyenkor egy keskeny vájatot vágnak a keretbe, és ahhoz rögzítik a szigetelőcsíkot), de a saját kezűleg felragasztható szigetelőcsíkok már párszáz forintos méteráron kaphatók. Ezek a költségek a legtöbb esetben 1-3 év alatt megtérülnek az alacsonyabb fűtésszámla révén. Talán némileg kisebb hatásfokkal, de az ablakpárnák is meg tudják akadályozni a hideg levegő beáramlását az ablak alsó részén.

Ajtók szigetelése

Tipikus probléma a bejárati ajtók alatti keskeny rés is, ahol könnyen kiszökik a meleg annak ellenére, hogy az ajtót zárva tartjuk és az oldalsó részek megfelelően szigetelnek. Ahogy a képeken is látszik, itt a leghidegebb a levegő az ajtó belső oldaláról mérve. Ebben az esetben a szigetelőcsík mellett egy feltekert pokróc vagy szőnyeg is segíthet a hőveszteség csökkentésében. Az alábbi képeken ugyanaz a bejárati ajtó látható a lakásból fotózva: a bal oldali képen az ajtó alsó széle körüli leghidegebb pont 5,9 fok. Ha egy felcsavart pokrócot az ajtó elé teszünk, a leghidegebb pont már csak 9,8 fokos (ld. jobb oldali kép)

Hőszigetelő üveg

A meleg levegő azonban nem csak a réseken át távozhat, hanem az üvegfelületeken keresztül is. Az alábbi képen látható ablak kiválóan szemlélteti a hőszigetelő üveg képességét: míg az ablak alsó részének hőszigetelt üvege alig melegebb a falnál (8-9 fokos), a felső rész sima üvege 16-18 fokos – feltehetően nem sokkal hidegebb, mint a mögötte lévő helyiség hőmérséklete.

A különbség a kétszárnyú ablakok esetében kisebb, de ott is érzékelhető. Az alábbi bal oldali kép egy hagyományos üvegű kétszárnyú ablak külső felületének hőmérsékletét mutatja enyhe fagy esetén (7-9 fokos), a jobb oldali képen pedig egy egyszárnyú ablak hőszigetelt üvegét mutatja (3-4 fokos).

A szigetelés hatása jól megfigyelhető az Önkormányzat Erzsébet körúti épületének hőszigetelt utcafronti ablakai és a belső udvar nem hőszigetelt ablakai között is.

Az ablaküveg hőszigetelése sajnos már több tízezer forintba kerül, az Erzsébetvárosra jellemző kétrészes ablakok esetében akár a százezer forintot is elérheti, és ezek a költségek jellemzően csak 4-10 év alatt térülnek meg. Fontos tudni, hogy legtöbb esetben az üveg az ablakkeret megtartásával is kicserélhető! Ez gyakran alacsonyabb költséggel jár, mint egy teljesen új ablak beszerelése, ami sokszor épületesztétikai vagy városképi problémát eredményez.

Amennyiben nincs lehetőség üvegcserére, redőny, roló, függöny, vagy az ablaküvegre helyezett textíliák is csökkenthetik az ablaküvegen keresztüli hőveszteséget. Az alábbi két képen bal oldalon egy takarás nélküli ablak, jobb oldalon egy letakart ablak közötti különbség látható. Persze a lakások fényigénye miatt ez csak éjszak alkalmazható, vagy olyan esetekben, mikor az ablakon bejövő fény nem olyan fontos, pl. ajtó feletti, vagy egyes lichthofra néző ablakokon.

Egyéb problémák

Ablaktokok szigetelési problémái

Új ablakok esetében többször tapasztaltuk egy hidegebb csík megjelenését a tok és a fal találkozásánál, ami szigetelési problémákra utal. Ezért ablaktok beszerelésénél érdemes fokozott figyelmet fordítani a megfelelő szigetelésre. Az alábbi képen nagyon jól látható, hogy a hőveszteség nem csak az ablakkeret szélén, hanem a tok és a fal találkozásánál is fellép.

Redőnydobozok szigetelési problémái

Az ablak feletti redőnydobozok szélei mentén nagyobb hőveszteség érheti a lakásokat, mint az ablakkeretek mentén, ahogy az alábbi képen is látható. 

Fal nem megfelelő szigetelése

Néha előfordul, hogy a fal bizonyos részeinél éri jelentős hőveszteség a lakást. Ezen a képen a szomszéd házzal érintkező falon távozik a hő, valószínűleg a két ház közötti résnek és a nem megfelelő szigetelésnek köszönhetően.

Egy új építésű épületben pedig a fal plafon alatti részén megjelenő hideg sáv jelzi a falszigetelési problémát.

Köszönjük a hőkamerás felmérésben való részvételüket! További hatékony és környezetkímélő fűtési szezont kívánunk!