ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetváros önkormányzata
  • 2022. március. 16. szerda
  • 0

Gratulálunk Erzsébetváros díjazottjainak!

Ünnepi képviselőtestületi ülés keretében adták át a kerület által alapított díjakat és díszpolgári címeket. Niedermüller Péter polgármester beszédében a tisztelet és nagyrabecsülés jelének nevezte a kitüntetéseket, amelyeket Erzsébetváros vezetése azoknak ítél oda, akik az élet legkülönbözőbb területein nagyon sokat tettek kerületért.
title image
Gratulálunk Erzsébetváros díjazottjainak!
Ünnepi képviselőtestületi ülés keretében adták át a kerület által alapított díjakat és díszpolgári címeket.
Niedermüller Péter polgármester beszédében a tisztelet és nagyrabecsülés jelének nevezte a kitüntetéseket, amelyeket Erzsébetváros vezetése azoknak ítél oda, akik az élet legkülönbözőbb területein nagyon sokat tettek kerületért. „Ha önök nem segítenek nekünk, akkor mi egyedül keveset tudunk csak tenni” – jelentette ki a polgármester, majd arról beszélt, az utóbbi időben megtapasztalhattuk, milyen az, amikor felértékelődik az otthon szerepe; azé az otthoné, ahol ismerjük egymást, ahol közös céljaink vannak, és ezekért a közös célokért tudunk együtt dolgozni. „Mi azért dolgozunk, hogy Erzsébetváros mindnyájunk otthona legyen.” - zárta beszédét Niedermüller Péter.

A díjazottak:

Tettamanti Béla Munkácsy Mihály-díjas magyar grafikus, képzőművész „Erzsébetváros Díszpolgára” posztumusz címet kapott életműve és munkássága elismeréseként.
Fahidi Éva író, színésznő, holokauszt túlélő, példamutató életpályájának elismeréseként „Erzsébetváros Díszpolgára” címben részesült.
Jenei Károlyné szájsebész, a helyi közösség érdekében kifejtett példaértékű munkássága elismeréseként „Pro Urbe Erzsébetváros” díjat kapott.
Gál Katalint a KLAUZÁL13 Könyvesbolt és Galéria tulajdonosát, Erzsébetvárosban végzett kulturális tevékenysége, a kerület kulturális színvonalának növelése iránt tett erőfeszítései és a munkája elismeréseképpen a képviselő testület „Pro Urbe Erzsébetváros” díjban részesítette.
Kákonyi Árpád, az Örkény Színház zenei vezetője, magas színvonalú munkásságának elismeréseképpen „Pro Arte Erzsébetváros” díjban részesült.
Nagy Mari Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, érdemes művész magas színvonalú munkásságának elismeréseképpen „Pro Arte Erzsébetváros” díjat nyert.
Zajtai György tűzoltó főtörzszászlóst, az életpályája során végzett tevékenységének, példamutató hozzáállásának és hivatástudatának elismeréseképpen a képviselőtestület „Erzsébetváros Szent Flórián” díjban részesítette.
Boros Ferenc, az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság rendészeti igazgató-helyettese, kiemelkedő és példaértékű szakmai tudása, magas szintű irányítói- és szervezői tevékenysége elismeréseképpen Erzsébetváros Közbiztonságáért díjban részesült.
Fehér István rendőr alezredes, a VII. kerületi Rendőrkapitányság Hivatalának vezetője példaértékű szakmai tudása, kiemelkedő munkássága elismeréseképpen „Erzsébetváros Közbiztonságáért” díjat kapott.
Kaya Bülentné virágkereskedő, Erzsébetvárosban végzett munkája elismeréseként „Erzsébetváros Mestere” díjban részesült.
Csőke Józsefné fodrászt, Erzsébetvárosban végzett munkája elismeréseként „Erzsébetváros Mestere” díjban részesítette a képviselőtestület.
Bordás Évát, a Muskátli Étkezde konyhafőnökét, Erzsébetvárosban végzett munkája elismeréseképpen „Erzsébetváros Mestere” díjjal tüntette ki a képviselőtestület.
Tóth Magdolna az Erzsébetvárosi Sportegyesület szenior szakosztályának vezetője, az egészséges életmód, a mozgáskultúra népszerűsítéséért, a szenior korú emberek megsegítéséért tett erőfeszítései és munkájának elismeréseképpen az „Erzsébetváros Sportjáért” díjban részesült.