ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda • írta Adminisztrátor
 • 2021. április. 13. kedd
 • 4

Gettó emlékhely épül a megújuló Klauzál téren

Gettó emlékhely épül a megújuló Klauzál téren
title image

Gettó emlékhely épül a megújuló Klauzál téren

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

nyilvános ötletpályázatot ír ki

FONTOS: A pályázattal kapcsolatos dokumentumok az alábbi linkre kattintva, érhetők el: /nyilvanossag/palyazatok_-vallalkozaselenkites/onkormanyzati-palyazatok/palyazat-a-klauzal-teren-felallitando-kozteri-alkotas-letrehozasara

 

a VII. kerületi Klauzál téren felállítandó köztéri alkotás létrehozására

2021.

 1. A Kiíró megnevezése

Az ötletpályázat Kiírója, lebonyolítója Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Erzsébetváros Önkormányzata).

 1. Az ötletpályázat célja, tárgya és anyaga

Az ötletpályázat célja a VII. kerületi Klauzál téren felállítandó köztéri alkotás létrehozása és felállítása, amely lehet képzőművészeti, tájépítészeti alkotás, „public art” vagy más, a közteret alakító és értelmező mű.

A Klauzál tér Budapest és Erzsébetváros egyik központi tere. Az elmúlt századok során több esemény helyszíne volt, melyről a csatolt dokumentumban részletesebb leírás található.   

Kiíró célja az ötletpályázat kiírásával, hogy olyan emblematikus köztéri alkotás jöjjön létre, amely 21. századi módon reflektál a jelenkor és a jövő nemzedéke számára Európa utolsó gettójának, a „pesti gettónak” tragikus eseményeire.

A zsűri bírálatában nagy hangsúlyt helyez a köztéri képzőművészeti alkotás művészeti koncepciójára, mondanivalójára, üzenetére, valamint a kivitelezésére.

Az alkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

Az alkotás méretére vonatkozóan nincs kikötés, a pályázat Kiírója elvárja, hogy illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe, az épített és természeti környezethez.

A köztéri alkotás számára kijelölt terület tulajdonosa a Kiíró, a tervezett helyszínt a mellékelt térkép tartalmazza.

 1. Az ötletpályázat jellege és a pályázók köre

3.1. Az ötletpályázat nyilvános pályázat.

3.2. A pályázók köre:

A Kiíró olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:

 • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,
 • akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Nem kizáró ok olyan pályamunka beadása, mely szerepelt már más pályázaton is, de nem került megvalósításra.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:

– a döntési folyamatban részt vesz,

– a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

3.3. Részvételi feltételek:

A pályázati anyag első és második forduló határidejére történő benyújtása.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a műalkotást határidőre átadja, amely határidő későbbi egyeztetés tárgya (tervezett avatás: 2022 tavasza).

A zsűri első körös kiválasztottjainak látványterveit a Kiíró vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza, és társadalmi vitára bocsátja. Az ötletpályázaton való részvétellel a kiválasztott művészek – előzetes egyeztetés után - személyesen is megjelennek a társadalmi vita során és a pályamunkájukat, valamint eddigi munkásságukat legjobb tudásuk szerint a nagyközönségnek bemutathatják.

A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Kiírója részére a nyertes pályaműre vonatkozóan. A nyertes pályamű költségmentesen a Kiíró tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

 1. A pályázat lebonyolítása
 2. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot 2021. június 30-ig (személyesen, futár vagy meghatalmazott útján) kell benyújtani a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatánál (1074 Budapest, Erzsébet krt. 6. címen) munkaidőben a 112-es számú alpolgármesteri irodában.

A pályázathoz kinyomtatva csatolni kell:

 • látványterv, lehetőség szerint makett felhasználásával, több nézetből papír alapon (max. A3-as formában)
 • műleírás(ok) (papír alapon, maximum A3-as formában)
 • költségvetés (papír alapon, maximum A3-as formában)
 • rövid, legfeljebb néhány oldalas ismertető saját munkásságról, önéletrajz, a pályázó elérhetőségei (telefon, e-mail cím)
 • a pályázati kiírás mellékleteként csatolt saját szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat

A rajzi és szöveges munkarészek egyben, legfeljebb A/3-as formátumban, összefűzve készüljenek el. A teljes pályázati anyagot (a nyilatkozattal együtt) CD-n vagy pendrive-on is kérjük beadni archiválás céljából, illetőleg legkésőbb a fenti időpontig email útján is szíveskedjenek megküldeni 1 darab PDF-ben a [email protected] címre (a csatolmány mérete 10 Mb-nál nagyobb nem lehet).

A pályázatok beadását a kiíró átadás-átvételi dokumentummal igazolja.

 1. 2. A nyertes pályamű díjazása

A Megbízó összdíjazásként bruttó 1.500.000 Ft , azaz bruttó egymillió ötszáz-ezer forint pályadíjat ajánl fel a nyertes pályázóval.

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.

A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója és megbízója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

 1. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés

A pályázat elbírálása két körben történik.

A beérkezett pályaműveket 2021. július 31-ig első körben értékeli és a legjobbnak ítélt pályaműveket kiválasztja az erre felkért szakmai Bíráló Bizottság, amelynek tagjai:

 1. Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, a Klauzál tér és környékének megválasztott önkormányzati képviselője, a bizottság elnöke
 2. Sólyom Benedek DLA, Erzsébetváros főépítésze
 3. Toronyi Zsuzsanna, A Magyar Zsidó Múzeum igazgatója, művészettörténész
 4. Szerdahelyi Márk, művészettörténész
 5. Mélyi József, művészettörténész
 6. Turai Hedvig, művészettörténész
 7. Ligeti András, Zsidó Világkongresszus Európai Ügyekért Felelős Koordinátora

A megvalósítandó nyertes alkotásról a végső javaslatot (második kör) - az első körben kiválasztott pályaművekből a társadalmi vita figyelembevételével a Bíráló Bizottság hozza meg legkésőbb 2021. október 15-ig. A végső döntést Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg a Bíráló Bizottság ajánlása szerint 2021. év októberében megtartott ülésén.

A Kiíró erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is bemutathatják pályaművüket a Kiíró képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Kiíró adja meg.

A megvalósítás határideje: a nyertes pályázati értesítés kézhezvételétől számított 6 hónap

A tervezett avatás: 2022 tavasz

Az eredményről Erzsébetváros Önkormányzata értesíti a pályázókat.

A nem nyertes pályaműveket a pályázók visszakapják. A visszaadás helyszíne azonos a beadás helyszínével; a visszaadás időpontjáról a kiíró értesíti a pályázókat.

A nyertessel a kivitelezésre irányuló szerződést Erzsébetváros Önkormányzata köti meg.

A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízó döntésének. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a két körös bírálat folyamán született értékelést elfogadja, az ellen kifogással nem élhet. A két körös bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

A pályázat Kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett műveket, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

 1. A bírálatok szempontrendszere

- a pályamű művészi színvonala, eredetisége

- a pályamű üzenete

- a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése

- a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája

- a határidő betartása,

- a kivitelezés és tiszteletdíj mértéke, a költségvetés realitása

 1. További információ

Kapcsolattartó: Szücs Balázs kulturális ügyekért felelős alpolgármester, [email protected] , telefonszám: +36306909149

A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartóktól kérhető.

Budapest, 2021. április

Niedermüller Péter

    polgármester