ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2020. augusztus. 19. szerda
  • 2

Forgalomcsillapítás – megbeszélés a lakossági visszajelzések beépítéséről

Forgalomcsillapítás – megbeszélés a lakossági visszajelzések beépítéséről
title image

Forgalomcsillapítás – megbeszélés a lakossági visszajelzések beépítéséről

Alig több, mint egy hete kezdtük meg Erzsébetvárosban a forgalomcsillapítási akciót. Az elejétől kezdve arra kérjük az itt élőket, hogy mondják el a véleményüket a változtatásokról. Azért biztatjuk erre Önöket, mert amivel most találkoznak, az egy teszt verzió. Mindez nem azt jelenti, hogy az önkormányzat Önökön kísérletezik, hanem - eltérően a magyar politikai hagyományoktól - mielőtt egy végleges döntést elfogadunk, megvizsgáljuk, hogy az valóban működik-e. Számunkra fontos, hogy a választások idején felvállalt élhetőbb és környezetbarát Erzsébetváros koncepcióját már a ciklus kezdetén megvalósítsuk. Ha megírják mi az, ami tetszik, és fontos, hogy megtartsuk, és mi az a lépés, amin érdemes változtatni, akkor hosszú távon olyan megoldás születhet, amelyet Önök is elfogadnak, ami segíti az Önök hétköznapjait.

Az önkormányzat jelenlegi vezetése, már a kampány során azt ígérte, hogy európai várospolitikát szeretne. Kevesebb autóval, otthonosabb, tisztább, belvárosi utcákkal. A forgalomcsillapítás az egyik első lépés egy ilyen kerület irányába. Azt, hogy ez milyen módon valósuljon meg nem a polgármester és nem a politikusok találták ki. A részleteket, hogy mely utcák legyenek egyirányúak, hova milyen táblákat helyezzenek ki a BKK közlekedési szakemberei dolgozták ki, és a Budapest Közút munkatársai hajtották végre. Az önkormányzat szerepe annyi volt, hogy elfogadta azt a szakmai javaslatot, amely biztosítja, hogy csökkenjen a forgalom. Legsürgetőbb feladatunk most az, hogy a szeptemberi iskolakezdés idejére finomítsuk és pontosítsuk a forgalomcsillapítás eredeti elképzelését a gyakorlati tapasztalatok alapján.

Mivel komolyan vesszük az Önök visszajelzéseit, ezért találkozót kezdeményeztünk a BKK; a Budapest Közút; a VII. kerületi Rendőrkapitányság és az illetékes közterület felügyelet vezetőivel és szakembereivel, hogy megbeszéljük, milyen módon lehet az Önök által jelzett problémákat orvosolni. Ma létrejött ez a megbeszélés, ahol Niedermüller Péter, polgármester azt hangsúlyozta: „Az önkormányzat továbbra is elkötelezett egy otthonosabb, biztonságosabb, egészségesebb Erzsébetváros kialakításában. Azt kérem az itt jelenlévő szakemberektől, hogy alaposan vizsgálják meg, hogy a lakossági visszajelzésekből melyek azok, amelyekre azonnal reagálni kell, és a lehető leghamarabb kezdjék el kidolgozni ennek a részleteit.

Ahogy egy ilyen jelentős változás esetén várható volt, a szokatlan forgalmi rend indulatokat is kelt. Örömmel tapasztaltuk, hogy a pozitív visszajelzések mellett számos konstruktív javaslatot is írtak a kerületiek arról, hogy milyen finomhangolás szükséges az első időszakban. Feladatunknak érezzük, hogy az illetékes szervezeteknél azonnal jelezzük, hogy ha például egy szemetes autó nem tud megközelíteni egy utcát vagy a behajtást tiltó táblák célforgalom kiegészítő jelzéssel illetve csak külön engedély birtokában válhassanak járhatóvá. A tárgyaláson több konkrét probléma is szóba került. A szakértők a jövő héten értékelik többek között a Klauzál utca, Holló utca, Kisdiófa utca megnövekedett forgalmát és újabb zebrák kialakítását is megvizsgálják.

Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke elmondta: „A főváros nagyra értékeli és támogatja a kerület erőfeszítéseit az egyes területek forgalomcsillapítása érdekében. A visszajelzések a fővárosnak is fontosak. Mi is várjuk majd véleményeket a saját oldalunkon, https://www.budapestdialog.hu/ de ez csak kicsit később lesz elérhető. Azt szeretnénk, ha a tapasztalataikat akkor mondanák el, amikor jobban beépült a hétköznapjaikba az új forgalmi rend.

Az önkormányzat szeptember végéig forgalomszámlálással, és levegőszennyezettség-méréssel folyamatosan ellenőrzi a projekt hatékonyságát. A vizsgálatok és elemzések eredményeit október közepére összesítjük, hogy tájékoztatni tudjuk Önöket az eredményekről.

A végleges megoldás kialakítása előtt szeptember második felében lakossági konzultációt is szervezünk. Erre mindenkit szeretettel várunk és a pontos részletekről értesítést küldünk. Függetlenül attól, hogy negatív vagy pozitív, minden véleményre kíváncsiak vagyunk. Ahogy most is végzünk változtatásokat az Önök visszajelzései alapján, úgy az ott elhangzott véleményeket is figyelembe fogjuk venni, és beépítjük a végleges megoldásba. Addig is, a tapasztalataikat, észrevételeiket továbbra is várjuk a [email protected] mail címen, illetve kérjük, hogy töltsék ki a forgalomcsillapításról szóló kérdőívet a miutcank.hu oldalon is.

https://www.surveygizmo.eu/s3/90258897/fbb9723d971c?fbclid=IwAR0TJaAQq5WnercQspEGnSl1I77KQIhwhRemXRTYRzHUMpUQVb6KwsmNzb8