ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Barát József
  • 2022. április. 14. csütörtök
  • 0

Fókuszban a közrend, a köztisztaság, és a fiatalok támogatása

Erzsébetvárosban csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt évben. Ezt állapíthatta meg a kerület rendőrkapitányának beszámolója, melyet a Képviselőtestület április 13-án megtartott ülésén fogadott el.
title image

Fókuszban a közrend, a köztisztaság, és a fiatalok támogatása

 

Erzsébetvárosban csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt évben. Ezt állapíthatta meg a kerület rendőrkapitányának beszámolója, melyet a Képviselőtestület április 13-án megtartott ülésén fogadott el. A kerület legfontosabb döntéshozó szerve 22 előterjesztésről döntött, ezek között arról is, hogyan használják fel a köztisztaságra és a zöldítésre szánt anyagi kereteket. Több határozat szólt a gyerekek és a fiatalok támogatásáról.

 

Tavaly a kerületi rendőrkapitányság nyomozásainak eredményessége 56,6 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 45,5 százalékos szintről. Egyebek mellett ezt tartalmazta Türi Árpád rendőralezredes, kapitányságvezető beszámolója. A rendfenntartók munkáját Erzsébetvárosban nehezíti, hogy a népsűrűség itt több mint hétszerese a fővárosi átlagnak, a Keleti pályaudvar, a Blaha Lujza tér és a nagykörút vonzáskörzete komoly átmenő forgalmat vonz. Az idegenforgalmi szezonban a „bulinegyed” közel 400 kereskedése és vendéglátóhelye naponta több tízezer vendéget fogad.

A  2021-es év eredményei közé tartozik, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 19,6 százalékkal, 2353-ról 1892-re csökkent. Ugyancsak javult a bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, csökkent a lopások és gépjárműfeltörések száma, miközben a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozásának eredményessége lényegesen javult: 26,3 százalékról 42,8 százalékra emelkedett. A beszámoló azonban nem csak kedvező jelenségeket regisztrált: 696-ról 721-re emelkedett a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Több garázdaságot regisztráltak, és míg 2020-ban 8, 2021-ben 12 kábítószer-kereskedőt füleltek le. Ez persze nem csak annak mutatója, hogy több lett a díler, de annak is, hogy a rendfenntartók sikeresebben léptek fel ellenük.

A bűnüldözés eredményességének javítása érdekében a kerületi rendőrkapitányság, a BRFK, a Készenléti rendőrség, és a kerület rendészei számos közös akcióban vesznek részt, ezt bizonyítják az utóbbi hetekben megtartott nagyszabású razziák is.  A közrend erősítését és az erzsébetvárosiak biztonságérzetének javítását szolgálja, hogy az önkormányzat sokszínű együttműködést folytat a kerületi rendőrkapitánysággal. A kerület rendészei közösen járőröznek a rendőrökkel, együtt használják a térfigyelő rendszert, aminek tökéletesítésére az önkormányzat jelentős forrásokat mozgósít.  Az önkormányzat adományai tették lehetővé, hogy 2021-ben 59 rendőr pénzjutalmat kapjon, hét kategóriában osztották ki az év kerületi redőre/az év kerületi rendőrségi dolgozója elismerést. Erzsébetváros hét önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogát adta át a kerületi rendőrkapitányságnak, ami a rátermett fiatalok számára természetesen vonzóbbá teheti a közismerten alulfizetett rendőri pályát. A beszámolót a testület egyhangúan fogadta el.     

A képviselők döntöttek a kerület kiadásainak jelentős részét kitevő tételek felhasználásáról: arról, hogy milyen tevékenységeket fedezzenek a takarításra és a zöldfelület-fenntartásra szánt keretekből. Takarításra idén több mint félmilliárd, 542 millió 155 161 forint jut. Ebből végzik el a kerület gépi és kézi takarítását a hétköznapokon, ebből ürítik a szemetes-edényeket. Belső-Erzsébetvárosban kézi takarításra a hétvégi napokon is sor kerül. A Fidesz frakcióvezetője Veres Zoltán jelezte, hogy szerinte a hulladékgyűjtőket Belső-Erzsébetvárosban szombaton és vasárnap is üríteni kellene, szerinte gondokat okozhat, ha ez elmarad. Javasolta, hogy a polgármesterrel közösen ellenőrizzék, hogy milyen következményei lehetnek, ha napokon át gyűlik a szemét. Garai Dóra az Élhető Erzsébetváros Egyesület képviselője szerint a „bulinegyedben” zajló hétvégi tivornyák következményeinek elhárítása érdekében itt mindenképpen gépi takarításra lenne szükség. Válaszában Niedermüller Péter polgármester azt kérte a Fidesz képviselőitől, hogy próbáljanak hatni a kormányzatra, hogy az segítsen a kerület tisztántartásában, hiszen a turizmus országos jelentőségű ágazat, ugyanakkor elfogadta a frakcióvezető meghívását közös „szemétláda-bejárási” akcióra. Az előterjesztést a testület a Fidesz három képviselőjének és az Élhető Erzsébetváros Egyesület tagjának ellenszavazatával fogadta el.

A zöldfelületek fenntartására idén szintén igen jelentős összeg, 243 millió 945.572 forint jut. Ebből kell 13 veszélyessé vált fát kivágni, kivenni az utánuk maradó tuskókat, és pótolni ezeket a fákat. Elvégzik a gallyazásokat, cserjéket ültetnek a Madách sétányra, a Hevesi Sándor térre, a Szenes Hanna parkba, a Király utcába és a Hutyra Ferenc utcába, lecserélik a rossz állapotú planténereket. Folytatják a közterületi padok felújítását is, egyebek mellett a Huszár utcában, a Kéthly Anna téren és az Erzsébet-körúton. A zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület a Fidesz három képviselőjének tartózkodásával fogadta el.                 

Az összes képviselő megszavazta viszont azokat a támogatásokat, amelyek a gyerekek és a közoktatás rendszerében tanuló fiatalok érdekeit szolgálják. Ezek közé tartozik, hogy Erzsébetváros megteremtette annak átlátható pályázati rendszerét, hogy általános- és középiskolások sport- és művészeti tevékenységét esetenként legfeljebb 50 ezer forinttal támogassa, illetve, hogy kiemelkedően tehetséges fiatalok nemzetközi megmérettetéseken vegyenek részt. Erre a célra maximum 300 000 ezer forintos támogatás adható. A kerület hozzájárul a fiatalok közlekedéséhez: iskolások és 25 évesnél fiatalabb nappali tagozatos egyetemisták roller megvásárlásához 25 ezer, kerékpár vásárlásához, vagy B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez 40 ezer forintos támogatásra lehet pályázni.

Kilenc pályamű érkezett arra a keretre, amellyel az önkormányzat óvodások és iskolások táborozását támogatja Erzsébetváros balatonmáriafürdői nyári táborában. Hat iskola – közöttük a Molnár Antal Zeneiskola, az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános iskola és Művészeti Szakgimnázium, a Bárdos Lajos-, és a Baross Gábor iskola – két óvoda, és egy önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmény összesen 7 millió forintot kap erre a célra. A Képviselőtestület átlátható pályázati rendszert hozott létre annak érdekében is, hogy az iskolai alapítványokat összesen 15 millió forinttal támogassa tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, versenyek előadások, erdei iskolák szervezésében. A 2022-es költségvetésből 3,5 millió forint jut az idei diákolimpia megszervezésére. Életmentő hatása lehet annak a döntésnek, hogy minden oktatási intézmény kapjon megfelelő számban olyan injekcióat, amellyel kezelhető az allergiás (anafilaxiás) sokk, amikor a szervezet  annyira túlzásba viszi az allergén elleni védekezést, hogy összeomlik a légzés, összeomlik a keringés. Erre az önkormányzat másfélmillió forintot szán.