ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság
  • 2022. március. 04. péntek
  • 0

Februárban is sok dolga volt az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság munkatársainak

Az ERI legújabb februári összefoglalóját itt olvashatják
title image

Februárban is sok dolga volt az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság munkatársainak

Az ERI legújabb februári összefoglalóját itt olvashatják:

2022. február 01. – 2022. február 28. közötti időszak:

 Szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedés : 850 eset

 Szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedés: 301 eset

Vendéglátó egységek ellenőrzése: 295 eset

Vendéglátó egységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése: 19 eset

Kerékbilincs alkalmazása: 725 eset

Lakossági bejelentések: 73 eset

Lakossági bejelentés miatt történt intézkedés: 73 eset

Üzemképtelen személygépjárművekkel kapcsolatos intézkedés: 8 eset             

Egyéb események:

 

1.)   2022. február 05. napján járőrszolgálatunk lakossági bejelentés alapján intézkedést kezdeményezett a Klauzál tér 6. szám előtt található elektromos kapcsolószekrény nyitott állapota miatt a további élet-, és balesetveszély megelőzése érdekében.

A gépkocsizó járőrök a kapcsolószekrényt jól látható módon körülkerítették, majd elektronikus úton értesítettük az ELMÜ-t, akik a hiba elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket foganatosították.

 

2.)   2022. február 18. napján Igazgatóságunk részt vett a Budapesti Rendőr- főkapitányság által Belső Erzsébetvárosban végrehajtott fokozott bűnügyi, közbiztonsági ellenőrzés végrehajtásában.

A közös ellenőrzés során a közterület- felügyelők saját kezdeményezés alapján 18 esetben foganatosítottak intézkedést, továbbá tevékenységükkel hatékonyan segítették a rendőrség munkáját.

 

3.)   2020. február 20. napján 15:30 óra körüli időben a menetrendszerű villamoson szolgálatot teljesítő BKV. jegyellenőrt ismeretlen személyek tettleg bántalmaztak.

A rendelkezésre álló személyleírás alapján a Műveleti Központ munkatársai a térfigyelő kamerák felvételeinek tanulmányozása során észlelték a feltételezett elkövetőt a Kéthly Anna téren, majd intézkedtek a rendőrjárőr helyszínre irányításáról.

A BRFK. VII. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei az elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható személyt ellenőrzés alá vonták, majd közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt elfogták és előállították.

 

4.)   2022. január 01. napjától Erzsébetváros közigazgatási területén érvénybe léptek a 18:00 – 07:00 óra közötti időszakban kizárólag érvényes lakossági várakozási engedéllyel igénybe vehető parkolási helyekre vonatkozó szabályok. A kijelölt helyekkel kapcsolatban konkrét információ az „Erzsebetvaros.hu” honlapon találhatóak meg. Január hónap végén ismételten felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a szabályokat megsértő gépjárművezetőkkel szemben 2022. február 01. napjától már szankciókat foganatosítunk.

A jogkövető magatartás betartása céljából a közterület- felügyelők a jelzett időponttól kezdődően kerékbilincs rögzítő eszközzel rögzítik a gépjárműveket és figyelmeztetést alkalmaznak a szabályokat megsértőkkel szemben.

A február havi tapasztalatok alapján az idő múlásával folyamatosan csökken a jogsértő magatartások száma.

 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Igazgatóságunk Műveleti Központjában szolgálatot teljesítő munkatársaink a kerületbe telepített 137 db. térfigyelő kamera alkalmazásával segítik a közterület- felügyelők és a rendőrök munkáját.

Február hónapban 61 esetben közlekedési, 19 esetben közterületi alkoholfogyasztással és köztisztasági szabálysértésre utaló, 2 esetben sürgős segítségnyújtásra, valamint 1 esetben bűncselekmény elkövetésére vonatkozó jelzéssel segítették kollégáink a közterületi szolgálatot ellátó munkatársaik tevékenységét.

 

Továbbra is várjuk Erzsébetváros közrendje és köztisztasága érdekében tett bejelentéseiket a   0-24 órában működő +36 1 461- 9040 ügyeleti telefonszámunkon, vagy a [email protected] hu e-mail címen.

 

                                                                                   Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága