ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. február. 24. szerda
  • 4

Ezen a héten legtöbben a forgalomcsillapítással, illetve ezzel összefüggésben a parkolással kapcsolatban tettek fel kérdéseket.

Ezen a héten legtöbben a forgalomcsillapítással, illetve ezzel összefüggésben a parkolással kapcsolatban tettek fel kérdéseket.
title image

Ezen a héten legtöbben a forgalomcsillapítással, illetve ezzel összefüggésben a parkolással kapcsolatban tettek fel kérdéseket.

Ezen a héten legtöbben a forgalomcsillapítással, illetve ezzel összefüggésben a parkolással kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Sokan érdeklődtek a 100 tagú cigányzenekar költözésének körülményeiről is.
Ezekre is kitér Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere videó üzenetében.


Írásos összefoglalónkban részletesebben kitérünk:
• a forgalom csillapításhoz beérkezett kérdésekre
• a lakossági parkolóhelyek kialakítására
• a Bajza utcai épületek bontására

Nagyon sok kérdés érkezett a forgalomcsillapítási projekt tesztidőszakának meghosszabbítása ügyében. Egy jellemző vélemény ezek közül: „Nem lehet objektíven megítélni? Gyalázat az egész. Bizonyos utcák forgalma a sokszorosa lett, az ott lakók viselhetik a következményeit. Ha valaki nem talál elsőre parkolóhelyet, akkor 1,5-2 km-es kört kell menjen, ez is plusz terhelés minden szempontból... De úgyis mindegy, ez a "tesztidőszak" '23-ig fog tartani és közben lehet büntetni, bilincselni olyan intenzitással, amit sehol máshol Bp-en nem tapasztalni.”


A projekt eredeti célja a belső Erzsébetvároson átmenő forgalom csökkentése. Minél kevesebb autó használja átjárónak a negyedet, annál tisztább lesz a levegő, nagyobb a csend, biztonságosabb az utca a gyalogosok és kerékpárosok számára, és hosszabb távon annál többet érnek a környékbeli ingatlanok. Ehhez kapcsolódik a parkolóhelyek számának csökkentése és a fizetős parkolás díjának megemelése. Könnyen belátható: oda, ahol körülményes és drága parkolni, kevesebben indulnak el autóval.


A forgalomszámlálás és a tapasztalatok alapján a forgalom láthatóan csökkent a projekt második lépcsőjének bevezetése után. Ekkor rendelte el a kormány az ingyenes parkolást, és szinte azonnal, ismét megnövekedett a forgalom. Ilyen körülmények között nem lehet objektíven megítélni, hogy az elképzelés mely részei eredményesek. Ezért voltunk kénytelen kitolni a tesztidőszak végét.


Ami nem azt jelenti, hogy az önkormányzat hátradől és várja, hogy lejárjon a tesztidőszak. A projektről készült egy független szakvélemény, amit itt tudnak elolvasni. Ez alapján, illetve az önök tapasztatai alapján igyekszünk javítani a tervet, például lerövidítjük a „hurkokat”, hogy kevesebbet kelljen „keringeni” azoknak, akik parkolóhelyet keresnek.


Abban biztosak vagyunk, hogy a jelenlegi „parkolási helyzet” senkinek sem jó. („A parkolási helyzet Erzsébetvárosban a koronavírus előtt sem volt könnyű, de amióta ingyenes!... Hát katasztrofális! Hiába van autóm, amint elmegyek valahová kocsival ember legyen a talpán aki talál parkolóhelyet!”) Ezen valamelyest segítene a lakossági parkolóhelyek kialakítása, amit a kommentek szerint is sokan szeretnének. („Kedves EH, én a lakossági parkolók kialakítása témában érdeklődöm a mai 48 perces keringésem után. Arról mikor lesznek részletek? Tudom, még csak majdnem egy éve várunk segítséget.”) Ezeknek a parkolóhelyeknek a kialakítása engedélyekhez kötött, és bürokratikus folyamat. Sajnos nem olyan egyszerű, hogy „valaki egy vödör festékkel és ecsettel, esetleg táblákkal” elindul kijelöli ezeket. Az önkormányzat vezetése – túlzás nélkül – naponta sürgeti az illetékeset, hogy minél hamarabb kijelölhessük ezeket a helyeket. (igen, „a körúton kívül is lesznek” kizárólagos parkolóhelyek.)

A beérkezett kérdések, vélemények alapján sok indulatot gerjesztett és nagyon foglalkoztatta önöket a 100 tagú cigányzenekar sorsa, és elköltözésük okai.( „Amíg meg nem tudom, hogy hol, mekkora helyet és milyen feltételekkel kínált fel az önkormányzat, addig a tájékoztatást nem fogadom el teljes körűen kielégítőnek. Nem a sajátjából ad, hanem a közösből, jogunk van többet tudni egy nesze semmi fogd meg jól mondatnál.”)


A 100 tagú cigányzenekarnak először a K11-ben ajánlott fel próbahelyet az önkormányzat. Ez már az előtt megtörtént, hogy kiírtuk volna a pályázatot a Wesselényi utcai épületre. Folyamatos párbeszédet folytattunk a hangszerek elhelyezésének lehetőségéről is; és még a jelen nehéz pénzügyi helyzetben is igyekeztünk támogatni az együttest. Arra is nyitottak voltunk, hogy egy nem önkormányzati tulajdonú, de hetedik kerületi épületben, egy nagyon nívós, minden tekintetben tökéletes helyszínen, külön megállapodás keretében biztosítsunk a zenekarnak próbalehetőséget. Többször is megfogalmaztuk: azt szeretnénk, ha a 100 tagú cigányzenekar kerületünkben folytatná a munkát.


Az együttes mindezek ismeretében a távozás mellett döntött. A döntés okairól sok nyilatkozat, vélemény született. Ezek közül az egyikből kiderül, hogy a 100 tagú cigányzenekar ügyével az „állam”, tehát a kormány foglalkozik. https://hvg.hu/kultura/20210225_Erzsebevarosb_100_Tagu_Ciganyzenekar_XXII_kerulet Velük sajnos, legalábbis anyagi értelemben, nem tudunk versenyezni, így nem tehetünk mást, mint sok sikert kívánunk a zenekarnak.


Az külön sajnálatos, hogy a Bajkai István volt erzsébetvárosi alpolgármester, országgyűlési képviselő még saját bevallása szerint is „mindent megtett azért, hogy a világhírű zenekar új helyen tudjon felkészülni koncertjeire!” Amiből az következik, hogy a képviselő úr azon dolgozott, hogy zenekar elmenjen a kerületből.

Többen kérdezték, hogy milyen munka zajlik a Bajza utcában, nem veszélyes-e az ott folyó épületbontás. Erről itt olvashatnak bővebben.


Röviden összefoglalva: kiemelt kormányzati beruházás keretében, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ épül meg itt. Jelenleg is folyik a BM Korvin Ottó Kórház romos épületek bontása. A fejlesztő igyekszik minél kevesebb kellemetlenséget okozni, és csökkenteni az elkerülhetetlen porszennyezést.