ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. február. 18. csütörtök
  • 3

Ezen a héten is megpróbálunk válaszolni az önöktől beérkezett kérdésekre.

Ezen a héten is megpróbálunk válaszolni az önöktől beérkezett kérdésekre.
title image

Ezen a héten is megpróbálunk válaszolni az önöktől beérkezett kérdésekre.


Az összeállításban szó esik arról:
• Mi lesz a 100 tagú cigányzenekarral?
• Mivel foglalkozik a Wesselényi u. 17. bérleti jogát elnyert cég?
• Miért nem az nyerte a pályázatot, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta?

A legtöbb kérdés a Wesselényi utca 17 szám alatti, Erőművházként ismert épülettel kapcsolatban érkezett.
„Eddig az épületben próbált a világon egyedülálló Magyar Örökség és Hungarikum díjas 100 tagú Cigányzenekar is. Sorsuk az új bérlőtől függ.”
Nem egészen. Erzsébetváros polgármestere már egyeztetett az együttes vezetőjével a folytatásról és határozott ígéretet tett arra, hogy biztosítja a számukra a próbatermet.

„Mivel foglalkozik a bérleti jogot elnyerő Milestone Intézet?”
Tehetséggondozással. Pontosabban középiskolás diákokat képez és készít fel az egyetemi felvételikre. Az intézet nagyon sikeres, diákjaik olyan egyetemeken tanulnak tovább, mint az Oxfordi, vagy a Cambridge-i egyetem. De az intézet nem csak kijuttatja a magyar tehetségeket ezekre a külföldi elit egyetemekre, de abban is szerepet vállal, hogy az ott végzett fiatalok Magyarországon hasznosítsák az ott megszerzett tudást.

„No, akkor lássuk, hogy milyen óradíjért biztosítanak termet a lakossági kulturális programoknak. Mert alpolgármester úr tegnap még azt ígérte, hogy nagyon olcsón.”

„Érdeklődve várom, hogy a havi 2,5 milliós bérleti díj kigazdálkodása mellett hogyan és milyen idősávokban fog olcsón termeket biztosítani a lakossági programok számára a bérlő.”

A pályázat tartalmaz felújítással és kedvezményekkel kapcsolatos elemeket, illetve a kerületi gyerekek számára felajánlott ösztöndíjakat. Ezekről egyelőre nem áll módunkban részletesen beszámolni, tekintettel arra, hogy az ilyen eljárásban részt vevő pályázatokat nem a nyilvánosságnak számára készítik. De amint tehetjük, tájékoztatni fogjuk önöket. 

update: felhívták a figyelmünket, hogy a Milestone megjelentette a pályázatát. Így már nem árulunk el titkot: a kerülettel való együttműködés keretében, az épület dísztermének évi ingyenes használatát ajánlotték fel, évente három alkalommal; ezen felül kedvezményes bérleti díj konstrukció kidolgozását az Önkormányzat, a kerületi civil és egyéb nonprofit szervezetek részére, legyen szó akár az open office helyekről, akár az oktatótermekről, vagy a díszteremről. Az vállalta azt is, hogy a kerületi diákok használhatják a könyvtárat, a diák klubokat és diákolimpiai felkészítőket. Két teljes ösztöndíjat ajánlottak a kerület Milestoneban tanuló diákjainak további, a kerületben lakcímmel rendelkező Milestone diákok nyerhetnek el ösztöndíjat. Az intézet, pályázata szerint keresi együtt szeretne működni a kerület oktatási intézményeivel és nyílt kulturális, tudományos és közéleti programsorozat, művészeti kiállítások és filmbemutatókat szervezne. 

A felújítási tervekben szerepel: a díszterem audiovizuális és konferencia eszközökkel történő felszerelése, a díszterem és egyéb kulcsfontosságú terek légkondícionálása, könyvtár, közösségi tér és kávézó kialakítása. A teljes pályázatot itt érhetik el: https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2021/02/Milestone-Inte%CC%81zet-Wessele%CC%81nyi-u-17-pa%CC%81lya%CC%81zati-anyag.pdf


„Miért nem az nyerte a pályázatot, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta?”
A bérleti díj a pályázati elbírálásnál 40%-t képviselt, vagyis kevesebb mint a pontok fele volt megszerezhető így. Az elbírálásnál az is fontos szempont volt, hogy a pályázatok mennyire szolgálják a kerületi lakók érdekeit, a pályázók szakmai és anyagi háttere garantálja—e a pályázatok megvalósítására.
A díjátadón a kerület polgármestere többször hangsúlyozta, hogy azokkal, akik most nem nyertek, szeretne tárgyalni a megvalósítás lehetőségéről. Tehát a lehetőség nyitva áll a számukra.
Továbbra is várjuk a kérdéseket!

Videós összefoglalónkat ide kattintva tekinthetik meg.