ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. június. 16. szerda
  • 0

Ezen a héten a kommentelők a Városligetről, az önkormányzati lakások kényszerértékesítéséről és a parkolási engedélyről kérdeztek minket.

title image

Ezen a héten a kommentelők a Városligetről, az önkormányzati lakások kényszerértékesítéséről és a parkolási engedélyről kérdeztek minket.

Ezen a héten a kommentelők a Városligetről, az önkormányzati lakások kényszerértékesítéséről és a parkolási engedélyről kérdeztek minket.

Városliget:
Többen is szóvá tették, hogy mi a baj most a Városligettel, hiszen rendezettebb és használhatóbb, mint volt. Az erről szóló sajtótájékoztatón alpolgármestereink arról beszéltek, nem akarják, hogy a budapestiek akaratával szemben megépüljenek az elsősorban turistáknak szánt látványosságok, vendéglátóipari létesítmények. Szeretnék elkerülni, hogy a Ligetbe minden hétvégén hatalmas tömeg érkezzen bulizni és ezzel kiszorítsa a pihenni vágyó családokat. A kormányfő korábban ígéretet tett, hogy amit az itt élők nem akarnak, az nem készül el. Ennek ellenére folyik az építkezés, ami pont azokat a fákat teszi tönkre, öli meg, amelyek miatt most sokan szeretnek itt sétálni. Érdemes megnézni mit mondott erről Garay Klára Podmaniczky díjas városvédő. https://www.youtube.com/watch?v=7DlcksWImH0

Önkormányzati lakások kényszerértékesítése
A Fidesz egyik képviselője benyújtott egy törvényjavaslatot, e szerint az önkormányzati bérlakásokat a benne élők a piaci ár 10-30%-ért megvásárolhatják, számukra az önkormányzatoknak el kell adni azt. Többen azt kérdezték, mi a baj a javaslattal?
- Az önkormányzatoknak így el kell adnia azokat a lakásokat is, amelyek segítségével megmenthetnék a hajléktalanságtól a rászorulókat.
- A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a helyzetet kihasználva, sok esetben spekulánsok keresik fel a bérlőket, és rajtuk keresztül megszerzik az értékes ingatlanokat. Ilyen esetben a bérlőnek felajánlott „bánatpénz” jellemzően nem elég egy másik lakásra, így a bérlő hamar az utcára kerül. Azt, hogy ez reális veszély, bizonyítja, hogy a Fidesz idején kedvezményes áron értékesített önkormányzati bérlakások majdnem fele fél éven belül gazdát cserélt. De volt olyan vevő is, aki helyett már az fizette ki a vételárat, akinek ő tovább értékesítette a lakást.
- Azok közül, akik valóban a maguk számára akarják megvásárolni a lakást, várhatóan többen adósodnak majd el lehetőségeiken túl. Esetükben is nagy a veszély, hogy hajléktalanná válnak,
- Erzsébetvárosnak csak a kerületben érintett közel 2000 ingatlan felmérésére nagyjából 100 millió forintot kellene kifizetni. Az áron aluli kényszer értékesítés, a becslések szerint több mint 60 milliárd forint vagyonvesztést okozna. Kis túlzással kijelenthető, hogy minden kerületi lakosnak 1,2 millió forintjába kerülne ez az intézkedés.
- A javaslat igazságtalan: egyforma elbírálás alá kerülnek azok, akik alig egy éve fizetik a piaci árakhoz képest nagyon alacsony bérleti díjat, és azok, akik milliókat költöttek már az általuk bérelt lakásra.
- A bérlőknek, bizonyos feltételek teljesülése esetén, most is lehetősége van megvásárolni a lakását.

Részben ide tartozik még annak a családnak a sorsa, akiknek a Dózsa György úti társasház lakóközössége szeretett volna megvenni egy szükséglakást a házban. A történetről az Index is írt, az önkormányzat hosszabb válaszából csak nagyon keveset idézve, így a történetet némiképp egyoldalúan feldolgozva.
A legfontosabb, hogy a cikkben Zalánként emlegetett férfinak és a lányának nem kell elköltöznie, továbbra is használhatják a Menhely Alapítvány segítségével a jelenlegi lakásukat. A lakóközösség azért nem vásárolhatta meg a neki kinézett ingatlant, mert a lakásértékesítéseket törvények, rendeletek szabályozzák, és ezek szerint bizonyos értékhatár felett a lakásokat pályáztatni, árverezni kell.
A cikkre Szücs Balázs alpolgármester itt ( https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fazenkepviselom%2Fposts%2F1607444309465447&show_text=true&width=500 )
reagált.

Parkolás:
Nem tudjuk mikor lesz vége az ingyenes parkolásnak, de félő, ha a kormány ebben elhatározza magát, megint egyik napról a másikra hoz intézkedést. Ez egyben azt is jelenti, hogy aki még nem váltotta ki a 2021-re vonatkozó lakossági várakozási engedélyt, könnyen kerülhet abba a helyzetbe, hogy fizetnie kell a parkolásért. Mivel az ingyenesség végén várhatóan nagyon sokan akarnak majd engedélyhez jutni, és ez meghosszabbíthatja a határidőt. Ezért kérjük, hogy aki még nem tette meg, váltsa ki az erre az évre érvényes engedélyt. itt találják az ehhez szükséges űrlapokat.
Aki már elektronikus úton benyújtotta a kérvényt, kérjük, ellenőrizze az ügyfélkapun keresztül a központi tárhelyet, oda érkezik az engedély. Ha egy héten belül nem találja meg ezt, akkor hívják ügyfélszolgálatunkat.