ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Török Zsuzsa
  • 2022. július. 18. hétfő
  • 0

Esélyegyenlőség és a sokszínűség hónapja: Nőnek lenni jó?

Mit jelent nőnek lenni a folyamatosan változó világban? Ezt a kérdést járták körbe a Chill Gardenben, a Róth múzeum csütörtök esti, nyáresti programján. Csepelyi Adrienn vendégei a témában Homoky Dorka borász és Szegal Hanna Lea fotográfus voltak. A beszélgetést borkóstoló követte az emlékházban, az üvegművész alkotásaira reflektálva.
title image

Jean d’Arc és Anna Karenina utódai üveg bort bontottak ügyesen a Róth-üvegek között

 

Nőnek lenni jó?

 

Mit jelent nőnek lenni a folyamatosan változó világban? Ezt a kérdést járták körbe a Chill Gardenben, a Róth múzeum csütörtök esti, nyáresti programján. Csepelyi Adrienn vendégei a témában Homoky Dorka borász és Szegal Hanna Lea fotográfus voltak. A beszélgetést borkóstoló követte az emlékházban, az üvegművész alkotásaira reflektálva.

 

Három nő, három életút.

Csepelyi Adrienn Junior Prima-díjas újságíró, író, az ország első női futball-szakkomentátora, az egykori Népszabadság sportrovatának első női munkatársa. Homoky Dorka Tokaj-hegyaljai borász, organikus úton építi vállalkozását, Tállyán. Szegal Hanna Lea a gördeszkázás szubkultúrájának aktív résztvevője volt a ’90-es években, fotósként dokumentálta a deszkás bandák mindennapjait.

Három nő, három életút, örömökkel és bosszúságokkal. Sok hasonlósággal. Mert nőnek lenni jó, de még jobb lenne, ha nő és férfi teljesítményét azonos mércével mérné a társadalom. Erről beszélgettek Adrienn, Dorka és Hanna a Chill Gardenben női közönség előtt.

 

„Ki készítette a bort? Apukád vagy a férjed?” – tudakolták kedvesen a törékeny lánytól, aki elmeséli, hogy 20 éves korában készített először bort, folytatva a többgenerációs családi hagyományt a Homoky Pincészetnél. Bár filmet, filozófiát hallgatott az egyetemen, végzett bölcsészként mégis inkább szülei nyomdokaiba lépett, s ma már önállóan dolgozik, organikus utat járva. Az elmúlt évtized folyamán sokat változott a női borászok megítélése, pozitív irányban, de mikor Dorka kezdett, még élményszámba ment a nő, aki a saját borát kóstoltatja. Többször hosztesznek nézték, de került kellemetlenebb helyzetbe is, mikor előadás közben egy férfi így szólt hozzá: „Kipirultál, csak nem terhes vagy? Mikor kap ilyen megjegyzést egy borász, aki férfi?” – tette föl a költői kérdést beszélgetőpartnereinek, a közönségnek Dorka.

 

Csepelyi Adrienn erre reflektálva arról beszélt, hogy mikor sportújságíróként dolgozott, folyamatosan hülyének nézték, vizsgáztatták, vajon tényleg ért-e a focihoz. „Megtörtént, hogy a lábam közé fotózott egy munkatársam, de olyan is előfordult: alám nyúlt egy kolléga, akit pofon vágtam” – fogalmazott az újságíró.

 

Segal Hanna Lea elmesélte: itthon volt csak fura, és cikizték is, hogy lányként gördeszkázik, külföldön nem találták szokatlannak, például a gördeszka világbajnokságon sem, amit végigfotózott. Odamondós, nagy igazságérzettel rendelkező nőként sosem volt egyszerű a helyzete, mindig a nehezebb utat járta. Most legjobb barátnője anyukája és a hétéves kislánya. „Magam oldom meg a problémáimat” – foglalja össze életfilozófiáját.

 

A három nő felszabadultan társalog. Nevetgélnek azokon a helyzeteken, amiket azért nem volt annyira vicces megélni. A mondaton egy komoly példaképtől: „Egy nő ne legyen író, költő!” Beszélgetnek a megfelelni vágyásról, például idősebb borászoknak, akik mind férfiak. A láthatatlan női létről. A túl nehézre tervezett hordóról. A biztonsági öv használatáról, amit férfi tervezett, férfira, így bizonyíthatóan több nő hal meg autóbalesetben. Szóba kerül a mezőgazdasági munka, és hogy a termelés 30 százalékkal nőne, ha nő is vállalhatna többet a földeken, munkagépeket vezetve.

Dorka bevallja, hogy nem szeret bocsánatot kérni, Adrienn szerint ez amúgy is nagyon női dolog, ő helyette ma már ezt használja, ha elcsúszik egy teljesen fölösleges határidővel: „Köszönöm a türelmed.”

 

A kertből a múzeumba vonulnak a vendégek. Homoky Dorka organikus borait kóstolhatjuk meg Róth Miksa üvegművei között. Itt Kolocz Dóra muzeológus is csatlakozik a csapathoz. Mindketten különleges szenvedéllyel, érzelemmel beszélnek hivatásukról: borról és műalkotásról.

Bor és műalkotás kapcsolódnak össze egy estére, s az érző női közönség szinte közösségé kovácsolódik.

Egyetlen férfi van köztünk, ő csakis a borkóstolóra jelentkezett, a feminista programon nem vett részt. A borászlány épp a 2020-as házasított nedűről, a Pet Nat-ról értekezik kedvesen, miközben elmerülünk egy Róth-remekben. Dorka kezében palack, már bontaná a bort, a kóstoltatáshoz. Egy szem férfihősünk elépattan, rákacsint olyan flörtölősen, s így rikkant fel: „Férfi ember nyissa ki a bort, hát az a férfi dolga, nem?”

 

Valószínűleg még most is azon gondolkozik, miért nevetett ezen a mondaton a körülötte álló harminc hölgy.