ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Sári Judit
  • 2022. július. 18. hétfő
  • 0

Esélyegyenlőség és a sokszínűség hónapja: Nézzük, kiknek és miben tud segíteni az önkormányzat?

Sok civil szervezet mellett az önkormányzat egész évben igyekszik támogatni azokat, akik az intézményesített ellátórendszerhez fordulnak. Az itt élők sokféle problémával keresik meg az önkormányzat szociális szolgáltatóját, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, ahol fiatalok, idősek, családosok, munkanélkülivé válók vagy akár valamilyen függőséggel küzdők is találhatnak segítséget, kaphatnak útmutatást.
title image

Egy társadalom szociális érzékenységének szintmérője, hogy mennyire tud és akar segíteni azoknak, aki valamilyen váratlan helyzetből adódóan a komfortzónájukon kívül kerültek, azoknak, akik másságuk, betegségük, koruk, vagy akár egy rossz döntés miatti nehéz helyzetükben kiutat, megoldást, elfogadást keresnek. Július az esélyegyenlőség és sokszínűség hónapja Erzsébetvárosban, összefoglalónk ennek a jegyében készült. Sok civil szervezet mellett az önkormányzat egész évben igyekszik támogatni azokat, akik az intézményesített ellátórendszerhez fordulnak. Az itt élők sokféle problémával keresik meg az önkormányzat szociális szolgáltatóját, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, ahol fiatalok, idősek, családosok, munkanélkülivé válók vagy akár valamilyen függőséggel küzdők is találhatnak segítséget, kaphatnak útmutatást.

Nézzük, kiknek és miben tud segíteni az önkormányzat?

Védőnők és családsegítők segítik gyermekkortól az időskorig a családok, az egyének életét. Közülük legtöbben a védőnők munkáját ismerik, hiszen már a várandós kismamákat is segítik, majd a gyermekeket egészen középiskolás korukig kísérik tanácsadással, a kötelező oltások szervezésével, együttműködnek az intézményekkel, a szülőkkel az óvodai, iskolai egészségnevelés területén.

Nagyon sok területen nyújthatnak segítséget a családsegítő munkatársai. A védőnők a családsegítő szolgálattal közösen a gyermekvédelmi jelzőrendszer nagyon fontos részei, feladatuk a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, feltárása, a veszélyeztetett gyermekek problémáinak feltárása és a megoldások keresése. A Szolgáltatási Centrum feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

Ugyanígy segítséget kaphatnak a családsegítőktől a munkanélküliek, a mentális vagy életvezetési problémákkal küzdők. Tájékoztatást kaphatnak pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, és a családban jelentkező krízishelyzetekben is szakszerű segítséget kaphatnak a rászorulók. A családsegítő szolgálathoz fordulhatnak az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik is.

Család- és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatási Centrum

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-szolgaltatasi-centrum

Család- és Gyermekjóléti Központ – Fejlesztési Centrum

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-fejlesztesi-centrum

A szociális étkeztetés keretein belül gondoskodik az önkormányzat megbízásából a Humánszolgáltató azon rászorulók legalább napi egyszeri meleg étkezésről, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek azt biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A maximum térítési díjat az önkormányzat rendelete határozza meg, a díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

Szociális étkeztetés

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/szocialis-etkeztetes

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is működik a kerületben, amelyen belül idős vagy egészségi állapota, illetve fogyatékossága miatt rászoruló személy saját otthonában biztosítják az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást. A szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező, megbízható gondozónők hétköznap reggel nyolc órától, délután négy óráig végzik tevékenységüket. Indokolt esetben a hétvégi ellátást is biztosítják. Gondoznak, ápolnak, mosdatnak, bevásárolnak, ügyet intéznek, kitakarítanak, szükség esetén a szociális háló keretein belül segítik a bentlakásos szociális intézménybe költözést.

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/hazi-segitsegnyujtas-es-jelzorendszeres-hazi-segitsegnyujtas/hazi-segitsegnyujtas-es-jelzorendszeres-hazi-segitsegnyujtas

A végére hagytuk az idősek nappali klubjait, főképp azért, mert ide nem csak a rászorulókat várják szeretettel. A nappali klubokban a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására képes vagy részben képes időskorúak napközbeni programjait biztosítják, különböző szolgáltatásokon keresztül. Segítenek az ügyintézésben, demenciával küzdő idősek számára nappali ellátást, gondozást, felügyeletet biztosítanak. De természetesen itt azért egyéb lehetőségek is várják az időskorú lakosságot, még pedig a társas kapcsolatok ápolásán belül. Közösségi rendezvények szervezésével, az egészséges életvitel kapcsán jógával és csoportos tornával, életmódtanácsadással, szűrőprogramokkal, a kellemes időtöltés keretein belül többféle közösségi programmal, eseménnyel, klubfoglalkozással, akár kirándulással, sőt, ma már az örök fiatalok számítógépkezelést, internethasználatot is tanulhatnak. A klubprogramokról valójában nagyon sok mindent lehetne még leírni, de azt javasoljuk, keressék fel inkább valamelyik nappali klubot, és tapasztalják meg maguk, milyen remek társaság és programok várnak önökre. A foglalkozásokon való jelenlét feltétele a klubtagság, amit viszont nagyon gyorsan lehet igényelni, a részvétel pedig – az étkezésen kívül - mindenkinek ingyenes.

Idősek nappali klubjai

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/idosek-nappali-klubjai