ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Adminisztrátor
  • 2021. március. 05. péntek
  • 4

Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter ezen a héten is reagált a legfontosabb eseményekre

Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter ezen a héten is reagált a legfontosabb eseményekre.
title image

Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter ezen a héten is reagált a legfontosabb eseményekre

Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter ezen a héten is reagált a legfontosabb eseményekre. Egyebek mellett arra:

Mi várható márciustól?
Milyen változások lesznek a lakossági várakozási hozzájárulás rendszerében?
Miért nem jut idén pénz sok korábban megszokott dologra?


A romló járványhelyzet miatt március 8-tól újabb megszorító intézkedéseket rendelt el a kormány. A Magyar Közlönyben megjelentek alapján az óvodákban rendkívüli szünetet rendeltek el és tantermen kívüli digitális munkarendre állnak át az iskolák. Az iskolákban a következő hetekben gyermekfelügyeletet sem biztosítanak. A közétkeztetést azonban, biztosítja az önkormányzat azok számára, akik ezt igénylik. Ezeket az igényeket a gyermekek óvodájának, iskolájának küldött e-mailben lehet jelezni, vagy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnál a [email protected] email címen, legkésőbb az igénybevételt megelőző nap 9.00 óráig. Részletes tájékoztatót itt (óvoda, iskola) találnak. A bölcsődék egyelőre nyitva maradnak.
A veszélyhelyzeti döntés értelmében a közterületeken mindenhol kötelező lesz az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.
Sok üzlet bezár hétfőtől, de például nyitva lesznek az élelmiszerboltok és piacok, drogériák, újságárusok, barkácsboltok, kertészeti árudák, állateledelt és állatgyógyszereket értékesítő boltok. Nyitva maradhatnak a benzinkutak, dohányboltok és a lottózók is. A szolgáltatások közül igénybe lehet venni a postai szolgáltatásokat; dolgozhatnak az autó- és háztartási gép szerelők, de szervizeltethetünk híradástechnikai eszközöket is. A magánegészségügyi szolgáltatást – ide értve a szemüvegkészítést, vagy a fogorvost – engedélyezi a rendelet a következő két hétre is. (itt foglaltuk össze mi maradhat nyitva)

A napokban az önkormányzat megkezdte az autótulajdonosok tájékoztatását a 2021-re érvényes lakossági várakozási hozzájárulásról. A korábbiakhoz képest változást jelenthet, hogy lakásonként legfeljebb két darab lakossági várakozási hozzájárulás adható. A különös méltánylást érdemlő esetekben harmadik várakozási hozzájárulás is adható, amelyhez a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési Bizottságának hozzájárulása is szükséges.
A parkolással kapcsolatos nyomtatványok innen tölthetők le.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata számlaszáma: 11784009-15507008

A költségvetéshez is érkeztek még kérdések. Többen szeretnénk tudni, miért nem „telik az önkormányzatnak” olyan szolgáltatásokra, ajándékokra (húsvéti sonkára, rétesre), amelyeket korábban biztosított.
Ahogy már sokszor elmondtunk, az önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van. A bevételeink drámai módon csökkentek az utóbbi egy évben.
A helyzetünket jól jellemzik az alábbi számok: 2020-ban 0,11 milliárd forint gépjárműadóval számolt az önkormányzat. A kormány azonban a járványra hivatkozva elvonta ezt a bevételi forrást, így erre 2021-ben sem számíthatunk. Parkolási díjakból 2021-ben 1,37 milliárd forintot terveztünk a költségvetésbe. A jelenlegi intézkedések, az ingyenes parkolás időszakának meghosszabbítása miatt ez az összeg kevesebb, mint a felére, 0,62 milliárdra zsugorodott. A legnagyobb bevétel kiesést az iparűzési adó egy részének elvonása jelentette. 2020-ban még 4,9 milliárd forintnyi bevételt terveztünk ebből, ez, a jelenlegi számítások szerint 3,46 milliárd forint lesz.
A 2020-as tervezett költségvetéshez képest öt pontos bevételi forrásunk (gépjárműadó, építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, parkolási díjak) elvonása, vagy csökkentése, csökkenése miatt több mint 4 milliárd forint mínuszban vagyunk. De még a 2021-es tervezett bevételeinkhez képest is jelentős: 2,5 milliárdos bevételkiesést.
Ebben a helyzetben minden forintnyi kiadást nagyon meg kell fontolnunk.