ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. március. 26. péntek
  • 4

Erzsébetváros polgármestere ezen a héten arról az egyezetetésről számolt be, amelyet a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával folytatott.

Erzsébetváros polgármestere ezen a héten arról az egyezetetésről számolt be, amelyet a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával folytatott.
title image

Erzsébetváros polgármestere ezen a héten arról az egyezetetésről számolt be, amelyet a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával folytatott.

Erzsébetváros polgármestere ezen a héten arról az egyezetetésről számolt be, amelyet a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával folytatott. A videó hosszabb változatán, a You Tube-on, Niedermüller Péter arról is beszél, mit jelent a gyakorlatban, hogy állami irányítás alá vonták a szakrendelőket és az alapellátását. Jelentheti ez azt, hogy a háziorvosok nem tuják ellátni a körzetükbe tartozókat? Ezen kívül a Sissi-szoborról illetve annak elmozdításáról is elmondja az igazságot Erzsébetváros polgármestere.
Írásos összefoglalónkban írunk még arról is
miért büntették meg a Szimplát
miért kell a kerületben a lakossági várakozási engedélyekért fizetni az ingyenes parkolás idején
hogyan segítünk a kerületben dolgozó háziorvosoknak.

Egyeztetés:
Kerületi szempontból a legfontosabb esemény ezen a héten az az egyeztetés volt, amelyet Fürjes Balázzsal, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával folytatott Erzsébetváros polgármestere. Niedermüller Péter elmondta, milyen nehéz helyzetben van a kerület a forráselvonások miatt, és külön kiemelte, mekkora problémát okoz az ingyenes parkolás. A polgármester arra kérte Fürjes Balázst, indítványozza az rendelet visszavonását. Válaszában az államtitkár elmondta: érzékelték, hogy ez a probléma valóban sokkal súlyosabban érinti a belső kerületeket és annak a reményének adott hangot, hogy májustól már nem lesz szükség ingyenes parkolásra.
Mivel a kormány megbízottja világossá tette, hogy a kormány működésre nem, kizárólag a fejlesztésekre biztosít forrást, a megbeszélésen a kerület vezetője jelezte, elengedhetetlenül fontosnak találja hogy a FŐKÉTŰSZ által előírt kéményfelújítások megtörténjenek, mivel ezek elmaradása emberéletbe is kerülhet. Fontos célként említettet még az előző vezetés által teljesen elhanyagolt önkormányzati lakás felújítási programot. Jelenleg 25 lakás felújítás zajlik, és további 125 ingatlan felújítását készítette elő az önkormányzat. Erzsébetváros számára prioritás, hogy felépüljön a Verseny utcában az a 76 lakásos önkormányzati bérlakás tömb, amelyre korábban egy uniós pályázaton már nyert pénzt a kerület. Illetve a Klauzál tér felújítása is a fontos, megvalósítandó fejlesztések között szerepel.

Sissi-szobor:
Több kérdés érkezett a héten, hogy mi lesz a Madách téri Sissi-szoborral. A kormánymédia azzal vádolta az önkormányzatot, hogy el akarja távolítani a szobrot. Ez nem igaz. A szoborról egy, a kerülettel is foglalkozó független portál tartott szavazást. Ez inkább egy játéknak tekinthető, semmint közvélemény kutatásnak. Az önkormányzat nem ez alapján hozza meg döntéseit. Nincs, és nem is volt napirenden a szobor eltávolítása.

Szimpla:
Arról is kaptunk kérdést, hogy miért büntette meg az önkormányzat az egyik kerületi szórakozóhelyét, amely növényeket rakott ki az utcára. A vendéglátó hely által kihelyezett fákat egy névtelen feljelentés nyomán kellett megvizsgálnia a Rendészeti Igazgatóság munkatársainak, akiknek ilyen esetben nincs mérlegelési joguk. Az önkormányzat vezetőinek az ilyen esetekre nincs ráhatásuk, de, mivel az a kerület „zöldítését” kiemelt célnak tekintik, már korábban előkészítettek egy olyan javaslatot, amely szerint a lakók és a vállalkozások együttműködve az önkormányzattal, szépíthetnék, zöldíthetnék szűkebb környezetüket, cserébe mentesülhetnének a közterület-használati díj alól.

Parkolás:
Kérdést kaptunk, hogy miért kell a lakossági várokozási engedélyekért fizetni, az ingyenes parkolás ideje alatt.
A jelenlegi, mindenki számára ingyenes parkolást a kormány írta elő járványügyi intézkedés gyanánt. Annak megszűnése a korlátozó intézkedések feloldása után, jó esetben május végén várható, de pontos határideje még nincs kitűzve. A lakossági parkolási engedélyek engedélye március 31-ével lejár. Ezeket senkinek nem kötelező kiváltania most, megteheti akár később is. Ugyanakkor az engedélyek kiadásának van némi időigénye, így az, aki most nem indítja el, könnyen abba a helyzetbe kerülhet, hogy átmenetileg fizetnie kell a parkolásért, amikor megszűnik az ingyenes parkolási lehetőség, akkor. A parkolási engedély kiállításával nem a parkolásért fizet, hanem az eljárási díjat fizeti meg, amelynek mértékét jogszabály írja elő. Ezt a többi budapesti kerületben is meg kell fizetni.

Háziorvosok segítése:
A háziorvosok adminisztrációs terhei és bizonyos költségei megnövekedtek az oltás miatt. Ezért az önkormányzat összesen hatmillió forintot készül szétosztani az egészségügyi szolgáltatók, háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosi szolgáltatók között.