ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2022. március. 15. kedd
  • 0

Erzsébetváros nélkül nem létezne a magyar kultúra

Nyáry Krisztiánt sokan irodalmárként, népszerű könyvek szerzőjeként ismerik. Kevesebben tudják, hogy Budapest kiváló ismerője: hosszú éveken át a fővárosi önkormányzat kommunikációs igazgatója volt. Most a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója és korántsem mellesleg egy VII. kerületi irodalmi kávéház, a Magvető Café művészeti vezetője.
title image

Erzsébetváros nélkül nem létezne a magyar kultúra

Nyáry Krisztiánt sokan irodalmárként, népszerű könyvek szerzőjeként ismerik. Kevesebben tudják, hogy Budapest kiváló ismerője: hosszú éveken át a fővárosi önkormányzat kommunikációs igazgatója volt. Most a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója és korántsem mellesleg egy VII. kerületi irodalmi kávéház, a Magvető Café művészeti vezetője.

 

Ön szerint vannak-e Budapest centrumának és benne Erzsébetvárosnak sajátos választási érdekei?

– A főváros helyzete általában is különleges, és tudunk olyan választást, amelynek kimenetelét éppen Budapest döntötte el. A 2002-es voksolás ilyen volt. Abban óriási a különbség a budapesti választók és mondjuk, a kistelepüléseken élők között, hogy a fővárosban többen vannak, akik naponta több forrásból is követik a híreket. Minthogy az emberek itt tájékozottabbak, sokkal fogékonyabbak a tényekre, érvekre, adatokra. A pusztán érzelmekre ható óriásplakátok, felvillanó YouTube-videók kevésbé működnek náluk. Itt tehát más a kapcsolat a választók és a jelölt politikusok között.

 

Más-e a választás tétje?

– Mindenütt más, ahol a választók azt érzik, hogy a kormányzat bünteti őket korábbi szavazataik miatt. És ez fokozottan jellemző Budapest esetében. Tekintettel arra, hogy a fővárosban befizetett adók minden százforintjából Budapest önkormányzatai 7 forintot kapnak vissza, a fővárosi polgároknak bőven lehetnek elvárásaik az állammal szemben, hogy a saját lakóhelyükön mire adjon pénzt, milyen intézmények felújításában, működtetésében vegyen részt. Szerintem ebben elég tudatosak a VII. kerület lakói is.

 

Erzsébetváros Budapest legkisebb kerülete, van-e ennek ellenére is kisugárzó hatása?

– Természetesen van. Budapest belső kerületei közül Erzsébetvárosnak, Terézvárosnak és a Belvárosnak olyan erős kulturális és történelmi hagyományai vannak, amelyek alapvetően határozzák meg az identitásunkat. Hozzátartoznak a budapestiség lényegéhez. Nincs magyar kultúra, nincs magyar irodalom és művészet a belső kerületek nélkül, és ez elsősorban az elmúlt kétszáz év története miatt van így. A magyar identitásnak mély gyökerei nyúlnak vissza Erzsébetvárosba. Például nincs magyar irodalom New York kávéház nélkül.

 

Azt szokták mondani, hogy nincs pestibb utca a Király utcánál.

– Ez alighanem így van, ez jellegzetes része Pestnek, ahol találkozott a város sok hagyománya. A XIX. század elején itt döntően német ajkú polgárok éltek, és a különböző nemzetiségű, különböző hátterű emberek nagyon szívesen költöztek ide. A város máig is érezhető multikulturális karaktere itt született meg. Itt olcsó bérű lakásokat találtak a beköltözők, idegen ajkúak, nemzetiségiek, közöttük zsidók és persze vidékről felköltözők. Petőfi Sándor például itt, Erzsébetvárosban, a Dohány utcában találta meg az első pesti lakását, ez olyan olcsó városnegyed volt, amit még egy költő, egy irodalmi lap szerkesztője is meg tudott fizetni.

 

Igen, az akkor még önálló Pest egyik leggyorsabban fejlődő része volt az akkori Terézvárosnak az a része, amelyből később Erzsébetváros lett.

– A mai Belső-Erzsébetvárosban kiadott lakások nem voltak nagyon kellemes otthonok, picik voltak, komfort nélküliek, ezért született meg Erzsébetvárosban és annak környékén a kulturális szempontból felbecsülhetetlen kávéházi kultúra. A pesti polgárok valójában a nappalijuknak használták ezeket a kávéházakat, amelyek a kor kommunikációs agorájává váltak. A kávéházi világ volt a korabeli Facebook. Petőfiék azért ültek a Pilvaxban és más kávéházakban, mert jobb volt ott eltölteni az időt, és igénybe venni sokféle szolgáltatásukat, mint a nyirkos, hideg, komfort nélküli, pici lakásokban ülni. Nem volt ez másképp egy évszázaddal később sem. Bár a különböző szakmacsoportoknak megvoltak a saját kávéházaik, közben viszont a társadalmi osztályoknak a keverőtégelyei voltak. Itt találkozott kispolgár és gazdag ember, Budapestre betelepülő szlovák, román, zsidó és tősgyökeres pesti lakos. Értelmiségi, iparos, kétkezi munkás.

 

A mai Erzsébetvárosban kialakult bulinegyedet az önkormányzat szeretné kultúrnegyeddé alakítani. Mit gondol a kilátásokról?

– Ilyen folyamatokat nagyon nehéz végigvinni pusztán politikai vagy hivatali akaratból. Ehhez a városlakók, az érdekelt cégek, sőt még az idelátogató turisták együttműködése is kell. Ne felejtsük el, hogy a bulinegyed magától alakult ki. Itt voltak olyan olcsón kibérelhető nagy terek, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a külföldiek által is látogatott szórakozóhellyé alakítsák át őket. Ez az ezredfordulón spontán urbanisztikai folyamat volt, de én azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak a csúcspontján már túl vagyunk.

 

Ha így van, csak a járvány miatt alakult így.

– Igen, de mégsem. Nem hiszem, hogy visszatérnénk oda, ahol a járvány előtt tartottunk. Szerintem a pandémiának vannak hosszú távú hatásai, ahogyan az Airbnb lakáskiadási hullám is levonult. Egy önkormányzat alighanem akkor tudna összetetten és jól dönteni ilyen kérdésekben – amire a hazai adórendszer nem ad lehetőséget –, ha a helyi lakosság képviseletén kívül a helyi iparűzési és idegenforgalmi bevételekben is érdekelt lenne. És ezeket a bevételeket legalább részben vissza tudná forgatni a lakossági igények kielégítésére.

Engem egyébként két szempontból is érint ez a folyamat. Családtagjaim laktak ezen a környéken, és az itt működő Magvető Café művészeti vezetője is vagyok. Látom az idegenfogalom jó és rossz hatásait. A koronavírus miatti visszaesés talán éppen a megfelelő pillanat ezeknek a folyamatoknak a józan végiggondolására. Ez azonban bonyolult urbanisztikai kérdés, amihez én nem értek, legfeljebb egy kicsit a történetéhez. Így tudom, hogy Erzsébetváros legjobb történelmi korszakaiban, akár a XIX. század végén, akár a XX. század húszas, harmincas éveiben, vagy a rendszerváltás időszakában és az ezredforduló utáni pár évben itt mindig nyüzsgő éjszakai élet, ugyanakkor kulturális és civil pezsgés is volt. Meg kellene találni az egyensúlyt aközött, hogy az itt lakók is otthon érezzék magukat, de a szórakozóhelyek is tudjanak kulturáltan működni. Egy itteni irodalmi kávéház művészeti vezetőjeként én is abban vagyok érdekelt, hogy a magasabb kultúra fórumai legyenek

inkább jellemzők Erzsébetvárosban, de ez csak hosszú folyamat eredménye lehet. Persze az lenne jó, ha nem a legvadabb, legdurvább bulikat kereső manchesteri munkásosztály képviselné itt a turizmust, hanem egy, a kultúrára nyitottabb réteg jönne ide, de ezt a feladványt egy kerület önkormányzata egyedül nem tudja megoldani. Ehhez az országos, a fővárosi turizmusfejlesztési döntéseken keresztül egészen az európai folyamatokig sok mindennek kell egy irányban hatnia.

 

Ki tudja? A feltételek biztosításában akár a mostani választás is jelentős lépés lehet.

– Annyi biztos, hogy Budapesten mindig akkor volt jó élni, amikor a nyitott, befogadó, mulitkulturális szellem, és a vállalkozások szabad versenye az itt élőknek és az ide látogatóknak egyaránt vonzó volt.