ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. július. 20. szerda
  • 0

Esélyegyenlőség és sokszínűség hónapja Erzsébetvárosban: Civilek a családokért

Az önkormányzat együttműködik olyan civil szervezetekkel, amelyek a családoknak segítenek.
title image

Esélyegyenlőség és sokszínűség

Civilek a családokért

 

Július az esélyegyenlőség és a sokszínűség hónapja Erzsébetvárosban. Olyan kerületben szeretnénk élni, ahol nemcsak a szavak szintjén vagyunk családbarátok, hanem a bajba jutott szülők, gyerekek nem maradnak egyedül. Ezért az önkormányzat együttműködik olyan civil szervezetekkel, amelyek a családoknak segítenek.

Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 1995 óta működik, központjuk az István utca 20-ban található. Uniós támogatással főleg hajléktalanoknak, illetve peremhelyzetbe került családoknak segítenek. Alapvetőnek tartják, hogy a klienseik munkaképessé váljanak. „Ezek az emberek kiszorultak a társadalomból és olyan alacsony az önbizalmuk, hogy mentális felkészítésre van szükségük ahhoz, hogy esélyük legyen a munkaerőpiacon. A programmal elsajátíthatják az asszertív kommunikációt, s hogy miként kell közösségben viselkedni.” – mondja Kölesné Bulkovics Zsuzsanna, az egyesület alelnöke.

A mentális foglalkozásokra nagyon szegény családok tagjai is bekerülhetnek. Emellett szociálisan is támogatják azokat a hajlékukat vesztett családokat, akik a Családok Átmenti Otthonaiban kaptak menedéket. A KIÚT szükség esetén pénzbeli lakhatási támogatást nyújt nekik. Ha pedig kikerülnek az átmeneti otthonból, segítik őket, hogy az albérletet vagy a „kiléptető lakásokat” meg tudják fizetni. Ehhez albérleti és lakhatási támogatást is adnak. Az egyedülállókat munkásszállón próbálják elhelyezni. Étkezési hozzájárulással, vagy BKK bérlettel is támogatják a rászorultakat. A KIÚT szociális munkásai utcai szolgálatot teljesítenek. Az egyesület szervezi a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapjának rendezvényeit minden év októberben a Klauzál téren. Önkéntes munkával és pénzbeli adományokkal lehet őket segíteni.

Elérhetőségeik:

[email protected]

+36-30-754-3890
+36-30-312-7689


Az Otthon Segítünk Alapítvány (OSA) húsz éve alakult meg, és a Szövetség utca 43-ban található. „Anyaszervezetük”, a Home Start Anglia 1973-ban indult azzal a küldetéssel, hogy tapasztalat szülők segítenek elakadásban, vagy nehéz élethelyzetben került kisgyerekes családoknak. Ma már világszervezetként 22 országban működnek. 

A magyar OSA-nak 300 önkéntese van. Egyikük Progl Helga, az Erzsébetvárosban lakik, és főleg itteni családokhoz jár. Szabadúszó munkája mellett dolgozik az OSA-nak: „Három gyerekes édesanya vagyok, a legkisebb 12 éves, de még emlékszem, hogy amikor picik voltak, én sem szülői, se nagyszülői segítségre nem számíthattam. Milyen nehéz volt, hogy nem tudtam kihez fordulni. Jól jött volna egy ilyen alapítvány, ha egy tapasztaltabb anyuka azt mondja: „Figyelj, nincs semmi baj, jövök.” – magyarázza Helga.

A segítséget kérő megkereséseket az alapítvány koordinátorai fogadják, majd egy önkéntessel meglátogatják a családot, megismerkednek a problémáikkal. A segítségnyújtást háromtól hat hónapig tudják vállalni. Helga hangsúlyozza, ők nem babysitterek: „Én például egy nyolc gyerekes családnak segítettem. A három legkisebb iker volt. Az édesanyjuknak a három kicsit egyedül kellett vinnie fejlesztésekre, óvodabeszoktatásokra. Velük mentem kísérőnek. De akad, aki a házimunkához kér segítséget, vagy amíg otthon a dolgait intézi, valaki játsszon a picikkel. Esetleg a csecsemő melletti éjszakázás már annyira kimerítette az anyát, hogy szeretne aludni, míg valaki vigyázz a babára.”

Az OSA-nak több nyugdíjas önkéntes is dolgozik, akik még aktívak, szeretnének valami hasznosat tenni, és nekik is jó, ha részt vehetnek egy család életében, mint amolyan pótnagymamák. Az OSA sok programot szervez a családoknak, mert legfontosabbnak a bizalmat, és a közösségek fejlesztését tartják. 

Elérhetőségeik:

[email protected]

+36 1 365 1436

+36 20 299 06 72