ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Komlósi Gábor
  • 2022. március. 14. hétfő
  • 0

Betartjuk az ígéreteket

(NEMCSAK) KERÜLETI DINAMIKA
title image

(NEMCSAK) KERÜLETI DINAMIKA

Kimondani valamit könnyű. Még olykor aláírni is. Megfontoltan dönteni nehéz. De az igazán embert próbáló feladat a kinyilatkoztatások után a gyakorlatban is azok szellemében cselekedni. Betartani a szavad!

Így gondoljuk ezt „a kerületben” is, átfogó és kis dolgokban is. Ígértük, betartjuk.

Sorolom a példákat…


MÉG TÉLI PUFFOGÁS VOLT részünkről, hogy az amúgy remek elektromos rollerek balesetveszélyesek. Szerte hagyják, szétdobálják őket a járdán. Nyugdíjasok, gyengénlátók buktak fel bennük. Néha még az úttestre is belógnak, balesetveszélyesek.

A VII. kerület bekeményített: begyűjtötte a szabálytalanul letett guruló csodákat (nem jármű, nem vonatkozott rájuk a KRESZ), tulajdonosaiknak, a szolgáltatóknak kellett kiváltani őket, nem is fillérekért. Innen-onnan kritikát is kaptunk érte. „Cserébe” ígértük: hamarosan létrejönnek a mikromobilítási pontok. Drabális szószörny. (Bízom a pesti aszfaltnyelvben, majd ráragasztunk valami találó, rövid neved. Addig: MMP.) De hasznos. Nagyon jó, hogy megvalósult!

Nem volt könnyű kiverekedni, de már festik a zöld kis kereteket az aszfaltra. A hónap végéig kész lesz mind a 38. Van már hova letenni a rollereket, meg persze más kétkerekűeket is. És – bocs, ez is a „törvénykezés” része – lesz lehetőség büntetni, jó útra terelni azokat, akik túltolják.
(Törvény: hozni, betartatni!)

 

MÁRCIUS 5-ÉN INDULT a VII. kerületi adománygyűjtés az ukrajnai menekülteknek. A szervezésben tapasztalt önkéntesek szerint ritka az az adakozási kedv, ami idővel ne hagyna alább. A 10-14. nap közé teszik, amikor csökken a lelkesedés. Hacsak nem táplálják. Hacsak az emberek nem látják, hogy érdemes vinni, mert hiánytalanul és jó helyre kerülnek az adományok. Akkor nemcsak egyszer(-egyszer) tesznek jót.

Ezért volt érdemes újra kilátogatni a Garay téri piacra, a hentes és a cipész közötti gyűjtőhelyünkre. Katonás rendben állnak az adományok. Természetesen nem mind van már itt, hisz sokat már kiosztottunk. Kedden a polgármesteri kis húzós kocsira került fel több doboz. Szerdán, ott jártunkkor a Bischitz központból érkezett Nyíri Krisztina állított össze csomagot a közeli nyugdíjas otthonba aznap újonnan érkezett menekülteknek, köztük egy másfél éves kisgyereknek. Nem mint stratégiai és fejlesztési irodavezető, hanem mint figyelmes és jószívű gondoskodó ember!

A négynapos ünnep alatt meg körülnézhet az ember, mit vihetne otthonról, rezsótól ruháig, bármi hasznosat. (Utóbbiaknak már külön raktáruk van az átvevőhely mögött a Garayn!)
S még egy helyszíni tapasztalat: kismamától egy 35 fős társaság képviselőjéig jöttek adományozók, akik először kérdezgettek az átvevőktől – többségükben az önkormányzat önkéntes munkát vállaló dolgozói –, aztán helyben, a piacon, a boltokban gyorsan bevásároltak és hozták a gyűjtőhelyre a tisztálkodószereket, játékokat, az egyből mikrózható élelmiszereket.
(Kezdeményezés: dinamika, folyamatosság.)

 

LEGVÁRATLANABB VENDÉGEINK a városrész szívében, egy tágas pincehelyiségben gyülekező ukrajnai egyetemisták voltak – a legváratlanabb kérésekkel.

„Az oltás, az orvos, a teszt, a szállás is, mind rendben, minden amit ígértek” – sorolja kapásból telefonon Cvetkovics Angelica. „Már fogalmazzuk a köszönőlevelet az önkormányzatnak” – mondja.  Na, erről sikerül hamar lebeszélni.

Annál is inkább, mert már az önkéntesek többsége is megbetegedett. Már mindenkit minden nap kétszer tesztelnek! A nyitva tartást is rövidítették, csúcsfertőtlenítést végeztek. A főzésről átállnak a szendvicskészítésre, de enni se ehetnek már a zárt helyen a diákok, az őket sem kímélő Covid miatt. De a szervezés ugyanúgy megy reggeltől estig!

Támogatja őket a „Patyolat” is (ez már nem a régi mosoda-vállalat, most csak „fedőnévként” használja a fogalommá vált nevet egy budapesti cég, amely nem akar ingyenreklámot magának, inkább inkognitóban jótékonykodik), segít a Jahn Ferenc kórház (nagyon is valós: akár ötszáz oltakozó diákot is várnak).

„Most jönnek majd még csak igazán sokan Ukrajnából” – hív vissza később egy másik szervező, Simon Tünde is, akinek nem azért vannak ilyen információi, mert amúgy tartalékos felderítő, hanem mert az őt Budapesten körülvevő fiatalok természetesen állandó telefonkapcsolatban állnak a még Ukrajnában maradt diáktársaikkal.

(Segítség: jószándék, tett, további odafigyelés.)

 

AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ KÖTHETŐ ügyek pörögnek tovább. A kimondott szó tartalmat nyer, az ígéret valósággá válik. Ígértük, betartjuk. Jó lenne nagyban is így gondolkozni.