ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. január. 06. szerda
  • 2

Az Önkormányzat elfogadta Erzsébetváros Klímavédelmi Akciótervét

Az Önkormányzat elfogadta Erzsébetváros Klímavédelmi Akciótervét!
title image

Az Önkormányzat elfogadta Erzsébetváros Klímavédelmi Akciótervét

Az Önkormányzat elfogadta Erzsébetváros Klímavédelmi Akciótervét!

Így készül az önkormányzat 2030-ig 40%-kal csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást

A közösségi bevonással május óta készülő Klímavédelmi Akcióterv konkrét célokat fogalmaz meg, melyeknek köszönhetően 2030-ra a kerület szén-dioxid kibocsátása 40%-kal fog csökkenni.

Erzsébetváros Önkormányzata még idén tavasszal csatlakozott a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (Covenant of Mayors for Climate & Energy, CoM) nevű nemzetközi szervezethez, és a Szövetséghez való csatlakozás feltételeként készíttette el Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (angolul SECAP, ami a Sustainable Energy and Climate Action Plan rövidítése). A Szövetséghez való csatlakozás feltételeként Erzsébetváros kötelezettséget vállalt a kerületi kibocsátások 40%-os csökkentésére, és emellett átfogó stratégiát és akciótervet is kidolgoznak az önkormányzat munkatársai, amelyek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképesség erősítését szolgálják.

A most elfogadott, közösségi bevonással készült Klímavédelmi Akcióterv tehát azt foglalja össze, hogy 2030-ig milyen energetikai és klímavédelmi célú intézkedéseket, beruházásokat kíván megvalósítani Erzsébetváros Önkormányzata a kerület lakosaival, vállalkozásaival és civil szereplőivel összefogva. A Klímavédelmi Akciótervhez kapcsolódó számításokat – kicsit leegyszerűsítve, hogy mennyi a jelenlegi kibocsátás és mit kell tenni a különböző területeken, hogy ezt visszaszorítsuk – Beleznay Éva mérnök, Budapest korábbi főépítésze végezte el az Európai Uniós módszertan alapján.

_MG_0129

A számítások alapján Erzsébetváros 2030-ra jelentős eredményeket érhet el a kibocsátások csökkentésében és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban, azonban ehhez a helyben élők, dolgozók és látogatók összefogása is szükséges. A legtöbb szükséges beruházáshoz ugyanis az önkormányzatnak önmagában és még EU-s pályázati pénzekkel sincs elegendő forrása, ezért a lakosság segítségére is számítanak. Jó hír viszont, hogy ezek a beruházások – például szigetelés korszerűsítése, megújuló energiaforrások használatára való átállás – már 5-10 éven belül megtérülnek a csökkenő energiaszámlák nyomán. A másik fontos dolog, amit az Akcióterv kimutat, hogy olyan mértékű gépkocsiforgalom mellett, ami jelenleg jellemzi a kerület életét, szinte megvalósíthatatlan a kerület Klímavédelmi Akcióterve, ezért az épületek energetikai felújítása és a zöldfelületek növelése mellett fontos szerepe lesz a forgalomcsökkentésnek is.

20200924111203__MG_3090

A Klímavédelmi Akcióterv közösségi bevonásának során személyes és online kérdőívekkel mérték fel az önkormányzat megbízott munkatársai, hogy mit gondolnak a helyiek a klímaváltozásról, milyen akciókat tartanának helyesnek és mi az, amiben maguk is részt vennének, hogy segítsék az önkormányzat munkáját. Ezt a felmérést a Jóügy Kft. munkatársai végezték

 

A Klímavédelmi Akcióterv az oldal alján elérhető. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Klímavédelmi Akciótervvel kapcsolatban, azt a Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinetnek írhatja meg ([email protected]).

istvan-hernek-tOKF2VSdpJM-unsplash
worker-is-installing-window-sill_191163-674-1090px