ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Adminisztrátor
  • 2021. június. 16. szerda
  • 0

Az önök kérdéseire válaszolt Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere május 27-i online fogadóóráján.

title image

Az önök kérdéseire válaszolt Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere május 27-i online fogadóóráján.

Az önök kérdéseire válaszolt Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere május 27-i online fogadóóráján. (https://fb.watch/5REy3pb0_y/)

Erzsébetváros polgármestere május 27-én ismét online fogadóórát tartott. Sok kérdés érkezett a köztisztasággal kapcsolatban. Niedermüller Péter elmondta, a VII. kerület utcáinak és tereinek tisztasága mindannyiunk közös ügye. Egyrészt vannak olyan kerületi részek, például a Lövölde térnél, amelynek a takarításáért a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felelős. Ugyanakkor a lakóházak előtti járdaszakaszok tisztán tartása az adott társasházak dolga. (https://www.facebook.com/Erzsebetvaros.hu/photos/a.101737907967470/330281665113092)

De minden olyan területen, ahol az önkormányzat feladata a tisztaság megteremtése és fenntartása, az Erzsébetváros Kft. munkatársai folyamatosan, még szombatonként is dolgoznak négy mosó és négy járdatakarító gépjárművel. A kutyafuttatókban is legalább hetente kétszer összeszedik a szemetet. Az önkormányzat által elindított köztisztasági kampány a szemléletváltást is sürgeti: az utca nem arra való, hogy a járókelők odapiszkítsanak. Mindenki ellen fel fognak lépni, aki az alapvető normákat megszegi.

A kérdések másik csoportja a közbiztonsággal volt kapcsolatos: hogyan lehetne megakadályozni, hogy újra dílerek és prostituáltak valamint a hangos italozók lepjék el az utcákat? Niedermüller Péter arról beszélt, ezek elsősorban rendőrségi feladatok, ezért folyamatosan egyeztet az kerületi rendőrkapitánnyal; illetve az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság vezetőjével. A lakossági bejelentéseket az ERI 0-24-ben működő 061-4619040-es telefonszámán várják. Erzsébetváros polgármestere arról is beszámolt, hogy az ERI munkatársai tavaly több mint 11 ezer esetben intézkedtek.

Ide kapcsolódik a bulinegyed problémája is, amelynek ügyeivel kapcsolatban a Belső-Erszébetvárosi munkacsoport folyamatosan egyeztet. Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester, a munkacsoport vezetője a helyi vendéglátósok és a lakók bevonásával igyekszik mindenki számára megfelelő, közös megoldásokat találni. Sem az Önkormányzat, sem a helyi vállalkozók nem érdekeltek abban, hogy a kocsmaturizmus virágozzék. Közös céljuk, hogy a bulinegyed kulturális negyeddé alakuljon át, minőségi vendéglátással és szolgáltatásokkal, rendezvényekkel, kulturális programokkal.

A fogadóórán is szóba került az fideszes törvénymódosítás, amely az önkormányzati lakások kényszereladását írta volna elő. „Ez egy ostoba, átgondolatlan, és mélyen igazságtalan javaslat volt.” – véleményezett Niedermüller Péter. Hozzátette, a kormány visszakozott, az eladási kényszer már csak azokra a fővárosi bérlakásokra vonatkozik, amelyek a világörökségi színtereken találhatók. Mivel ez a VII. kerületet is érintheti, ha a rendelet hatályba lép, Erzsébetvárosnak 26-27 milliárd forintos vagyonvesztést jelentene. Ezért Niedermüller Péter úgy látja, a leghelyesebb az volna, ha ezt a törvénymódosítást teljes egészében visszavonná benyújtója.

Sokan, sokféle teljesen jogos támogatási igénnyel keresik meg a Polgármesteri Hivatalt, amely lehetősége szerint mindenkinek igyekszik segíteni. Ám a Fidesz-kormány csak Erzsébetvárostól körülbelül 3,5 milliárd forintot vont el, ennyivel kevesebb összeg áll rendelkezésre, úgyhogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátása is nagyon nehéz. „Ez olyan, mintha egy családban két kereső fizetéséből csak egy fél maradna, és abból kellene ugyanolyan életszínvonalat biztosítani, mint korábban. Ennek ellenére igyekszünk a leginkább rászorulókat támogatni, például jelentős szociális kedvezményekkel, segélyekkel, a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközökkel.