ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. május. 06. péntek
  • 0

Az Esélyegyenlőség Napja a K11-ben

Bármennyire különbözünk, a jogaink egyformák
title image

Bármennyire különbözünk, a jogaink egyformák

Az Esélyegyenlőség Napja a K11-ben

Azt, hogy egy társadalom mennyire demokratikus, semmi sem mutatja jobban, minthogy miként bánik a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő embertársaival. De sokszor helyi, kis közösségekben tehetünk értük a legtöbbet.

Ezt hangsúlyozta május 5-én, az Esélyegyenlőség Napján Niedermüller Péter polgármester is, a K11 Művészeti és Kulturális Központban tartott rendezvényen. Megnyitó beszédében kiemelte:

-          Azt szeretném, ha az esélyegyenlőségre ne csak az év egy napján gondoljunk, hanem egész évben. Nagyon sokfélék vagyunk, de senkit sem érhet hátrány a származása, bőrszíne, vallása miatt. Bármennyire is különbözünk, a jogaink egyformák. Akadnak köztünk olyanok is, akik például az egészségkárosodásuk miatt nem tudnak élni a jogainkkal, pedig nekik is ugyanolyan joguk van az emberhez méltó életre. Közös feladatunk, hogy segítsük nekik, mert ez a kerület csak így válhat mindannyiunk otthonává.

A K11 zsúfolásig megtelet nézőterén is, mintha az esélyegyenlőség nevében válogatták volna a közönséget. A helyi iskolások között értelmi sérült fiatalok is ültek, de képviselte magát át a szépkorúak nemzedéke is, a helyi idősek klubjának tagjaival.

Az első fellépő az értelmi sérültekből álló Baltazár Színház volt. A társulat javára nemrég jótékonysági koncertet is szerveztek neves előadóművészek, és az eseményt az Erzsébetvárosi Önkormányzat is támogatta. A K11-be a társulat hat tagja lépett fel, és énekeltek sanzonoktól kupléig mindenféle dalokat. Pianínón kísért a társulat állandó zeneszerző-muzsikusa, az Erkel Ferenc-díjas Darvas Ferenc. A Baltazár „frontembere” Müller Péter Sziámi is eljött, és a  közönségnek is elmesélte: annak idején a Baltazár Színház alapító-vezetője, Elek Dóra hívta meg őt az egyik előadásukba játszani. Miután találkozott a társulat tagjaival, írt nekik egy négysoros kis verset is.  „Nem tudhatja ép elme/ hol a világ értelme/ Akinél a fogyaték/ annál van a hagyaték.” A szöveget megzenésítették, s a K11-ben is előadták a Baltazár című számot.

Müller Péter Sziámi be is mutatta a társulat tagjait, és különleges sorsokat ismerhettünk meg. Az egyik baltazáros színész a Vakok Intézetében volt takarítónő, másikuk, egy vak fiatalember többször is jelentkezett a színművészetire, de elutasították. Van olyan értelmi sérült színészük is, aki remekül fest, és több kiállítása is volt már. A fináléban Leonard Cohen Halleluját énekelték el, amelynek magyar szövegét Sziámi írta, és a közönség együtt énekelte velük a gyönyörű dalt.

A Baltazár Színházat Európa nagyvárosaitól Afrikáig sokfelé meghívták már vendégszerepelni, s hasonlóan világhírt szerzett a következő együttes, a Parafónia is. A zenekart huszonöt éve alapította az Erdős Katalin által vezetett „A zene mindenkié” Egyesület. A Parafónia tagjai szintén enyhe és középsúlyos értelmi sérültek, de van köztük autista, epilepsziás is. Egy német módszer alapján tanultak meg kottából játszani, amelynek lényege, hogy színes körök jelképezik a hangjegyeket és a ritmust, speciális ütős és húros hangszereken játszanak, és csak klasszikusokat adnak elő.

Az értelmi sérült zenészek előadásában hallgattuk meg Bach, Mozart, Vivaldi darabjait, Bartók népdalgyűjteményéből a Kis kece lányomat már végig tapsolta a közönség.  A koncert végén, a zenkar vezetője, Fabényi Réka, a közönséghez fordult: jöjjenek föl a színpadra, és próbálják ki milyen ezeken a hangszereken, színes körök alapján Mozartot játszani. Vastaps hálálta meg az épek és a sérültek közös produkcióját.

De vajon mit tehetünk mi, átlagemberek a fogyatékkal élőkért?

-          A legfontosabb az elfogadás, a sérült embertársaink ugyanolyan értékesek, mint bárki más. Fantasztikus tehetségek is vannak köztük – magyarázta Fabényi Réka zenetanár, aki a kezdetektől dolgozik együtt a Parafónia Zenekarral.

Müller Péter Sziámi tizennégy éve lép fel a Baltazár Színházzal. S miért vállalja ezt?

-          Úgy éreztem annyit kapok tőlük szakmailag, emberileg is, hogy ott a helyem köztük. Frenetikusak az előadásaik. Dolgoztam én már mindenféle kőszínházban itthon és külföldön is, de a Baltazár egészen különleges színházi élmény. Ezek a színészek nem veszítették el a gyermeki énjüket, tiszta szívből játszanak, nincs bennük semmi modorosság. Nagyon sokat lehet tanulni tőlük.