ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. július. 08. péntek
  • 0

Az esélyegyenlőség és a sokszínűség hónapja: Erzsébetváros a nők jogaiért

Egész hónapban olyan rendezvények, kulturális programok várják a látogatókat, amelyek azt is bemutatják: miért szép a sokszínűség, és mennyivel jobb elfogadó közösségekben élni. Az önkormányzat együttműködik olyan civil szervezetekkel is, amelyek különböző hátrányos helyzetű csoportoknak próbálnak segíteni. Most két olyan szervezetet mutatunk be, amelyek a nők jogaiért küzd.
title image

Esélyegyenlőség és sokszínűség

Erzsébetváros a nők jogaiért

Július az esélyegyenlőség és a sokszínűség hónapja Erzsébetvárosban. Az önkormányzati vezetés számára a társadalmi egyenlőség, a tolerancia, a másság elfogadása kiemelkedő értékek. Olyan kerületben szeretnénk élni, amely bőrszíntől és származástól függetlenül mindenki otthona tud lenni. Ahol nem különböztetnek meg senkit hátrányosan a szexuális identitása miatt, nem illeti kevesebb jog a nőket, és a fogyatékkal élők emberi méltósága sem sérül.

Egész hónapban olyan rendezvények, kulturális programok várják a látogatókat, amelyek azt is bemutatják: miért szép a sokszínűség, és mennyivel jobb elfogadó közösségekben élni. Az önkormányzat együttműködik olyan civil szervezetekkel is, amelyek különböző hátrányos helyzetű csoportoknak próbálnak segíteni. Most két olyan szervezetet mutatunk be, amelyek a nők jogaiért küzd.

 

A sokkoló adatok szerint Magyarországon minden héten meggyilkol egy nőt az ex-vagy-jelenlegi férje, partnere. Ezeket a nőket meg lehetett volna menteni, ha időben kapnak segítséget.

A NANE: Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesületének irodája a VII. kerületben van, itt elsősorban belső képzéseiket tartják. A NANE szociológus munkatársa, Dés Fanni elmondta: körülbelül harminc szakmailag képzett önkéntessel dolgoznak együtt. Ők a NANE segélyvonalain várják azoknak a hívását, akik veszélyben érzik magukat. Fontos ezen a téren is a prevenció, vagyis a nők már akkor kérjenek segítséget, amikor még „csak” azt érzik, hogy valami nincs rendben a párkapcsolatukban. Mondjuk a partnerük a lelki, fizikai bántalmazást azzal magyarázza, hogy a nő felelős érte, ő provokálta ki.

Idén februárban a NANE a PATENT Egyesülettel közösen megalakították a Segítők Hálózatát is, amely praktikus ügyekben is segít, például a bántalmazott hogyan tud feljelentést tenni, szükség esetén elkísérik őt a bíróságra. A kliensek pszichológussal, jogásszal, szociális munkással is konzultálhatnak.

A NANE ingyenesen, anonim hívható telefonszáma: +36 80 505 101

 Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

 

e-mailen: [email protected] címre vagy a NANE Facebook oldalán. Illetve a chat üzeneteket szerdánként 16-18 óra között fogadják.

 VII. kerületi önkormányzat együttműködik az EMMA Egyesülettel is. A szervezet eredetileg a nők otthon szülésének jogáért, valamint a szülészeti erőszak ellenni fellépésért alakult meg.

De mi is az a szülészeti erőszak? „Mi ezt is a nemi erőszakok közé soroljuk, mert ugyanolyan maradandó fizikai, lelki sérüléseket okozhat a nőnek. – mondja Ékes Noémi, az EMMA Egyesület vezetőke.

Hozzáteszi, a szülészeti erőszak nap, mint nap megtörténik, amikor a szülő nőknek olyan gondatlanságból elkövetet sérüléseket, fájdalmat okoznak, amelyek elkerülhetők lettek volna. Az EMMA azért küzd, hogy az anyák társadalmi helyzete javuljon, és hogy a nők határozottabban képviselhessék a jogaikat. Az EMMA Egyesület zöld számát bármilyen anyasággal kapcsolatos problémával lehet hívni, akár a szülés utáni depresszió miatt is. Az anyák, sokszor munka mellett nem csak a gyerekeiket gondozzák, hanem a család idős tagjait is, és a háztartási munka is rájuk szakad. És nincs, akikkel megosszák a gondjaikat.

Ahhoz, hogy a nők társadalmi helyzete javuljon, kulcsfontosságú a női önsegítő közösségek építése. Ezért hozták létre az EMMA Műhelyt is, amely az egész országban női köröket szervez. A találkozókról az EMMA Facebook oldalalán lehet informálódni.

Az EMMA munkájában több mint ötven kiképzett önkéntes vesz részt.

Az EMMA Vonal zöld száma természetesen anonim hívható:  +36 80 414 565