ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Bóka B. László
  • 2022. március. 14. hétfő
  • 0

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc ifjúsága

„Egy kis pesti lárma”
title image

„Egy kis pesti lárma”

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc ifjúsága

A címadó mondatot egy évvel a márciusi események után Kossuth Lajos írta feleségének, mert

fontosabbnak érezte a magyar hadsereg éppen zajló szabadságharcát, mint a megemlékezést

az egy évvel ezelőtti eseményekre. Vajda János nemes egyszerűséggel Petőfi napjának nevezte

március 15-ét.

Petőfi és felesége, Júlia 1847. november 4-én érkeztek Pestre és a Dohány utca 373.

sz. alatti Schiller-ház első emeletére költöztek. A lakás egyik szobáját, melynek a konyhán át

külön bejárata volt, Jókainak adták ki (itt laktak együtt 1848. június 12-ig, ekkor veszett össze

Petőfi Jókaival, aki nyomban elköltözött). Vélhetően a 12 pont, a Nemzeti Dal pedig biztosan

itt, az azóta már lebontott ház lakásában született és Petőfi innét indult utolsó útjára.

Petőfi már egy nappal korábban így írt naplójába: „ Logikailag a forradalom legelső

lépése és egyszersmind fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót….azt fogjuk tenni! a többit

istenre bízom és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én csak arra

vagyok hivatva, hogy az első lökést tegyem. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot! és ha

lelövöldöznek? isten neki; ki várhat ennél szebb halált?” Mindannyian soroljuk a 163 évvel

ezelőtti események fontosabb fordulópontjait és szereplőit, a márciusi ifjakat. De vajon

valóban így van? Az ifjak ugyanis nem csupán Petőfit, Jókait és Vasvárit jelenti,

igazságtalanok volnánk, ha nem sorolnánk fel mindegyikük nevét. A listát ábécé és nem

fontossági sorrendben nyújtjuk át. A nevek után fontosnak tartottuk mindenkinél jelezni hány

esztendős volt 1848. márciusában, így ugyanis kiderül, hogy valóban március ifjairól

beszélünk, akik között negyven esztendejével a korelnök Egressy Gábor.

Most pedig következzék a teljes lista, azoké is, akik talán kevéssé ismertek, közülük

néhányan hosszabb-rövidebb ideig itt éltek Erzsébetvárosban:

báró Nyáry Albert (1828-1886) 20 éves

Bérczy Károly /eredeti neve: Stand Károly/(1821-1867) 27 éves

Birányi Ákos /eredeti neve: Schultz Ágost/(1816-1853) 32 éves

Bozzai Pál (1829-1852) 19 éves

Bulyovszky Gyula (1827-1883) 21 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)

Degré Alajos (1819-1896) 29 éves

Dobsa Lajos (1824-1902) 24 éves

Egressy Béni /eredeti neve: Galambos Benjámin/ (1814-1851) 34 éves (Egressy Gábor öccse)

Egressy Gábor /eredeti neve: Galambos Gábor /(1808-1866) – vélhetően ő szavalta a

Nemzeti dalt a múzeumnál, a Nemzeti Színházban bizonyosan, kora legműveltebb

színművésze – 40 éves (Egressy Béni bátyja)

Garay János (1812-1853) 36 éves

Hamary Dániel (1826-1892) 22 éves

Irányi Dániel /eredeti neve: Halbschuh Dániel/ (1822-1892) 26 éves

Irínyi József (1822-1859) – a 12 pont javaslója 26 éves

Jókai Mór (1825-1904) 23 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)

Kléh István (1825-1913) 23 éves

Korányi Frigyes (1828-1913) 20 éves

Lauka Gusztáv (1818-1902) 30 éves

Lisznyai (Damó) Kálmán (1823-1863) 25 éves

Oroszhegyi József (1822-1870) 26 éves

Pállfy Albert (1820-1897) 28 éves

Petőfi Sándor (1823-1849) 25 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)

Sükei Károly (1823-1854) 25 éves

Vajda János (1827-1897) 21 éves

Vas Gereben /eredeti neve: Radákovits József) (1823-1868) 25 éves

Vasvári Pál (1826-1849) a harcokban esett el 22 éves

Vidacs (Vidats) János (1826-1873) 22 éves

És természetesen ott vannak a hölgyek, akikről szintén nem esik szó, valamennyien a majdani

Erzsébetváros lakói voltak:

Bulyovszky Lilla (1833-1909) 15 éves (a gyermekasszony ekkor Bulyovszky Gyula újságíró

menyasszonya)

Laborfalvi Róza /eredeti neve: Laborfalvi Benke Judit/ (1817-1886) 31 éves (Jókai a

forradalom napján szeret bele a nála nyolc évvel idősebb nőbe, akinek ráadásul volt már egy

12 éves kislánya is. A viszonyt sokan nem nézték jó szemmel, Petőfi sem, aki öccseként

kezelte Jókait, sőt Mikszáth szerint éppen Róza miatt vesztek össze örökre.)

Szendrey Júlia (1828-1868) 20 éves (1847. szeptember 8-án lett Petőfi felesége)