ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. január. 28. péntek
  • 0

Ajándékozzanak meleget!

A kerület három pontján állítottak fel fogasokat.
title image

Ajándékozzanak meleget!

Hol van már a karácsony, az ajándékok, az adakozások? Ki gondol már a szeretet pirosbetűs ünnepeire? Pedig a hajléktalanoknak, a nincsteleneknek most a legnehezebb. Januárban vannak a legkeményebb hidegek, ilyenkor fagynak meg legtöbben az utcán, vagy a fűtetlen lakásokban. Most lenne a legnagyobb szükség a meleg holmikra, segítő kezekre. Az Erzsébetvárosi önkormányzat ezért indította el a „Fogadj örökbe egy fogast” akcióját, arra kérve mindenkit: ajándékozzanak meleget azoknak, akik reménytelenül fáznak.

A kerület három pontján, a Peterdy utcai Idősek Otthona előtt, a K11 kulturális központnál, illetve a VII. kerületi polgármesteri hivatal épülete előtt állítottak fel fogasokat. Bárki hozhat ide téli ruhákat, kabátokat, dzsekiket, pulóvereket, pokrócokat, mindent, amire szükségük lehet a rászorulóknak. Nem ócska göncöket várnak, hanem emberi viselésre még alkalmas tiszta, meleg holmikat.

Az önkormányzat felhívására megmozdult az egész kerület, naponta telnek meg a fogasok télikabátokkal és teli csomagokat hagynak itt. Néhány órán belül gazdára talál minden ruhadarab. Az önkormányzat is komolyan veszi a fogas-akciót, elsőként a kommunikációs részleg és az Erzsébetvárosi újság munkatársai hozták az Erzsébet krt. 6. elé a felajánlásaikat. És minden héten egy-egy másik osztály dolgozói adakoznak.

Hétfő este, csontfagyasztó hidegben ácsorgok a fogasoknál. Már mindegyik üres, mindent elvittek, csak egy papírzsák maradt: női táska, pulóverek benne. „Ide senki nem jön ma már” – gondolom, s indulnék, mikor egy fiatal pár érkezik. A lány a papírzsákot bontogatja: a kék táska illik a szeme színéhez, a pulóver pont a mérete. Boldog. A fiú is, noha neki való holmit nem talál a zsákban.

– Babát várunk és nincs hol laknunk – néz rám vacogva a srác. – Borzasztóan hidegek az éjszakák, a várandós barátnőmnek szüksége van minden meleg ruhára.

Éhesek, szégyenkezve koldulnak pénzt, de csak pár forint apróm van. Ebből két zsömle se jönne ki.  Arra kérnek, segítsek nekik, menjek velük a sarki élelmiszerboltba. Nem agresszívek, nem tolakodóak, csak csendesen kérnek. Elindulunk. Közben megtudom, hogy Jani intézetben nőtt föl, nincs senkije. Hegesztő a szakmája. Munkát keres, és amint talál, kivesznek valahol egy olcsó albérletet. Nem maradhatnak fedél nélkül, hisz nyolc hónap múlva jön a gyerek. Juli még csak tizenhét, ezért sem mehetnek együtt hajléktalan szállóra, őt mivel kiskorú, nem fogadják be. De Janitól nem akar elszakadni, úgysem keresi őt senki. Valahol az erdőszélen laknak, a fiú eszkábálta kunyhóban, a sparheltben fával fűnek, megfő rajta a leves. Juli édesanyja vidéken a sokadik férfival, és a sokadik gyerekével él. Julinak ott már nincs helye.

– Megmondta az anyám, ha megszülöm a babát, ne is menjek többé hozzájuk…

A lánynak nyolc általánosa van, eladó akart lenni, fel is vették az iskolába, de nem kezdte el a sulit. Nem volt már akkor otthona, az erdőszéli kalibabán, villany nélkül, nem tudna tanulni. Nincs más vágya, mint hogy meleg helyük legyen valahol. S hogy miért tartják meg ilyen nehéz körülmények közt a babát?

– Mert ez is egy élet, nincs jogunk elvenni. Dolgozni fogunk, felneveljük majd őt valahogyan – néz maga elé a fiú.

Veszünk krumplit, hagymát, kenyeret, gyümölcsöt is. Kell a vitamin a terhes anyának. Nekik most ez a karácsony. 

Az utcán mutatják a kabátjaikat, mindkettőjükön kettő van, így is dideregnek. Az utcai fogasokon találták ezeket is. Eljönnek minden nap, hátha találnak valamit.

– Már megfagytunk volna, ha nem segítenének ennyien – mondják hálásan.

Jani cipeli a cekkert, egymásba kapaszkodnak Julival, és eltűnnek a sikátorok mélyén.