ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. január. 04. hétfő
  • 2

Adózási tájékoztató 2021

Adózási tájékoztató 2021.
title image

Adózási tájékoztató 2021

Tisztelt Ügyfeleink!

Erzsébetváros Önkormányzata által kezelt adónemekkel kapcsolatosan az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó beszedését 2021-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) veszi át. Az adókötelezettek a NAV-tól kapnak határozatot. A befizetési határidő 2021-ben április 15. és szeptember 15. lesz.

Részletes tájékoztató elérhető:        

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html

A helyi önkormányzati adóhatóságok végzik a 2020. december 31-ig előírt/előírandó gépjárműadó beszedését, tehát ha az adónemen tartozás áll fenn, azt az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni. A gépjárműadón fennálló egyenlegről 2021 folyamán tájékoztatást küldünk.

Építményadó:

Az építményadó mértéke 2021. január 1. után változatlan marad, 1951 Ft/m2. Az adót a korábbi határozat alapján kell megfizetni. A befizetési határidő változatlanul tárgyév március 15. és szeptember 15. A befizetési csekket és az egyenlegértesítőt a magánszemélyeknek postán küldjük meg. A vállalkozások részére egyenlegértesítőt küldünk a cégkapus tárhelyre.

Telekadó:

A telekadó mértéke 2021. január 1. után változatlan marad, 354 Ft/m2. Az adót a korábbi határozat alapján kell megfizetni. A befizetési határidő változatlanul tárgyév március 15. és szeptember 15. A vállalkozások részére egyenlegértesítőt küldünk a cégkapus tárhelyre.

Idegenforgalmi adó:

Az idegenforgalmi adóra vonatkozó átmeneti szabályozást a Kormány 696/2020. (XII.29.) számú rendeletével meghosszabbította a veszélyhelyzet megszűnéséig. Ezen időpontig csak annak a szállásadónak kell idegenforgalmi adó bevallást benyújtania, akinek rövidtávú szálláshelyszolgáltatási tevékenységből bevétele keletkezett. Az idegenforgalmi adót azonban változatlanul nem kell a szállást igénybe-vevőnek megfizetni, a szálláshely szolgáltatónak beszedni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet miatt irodánkon a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Elérhetőségeink:

A személyesen leadni kívánt beadványok bedobhatóak a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának Erzsébet körúti ablakában lévő „Levelek” feliratú ládájába.

Levelezési címünk: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Telefon:          06-1-462-3100

E-mail cím:     [email protected]

E-mail-ben benyújtott kérdésükre csak általános tájékoztatást tudunk adni. Elektronikus úton történő ügyintézésre, beadványok benyújtására az alábbi elérhetőségen van mód.

Elektronikus ügyintézési lehetőség:

E-önkormányzat portál

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A weboldalon ügyfélkapus, illetve cégkapus regisztráció alapján lehetőség van ügyindításra, egyenleg lekérdezésre, illetve adók, díjak és illetékek megfizetésére.

Adóigazolás iránti kérelmet a fenti módokon lehet benyújtani. A nyomtatvány elérhető a www.erzsebetvaros.hu weboldalon a Nyilvánosság/Letölthető űrlapok menüpontban, illetve az E-önkormányzat portálon.

 2021. január 4.

Tisztelettel:

Adóügyi Iroda