ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. szeptember. 20. hétfő
  • 0

A Takarítás világnapján, szeptember 18-án közösségi takarítást szervezett az önkormányzat.

Két helyszínen, az Erzsébet körút és a Rottenbiller utca egy-egy szakaszán küzdöttünk meg a szeméttel. Erzsébetváros polgármesterétől, Niedermüller Pétertől pedig azt is megkérdeztük: mit söpörne ki a közéletből, és mit, saját önkormányzati portájáról?
title image

A Takarítás világnapján, szeptember 18-án közösségi takarítást szervezett az önkormányzat. Két helyszínen, az Erzsébet körút és a Rottenbiller utca egy-egy szakaszán küzdöttünk meg a szeméttel. Erzsébetváros polgármesterétől, Niedermüller Pétertől pedig azt is megkérdeztük: mit söpörne ki a közéletből, és mit, saját önkormányzati portájáról?  

 

Egy kis csapat gyülekezik a polgármesteri hivatal előtt, seprűkkel, lapátokkal felfegyverkezve. Az önkéntes takarító brigád feje, Niedermüller Péter polgármester, de itt van Dr. Kispál Tibor alpolgármester, és Sedlák Tibor, az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság vezetője is. Eljöttek az Erzsébetvárosi Kft. munkatársai is, közülük nem egy a szabadnapját áldozta fel azért, hogy a köztisztasági akcióban részt vegyen. Az önkormányzat felhívására több helyi lakos is jelentkezett, akik úgy döntöttek, a szombat délelőttjüket a közösségi munkára szánják.

Szép gesztusokból tehát nincs hiány, de persze mindannyian tudjuk: attól, mert végigsöpörjük az Erzsébet körutat a Blahától a Király utcáig,  még nem oldódik meg a VII. kerület egyik legsúlyosabb problémája.

-          Tudom, hogy a lakók jelenetős része jogosan panaszkodik a szemetes, piszkos utcák miatt. – ismeri el a polgármester - Azt képtelenség elvárni, hogy egy nagyvárosban, vagy sűrűn lakott kerületben minden patyolattiszta legyen. De az igenis jogos elvárás, hogy az önkormányzat tegyen meg mindent azért, hogy ne legyen kutyapiszok az utcán, sem szétdobált csikkek és szemét.

Épp ezért Erzsébetváros testülte nemrég úgy határozott, hogy a kerület a fővárostól is átvállal takarítási feladatokat. Az itt lévő legforgalmasabb útszakaszok ugyanis –  például az Erzsébet körút, vagy a Rákóczi út – a fővárosi önkormányzat kezelése alá tartoztak, tehát a tisztításuk is az ő dolguk lett volna. Mivel azonban a kormány súlyos összegeket vont el Budapesttől, az utcatakarító gépek, járművek fejlesztésére végképp nem maradt pénz. A főváros ezért – önhibáján kívül – nem tudta kellő gyakorisággal tisztítani az általa felügyelt útszakaszokat. Az új egyezség szerint, ezentúl ezeket a kerületi részeket is az Erzsébetváros Kft. fogja takarítani. A munka tehát több lesz, ráadásul pluszforrás nincs hozzá. De így is muszáj vállani ezeket a terheket is, mert azt nem lehet hagyni, hogy Erzsébetváros lakói belefulladjanak a szemétbe.

Persze tudjuk, hogy a kormány a fideszes vezetésű önkormányzatoknak sokféle módon juttat pénzt, ám az ellenzéki településeket, kerületeket igyekszik anyagilag kivéreztetni. Ennek egyik következménye a növekvő szemétprobléma is. Sújtja ez a VII. kerületet is, ahol dr. Kispál Tibor szerint naponta 500 ezer négyzetmétert kellene megtisztítani. Ahhoz, hogy minden nap végig takarítsanak ekkora területet, az Erzsébetváros Kft.-nek nincs elegendő kapacitása. Noha teljes munkaidőben, folyamatosan dolgoznak.

-          Szeretnénk korszerűsíteni, hatékonyabbá tenni takarítást, új gépeket vásárolni, de idén erre már nincs anyagi keret. – folytatja a polgármester – Viszont most állítjuk össze a jövő évi költségvetést, és abban a köztisztasági célokra jelentősen megemelt összeget különítünk el. 

Ám azt ő is hangsúlyozza, hogy a környezetünk tisztán tartása, megóvása közösségi feladat. Mindannyiunk ügye. Rengeteg múlik azon, hogy a társasház lakói hajlandóak-e a kapu előtti járdát felsöpörni, a boltosok felmosnak-e az üzletük körül, vagy a kutyagumit a felelős gazda felszedi-e a földről, vagy ott hagyja.

A Takarítás világnapja most az erzsébetvárosiak közös felelősségéről is szólt. A két órás közösségi takarítás derűs napsütésben, kvaterkázva, egészen kellemes. Napi nyolc órában, esőben, fagyban, jeges szélben, kicsike pénzért, kőkemény meló. Erre is érdemes gondolni, mielőtt bárki elhajítaná a szemetet. Azt ugyanis valaki másnak kell majd felszedni.

KERETES

Két villámkérdés Erzsébetváros polgármesteréhez

-          Ha módjában állna, mit takarítana el a hazai közéletből?

-          Ha csak egy dolgot emelhetnék ki, akkor a politikában eluralkodott egészen méltatlan közbeszédet tűntetném el. Amikor a parlament elnöke az ellenezékre azt mondja, hogy moslékkoalíció, az párját ritkító dolog egész Európában. Ezt sehol sem tűrnék el.

-          És, ha a saját portáján kezdené a takarítást? Az önkormányzatból mit söpörne ki?

-          A fölösleges bürokráciát. Az a célunk, hogy a kerület lakói minél gyorsabban és hatékonyabban tudják az ügyeiket intézni. Ennek érdekében lépésről-lépésre fogjuk digitalizálni az ügyintézést, és az online térbe visszük át. Azt szeretnék, hogy az önkormányzatot még inkább szolgálóbarát legyen.