ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. április. 26. hétfő
  • 4

A szokásos heti összefoglaló helyett április 23-án, pénteken Erzsébetváros polgármestere online fogadóórán válaszolt a lakók kérdéseire.

A szokásos heti összefoglaló helyett április 23-án, pénteken Erzsébetváros polgármestere online fogadóórán válaszolt a lakók kérdéseire.
title image

A szokásos heti összefoglaló helyett április 23-án, pénteken Erzsébetváros polgármestere online fogadóórán válaszolt a lakók kérdéseire.

A szokásos heti összefoglaló helyett április 23-án, pénteken Erzsébetváros polgármestere online fogadóórán válaszolt a lakók kérdéseire.


Az előzetesen beérkezett kérdések közül a legtöbben a köztisztaságra, a közbiztonságra illetve a teraszok újranyitására kíváncsiak.


Köztisztaság


„ Tudom, hogy a kerület nagy erőfeszítéssel takarítja az utcákat, különösen a járványhelyzet óta. Mégis nagyon sok a kutyapiszok, amelyeket a kutyatulajdonosok nem takarítanak fel. Nagy bevétele származna a kerületnek, ha elkezdenék büntetni a nem takarító gazdákat. Egyre több a közterületen járókelők, teraszok száma, fontos lenne a higiénia. Tervezik-e a fokozott ellenőrzést és az esetek szankcionálását?”


Nem a büntetésben, hanem a szemléletváltásban hiszünk.
Három géppel és kézi erővel is folyamatosan mossuk, takarítjuk az utcákat.
Munkatársaink havonta 1,5 millió négyzetmétert mosnak át. (naponta átlagosan 40-50 ezer négyzetméter járdafelület és parkolósáv)
Folytatódik tovább a kézi takarítás, a szemét összeszedése, a kutyafuttatók takarítása és a zöldhulladék összeszedése is.
Természetesen megértjük, hogy a vírushelyzet alatt még az eddigieknél is nagyobb lakossági igény az utcák takarítása, fertőtlenítése. Erzsébetvárosban már elindult az úgynevezett takarítás kampány, melynek keretében folyamatosan fertőtlenítjük az utcákat, kiemelten az óvodák, iskolák környékét, hiszen az oktatási intézmények újranyitásával természetes, hogy a szülők szeretnék a lehető legnagyobb biztonságban tudni gyermekeiket. Kampányunk keretében már elérhetők, azok a videók melyekben alpolgármestereink is részt vesznek a kerület takarításában.:https://www.facebook.com/101715417969719/videos/796128444638572 
A teraszok újranyitásával természetesen fokozódik majd az utcai piszok, szemét. Sajnos forrásaink végesek, hiszen minden egyes köztisztasági dolgozó, 1000 lakó után takarít Erzsébetvárosban. Ennek ellenére köztisztasági dolgozóink minden nap többször is takarítják a közterületeket. Az közeljövőben elérhetővé válik majd egy úgynevezett erzsébetvárosi kosztérkép, amelyen a lakosság megjelölheti majd, ha nagyobb szeméthalommal, illegális hulladéklerakattal találkozik.
Valóban komoly problémát jelentenek a nemtörődöm kutyatartók is a kerületben. Az elmúlt időszakban felvettük a kapcsolatot a Zöldeb vezetésével, velük közösen kampányt indítunk, tájékoztatókat és zacskókat osztunk, amint a járványhelyzet megengedi.

Közbiztonság


„Házunkban, a Damjanich u. 28/B-ben egy hónap alatt két betörés volt. Feltételezzük, hogy kerületszerte gyakoribbak a betöréses, besurranó tolvajlásos esetek. Kérjük, figyelmeztessék a lakosságot, hogy a kaputelefonokon ne engedjenek be idegeneket és legyenek elővigyázatosak. Kérjük vegyék fel a kapcsolatot a kerületi rendőrséggel, hogy esetleg tudnának-e gyakrabban járőrözni?”
Az információkat eljuttatjuk a bűnügyi és rendészeti szakterületen szolgálatot teljesítő munkatársaink részére. Bűnmegelőzési tevékenységünk, szolgálatszervezési és szolgálatvezénylési feladataink végrehajtása, valamint az ellenőrzések és járőrútvonalak tervezése során figyelembe vesszük a bejelentők észrevételeit. Az eligazítások során kiemelt figyelmet fordítunk a szóban forgó jelenségek megelőzésére és megszakítására.

Lehetőség szerint kérjük, hívják fel az Önkormányzathoz forduló panaszosok és bejelentők figyelmét arra, hogy az általuk tapasztaltakat a rendőrségnek is jelezzék a 112-es segélyhívó-számon, vagy azonnali intézkedést nem igénylő esetben a [email protected] e-mail címen, lehetővé téve ezzel az azonnali hatósági reagálást vagy a bejelentés kivizsgálását.

Nyilvántartásaink, illetve a statisztikai kimutatások szerint nem lettek gyakoribbak a betörések és besurranásos lopások, a kerékpárlopások, illetve a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények sem, és összességében a közbiztonsági helyzet nemhogy romlott, hanem inkább javuló tendenciát mutat.

Erzsébetváros Önkormányzata rendszeresen egyeztet a rendőrséggel, a problémák megoldása érdekében. Terveink között szerepel egy lakossági tájékoztató kampány (megelőzés, bűnbejelentés, tájékozottság)
Mivel a nap 24 órájában sajnos nem tudunk ott lenni mindenhol a kerületben, arra kérjük Önöket, hogy amennyiben szabálysértést észlelnek, maradéktalanul értesítsék az ERI 0-24 órában üzemelő 06-1-461-9040 ügyeleti telefonszámát, vagy írjon a [email protected] hu e-mail címre, hogy adott esetben a helyszínen tetten tudják érni az elkövetőket.
Sokan hívták fel a figyelmet a térfigyelő kamerák elavult állapotára is.
Önkormányzatunk 2021. évben a megszorítások ellenére is jelentős pénzügyi fedezetet biztosít az elavult térfigyelő kamerák cseréjére, a hálózati jelátviteli rendszer fejlesztésével összhangban.

Teraszok és kultúrnegyed


Természetesen a teraszok újranyitásával kapcsolatban is számos kérdést kaptunk, illetve többen kíváncsiak a kultúrnegyeddel kapcsolatos tervekre is.
„Választási terveik között szerepelt a kerület élhetőbbé tétele, a forgalom csökkentése és egy kulturális negyed kialakítása. A lehetőség ezekre adott lenne, de attól tartok így a vendéglátóhelyek nehéz helyzetben maradnak, és a helyi szolgáltatásokat igénybe vevők másik kerületekbe lesznek kénytelenek átmenni. Ez különösen látványos lesz olyan kerület-határokon, mint például a Király utca, ahol a 6. kerületben engedélyezett lesz ugyanez, a 7. kerületi részén viszont nem.
Terézvárossal ellentétben miért nem alakítanak ki új teraszhelyeket a parkolók helyén?”


Nem a teraszok, vendéglátósok ellen vagyunk, hanem a lakók védelmében.
A kerületben mindeddig több várakozási engedélyt adtak ki, mint ahány parkolóhely van összesen, a folyamatosan emelkedő számú járművek miatt Budapest legnagyobb népsűrűségű kerülete parkolási tekintetben is zsúfolttá vált.
Az ingyenes parkolás tovább rontotta a helyzetet.


„Mi az oka annak, hogy polgámesteri ciklusának harmada után még semmit nem tudunk arról, milyen tervek készültek/készülnek arról, hogy a bulinegyed/zsidónegyed címén túl immár kulturális negyed legyen a kerület belső része? „
A kultúrnegyed kialakításával kapcsolatban rengeteg tervünk van, ezek közül többet is a koronavírus járvány hiúsított meg.
Már most látható, hogy nemsokára több – Covid biztos – esemény is lesz, érdemes figyelni Erzsébetváros honlapját és facebook oldalát.
Az önkormányzat kommunikációját is érték kritikák, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy kevés felületen és nem eleget kommunikál az önkormányzat.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy kis türelmet kérni Önöktől, Erzsébetvárosnak is van YouTube csatornája, (sőt, Instagram oldal és Twitter profilja is) amelyre hónapról hónapra egyre több tartalom kerül fel.
Hamarosan megújul a kerületi újság és a honlapunk is sokkal korszerűbb lesz. A kommunikációs csapat mindent elkövet, hogy a szűkös lehetőségek ellenére minél gyorsabban, pontosabban tájékoztassák Önöket a kerületi hírekről, eseményekről.
Természetesen a fogadóóra közben is számos kérdés érkezett erre polgármester úr élőben válaszolt az eseményről készült videót itt tekinthetik meg:https://www.facebook.com/101715417969719/videos/283861116738097