ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Török Zsuzsa Gyöngy
  • 2023. március. 16. csütörtök
  • 0

A szebb, jobb, élhetőbb Erzsébetvárosért dolgoznak az önkormányzat kitüntetettjei

Novák „Tata” díszpolgár, Alfonzó posztumusz díszpolgár lett!
title image

A szebb, jobb, élhetőbb Erzsébetvárosért dolgoznak az önkormányzat kitüntetettjei

Novák „Tata” díszpolgár, Alfonzó posztumusz díszpolgár lett!

Március 15-én a Klauzál téri koszorúzást és a Madách téri megemlékezést követően a K11-ben adták át az önkormányzati kitüntetéseket. Ebben az évben összesen tizenhét személy, illetve közösség képviselője léphetett a színpadra, hogy átvegye az Erzsébetváros Díszpolgára, a Pro Urbe Erzsébetváros, az Erzsébetváros Mestere, az Erzsébetvárosi Szent Flórián díj, az Erzsébetváros Közbiztonságáért díj, az Erzsébetváros Sportjáért díj, a Pro Arte Erzsébetváros kitüntető címet. Az elismerések átadása után Haagen Imre és a Dalköltők Társasága adott műsort, majd családias fogadás várta az ünnepelteket.

„A kerület életminősége elsősorban nem a polgármestertől, nem az önkormányzati apparátustól függ, hanem azoktól az emberektől, akik sokat tesznek érte. Akik segítenek abban, hogy Erzsébetváros szebb, jobb, élhetőbb legyen, akiknek a példája megmutatja, hogy a közös otthon jobbítása csak együtt sikerülhet.” – ezekkel a gondolattal köszöntötte Niedermüller Péter március 15-én, a K11-ben a kerület kiválóságait, akik 2023-ban az önkormányzat kitüntetéseit kiérdemelték. A polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület minden évben alaposan átgondolja, kiknek a munkáját szeretné kiemelni, ezért az elismerések tényleg nem formálisak.


A díjakat a polgármester mellett az alpolgármesterek – Bárdi Zsuzsanna, Szücs Balázs, dr. Kispál Tibor –, illetve Molnár István és Devosa Gábor önkormányzati képviselők adták át.

És akikre büszkék vagyunk:

Erzsébetváros Díszpolgára posztumusz címet 2023-ban Markos Józsefnek, Alfonzónak ítélte az önkormányzat. Az Érdemes Művész, artista, humorista az Akácfa utcában született, művészetét gyakran hasonlították Chaplinhez vagy Marcel Marceau-hoz. Szállóigévé vált mondata: „Idefigyeljenek emberek!” A díjat fiai Markos György és Markos István vették át.

Erzsébetváros Díszpolgára lett Novák József „Tata”, aki rövid beszédet is rögtönzött, utalva a Bihari János Táncegyüttesre, melynek 1954-ben alapítója volt, s motorja mind a mai napig. A csoport központja az 1970-es évek elejétől az Akácfa utca 32-ben található. Az együttes Erzsébetváros egyik kulturális központja, évente 150-200 gyerek tanulja itt a magyar néptánckultúrát. Novák Tata pedig számtalan elismerése mellé most szűkebb hazája kitüntetését is megkapta.

Pro Urbe Erzsébetváros díjat érdemelt Deák Gábor újságíró,  könyvkiadó, a Magyar zsidó Kulturális Egyesület alapítója, aki több évtizede dolgozik azon, hogy Erzsébetváros zsidó múltját minél többen megismerjék.

Ugyanezt a kitüntetést vette át Fedrid Gábor, korábbi önkormányzati képviselő, aki 1991 óta aktív tagja az Erzsébetvárosiak Klubjának.

Kulcsár Ferencné szintén Pro Urbe Erzsébetváros díjat kapott, félévszázados egészségügyi munkájának elismeréseként, a Csengery utcai rendelőben.

Erzsébetváros Mestere mostantól Lakó Józsefné, azaz a fornettis Erzsi néni, aki a Damjanich utca 30-ban – saját szavaival élve – „sütöget a vásárlóknak”.

A Feri’s Kitchen étterem vezetője és séfje is Erzsébetváros Mestere lett: Salai Ferenc nem csupán konyhaművészetéről híres, hanem karitatív tevékenységéről is.

A mesterek közé léphetett idén egy fiatal titán is: Hamdi Mohamed Aus, kinek vére arab, szíve magyar, és valószínűleg nála a legjobb a gírosz, Erzsébetvárosban! Üzlete a Damjanich utca 39-ben található.

Erzsébetvárosi Szent Flórián díj boldog tulajdonosa lehet Mohácsi Attila tűzoltó százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadója. Határozott hatósági fellépése, szaktudása a kerületi szórakozóhelyek biztonságos működéséhez nagyban hozzájárul.

Erzsébetváros Közbiztonságáért díjat Csatáry Károly rendőr alezredes vett át, aki a kerületben szolgálatot teljesítő egyenruhás rendőrök munkájáért felelős és Holló Béla Józsefné, azaz Zsóka, aki nagyban hozzájárul a kerület közbiztonságának javításához.

A kerületi sportéletből idén Hajdu Ádám edzőt tüntették ki, aki a sportutánpótlás nevelésében végez áldozatos munkát.

Szintén Erzsébetváros Sportjáért díjjal jutalmazták Kántorné Lépold Katalint: 35 éve tanít Erzsébetvárosban, aktív sportszervező, eredményesen versenyezteti diákjait, és nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére.

Ugyancsak kitüntették a Damjanich utcában élő Németh Miklós edzőt: a Fradiban 105 mérkőzésen, 61 gólt szerzett, 1971-ben négy gólt rúgott a Puskás-féle BEK-döntős Panathinaikosz csapatának, aktív évei után pedig az utánpótlás focistákkal fogalkozott.

Pro Arte Erzsébetváros díjat adományozott az önkormányzat Czeizel Gábornak: a Spinoza Színház állandó rendezőjének nevéhez immár 23 előadás kötődik, köztük a jelenleg is futó Ferenczi és Freud, a Mózes és Jézus Pesten, a Capa és az Albina.

A Belvárosi Színház ünnepelt ifjú sztárja – László Lili – is Pro Arte elismerést érdemelt: őt az Orlai Produkciókban csodálhatja meg a közönség. (A cikk szerzője legutóbb a Tok-tok, avagy hogy pattog a kocka és a Mezítláb a parkban előadásokban tapsolt kivételes tehetségének.)

A díjátadó végén Mácsai Pál az Örkény István Színház igazgatója lépett a színpadra: az ÖrkényKÖZ Műhely művészetközvetítő tevékenységét is Pro Arte Erzsébetváros díjjal ismerte el a kerület önkormányzata.