ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta szabad bisztró, parkoló, vendéglátás
  • 2021. június. 24. csütörtök
  • 0

A Szabad Bisztró tulajdonosát meghívták a Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoportba

Nyitás, de nem a parkolóhelyen
title image

A Szabad Bisztró tulajdonosát meghívták a Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoportba

Nyitás, de nem a parkolóhelyen

Kedden reggel a polgármesteri hivatal előtt Dr. Kispál Tibor alpolgármester és Kiripolszky Csongor a Szabad Bisztró egyik tulajdonosa kezet rázott így, elindult tehát egy régóta várt párbeszéd a Király utcai vegán vendéglátóhely üzemeltetője és az önkormányzat között. Kiripolszky Csongor petícióval, Kispál Tibor meghívóval készült a találkozásra. A felek a Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoportban folytatják a beszélgetést, megvizsgálva a Szabad Bisztró területhasználati igényét.

A vállalkozás az üzlet előtti parkolóhelyeken szeretett volna teraszt építeni. Kérvényüket, ahogy az összes többi hasonló tárgyú beadványt elutasította Erzsébetváros önkormányzata, tekintettel arra, hogy az összes ilyen kérés teljesítése esetén, több mint száz parkolóhely szűnne meg a kerületben.

Mivel a hetedik kerületben tiltott parkolóhelyen teraszt nyitni, a Szabad Bisztró tulajdonosi köre néhány hete provokatív módon próbált nyomást gyakorolni az önkormányzatra: megkerülve a rendeletet, egy kocsi platóján hozták létre alkalmi teraszukat.

Csakhogy a vegán kocsma autós kitelepülése, szabálytalan ezt egy figyelmeztető határozat is jelzi a számukra, arra vonatkozóan, hogy a jogellenes állapotot szüntessék meg, szállítsák el a teherautót, s állítsák vissza a közterületet eredeti állapotába. A következő lépés akár 2 millió forintos közigazgatási bírság is lehet. Kiripolszkyék keresetet nyújtottak be a figyelmeztető határozat ellen, és azonnali jogvédelmet kértek, illetve megfogalmaztak egy petíciót.

Petíciójukban leírják: fél év bezártság után a hetedik kerületi vendéglátóhelyeknek is szüksége lenne arra, hogy a többi budapesti vállalkozáshoz hasonló esélyekkel induljanak újra. Véleményük szerint: „A létező kerületi parkolási probléma mellett fontos felismerni: a közös terek nem csak, és nem elsősorban autók tárolására, hanem találkozók és közös élmények átélésére is alkalmasak”.

 

A hivatalos önkormányzati tájékoztatás szerint Erzsébetváros számára fontos a több mint 1000 aláíró, ezért kedden reggel átvették a petíciót.

A sajtóközlemény hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nyitott az együttműködésre a kerületi vállalkozásokkal, ám a lakosság érdekében nem változtatja meg a parkolóhelyeken létesítendő teraszokkal kapcsolatos döntést.

„Azt sem tehetjük meg, hogy kivételezünk egy vállalkozással. Ha mindenki élne a parkolóhelyeken felállított terasz lehetőségével, az már száznál is több parkolóhelyet érintene” – olvasható a tájékoztatóban. Kitérnek arra, hogy a beérkező levelek bizonyítják: a környéken élők sem egységesek a kérelemmel kapcsolatban. A teraszként működő teherautó ugyanis tovább ront a parkolási helyzeten, a fogyasztó vendégek pedig zavarják a lakók nyugalmát. A sajtóközlemény a hatályos jogszabályra hivatkozik, mely szerint a jogosulatlan közterület-használat tetemes bírságot vonhat maga után.

 

A vállalkozó szerint: nem sértenek jogszabályt

A Szabad Bisztró tulajdonosa lúgy fogalmazott: „Az elmúlt egy éve tartó válságos időszak számos vállalkozást lehetetlen helyzetbe sodort elsősorban az érdemi kormányzati segítség hiánya miatt”. Hozzátette, hogy álláspontjuk szerint nem sért jogszabályt a „Szabad nemTerasz” figyelemkeltő akció, továbbá kérte az önkormányzattól, hogy módosítsa vagy helyezze hatályon kívül azt a rendeletet, mely megtiltja a parkolóhelyeken vendéglátó teraszok létesítését.

Mondandójában az együttműködés lehetőségét is kereste az önkormányzattal, hozzátéve, hogy a figyelmeztető határozat ellen keresetet nyújtottak be a bíróságra.

Dr. Bedő Katalin, a vállalkozó ügyvédje ezzel kapcsolatban elmondta: „A Szabad Bisztró üzemeltetője a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, véleménye szerint az több jogszabályba ütközik. A további szankciók elkerülése érdekében a vállalkozás 2021. június 17-én azonnali jogvédelmet kért a bíróságtól, ennek pozitív elbírálása esetén mindaddig nem kell végrehajtani a határozatot, amíg annak érdemében nem dönt a bíróság”.

Más megoldást kell keresni

„Nézzük meg, van-e lehetőség a lakóház udvarán belül terjeszkedni” – reflektált Kispál Tibor Kiripolszky gondolataira. „Tájékoztatom a munkabizottságot a helyzetről, szívesen vendégül látjuk a bizottság ülésén! – tette hozzá az alpolgármester.

„Boldogan elfogadom a meghívást” – örvendezett a Szabad Bisztró tulajdonosa, aki bízik abban, hogy az érdemi párbeszéd folytatódik az ügyben.