ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2020. november. 27. péntek
  • 2

A Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport keddi ülésén a lakóktól beérkezett észrevételek, ötletek átbeszélése volt a téma

A Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport keddi ülésén a lakóktól beérkezett észrevételek, ötletek átbeszélése volt a téma
title image

A Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport keddi ülésén a lakóktól beérkezett észrevételek, ötletek átbeszélése volt a téma

Az ülésen a munkacsoport tagjain kívül meghívott vendégként jelen volt Szőke Lászlóné közös képviselő, Simon József közös képviselő, és Szikszai Sándor, mint lakó.

Elsőként Szikszai Sándor mondta el a véleményét a kialakult helyzetről. Hangsúlyozta, hogy a lakók úgy érzik magukra maradtak a problémáikkal, a hatóság sokszor nem intézkedik, de ha mégis akkor se nyújt hosszú távon megoldást. Szerinte egy olyan hatóság nyújthatna hatékony védelmet a lakóknak, amelyik egy esetleges probléma esetén 2 percen belül kiér, és a problémás bérlőt akár ki is teheti az utcára.

Szőke Lászlóné közös képviselő is megerősítette azt a korábbi üléseken már elhangzott tényt, hogy általában azokkal a lakásokkal kapcsolatban van baj, amelyeket bejelentés nélkül, szabálytalanul adnak ki. Szerinte az is nehezíti a többi lakó életét, hogy egy-egy problémás esetben túl későn érnek ki a rendőrök, és ha kiérnek, akkor se történik semmi.

Simon József a korábban elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a vendégek által okozott zaj rendészeti probléma, de sokszor egyéb, pl. műszaki jellegű gondot is okoznak a vendégek. Felvetette továbbá, hogy megoldást jelenthetne, ha a lakástulajdonosoknak időről időre újra bejelentési kötelezettségük lenne, ha rövid távra kívánják kiadni a lakásukat. Illetve hogy lehet-e olyan szabályt alkotni, hogy a közösségi együttélés szabályainak a megsértését jelentse, ha valaki nem tartja be a társasházi SZMSZ-t.

Mind a hárman egyetértettek abban, hogy a felvetett problémákon semmilyen módon nem segít a kormánynak az a döntése, hogy az önkormányzatok megmondhatják, rövid távra hány napra adható bérbe egy lakás.

A felvetésekre válaszul Csüllög Szilvia a hatósági és ügyfélszolgálati iroda vezetője az alábbiakról tájékoztatta a munkacsoport tagjait és a meghívott vendégeket:

  1. Kormányrendelet szabályozza, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy az önkormányzati hatóság nyilvántartásba vegye. Ezekhez a szabályokhoz az önkormányzat nem írhat hozzá plusz feltételeket, mint amilyen például az újbóli bejelentési kötelezettség.
  2. Ha társasházi hozzájárulás szükséges a nyilvántartásba vételhez, és később a társasház ezt a hozzájárulását visszavonja, az önkormányzat nem vonhatja vissza a nyilvántartásba vételt.
  3. Azt, hogy rövid távra, szállásként hogyan, milyen feltételekkel adható ki társasházi lakás az adott társasház közössége döntheti el a társasházi törvény alapján. A kérdést szabályozza még a kereskedelmi törvény, illetve a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.

Az önkormányzat nem hozhat olyan döntést, ami ellentétes a fent leírt jogszabályokba írtakkal, akkor se, ha tudja, hogy ezzel segíthetne a lakókon.

  1. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló rendészeti szervek (ERI, Polgárőrség) nem mehetnek be magánterületre. Ha egy házban, vagy azon belül lakásban kell fellépni a szabályokat be nem tartó bérlőkkel szemben, ezt csak a rendőrség teheti meg.
  2. Az, hogy mi kerül be egy társasházi SZMSZ-be a lakóközösség döntése. Ebbe az önkormányzat nem szólhat bele, de arra sincs lehetősége, hogy azokkal szemben eljárjon, akik nem tartják be. Ha ilyen probléma merül fel, a többi lakó tud bírósághoz fordulni.

A MAKE képviseletében Varga Béla a vendégeknél is rákérdezett lenne-e fogadókészség egy olyan ügyfélszolgálatra, amelyet a lakáskiadók szervezetei tartanának fenn, és 0-24 óráig fogadnák a felmerülő panaszokat. Felvetette ismét, hogy érdemes lenne zajmérőt beszereltetni az így kiadott lakásokba. A mérők jelzése is automatikusan befutna erre az ügyfélszolgálatra.

Simon József közös képviselő szerint minden olyan ötlet jó lehet, ami az önszabályozás irányába megy.

Felvetette továbbá, hogy segíthetné a jogszabályok önkéntes betartását, ha az önkormányzat jutalmazással, pl. az adó bizonyos mértékű elengedésével honorálná, ha a tulajdonos minden szabályt betart és odafigyel a vendégeire.

Garai Dóra a civilek képviseletében felvetette, hogy ha az önkormányzatnak csak arra van lehetősége, hogy a kiadható napok számát meghatározza, akkor nem lehet-e egy sávos rendszert kialakítani, amelyben a problémás, a lakóira oda nem figyelő tulajdonosok kevesebb időre adhatnák ki a lakásaikat.

A hatósági iroda vezetőjének egyértelmű válasza, hogy ilyet nem lehet csinálni. Ha az önkormányzat meghatározna egy mennyiséget, hány napra adható ki egy lakás rövid távra, akkor ennek a nap számnak minden bérbeadóra egyformán vonatkozni kéne.

Ezt követően a különböző szempontok szerint összegyűjtött lakossági észrevételek átbeszélése kezdődött meg, de időhiány miatt ezeknek az alapos elemzésére csak a következő ülésen kerül sor.

A munkacsoport a következő ülését 2021. január 12-én 16:00-kor tartja.