ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sári Judit
  • 2022. május. 09. hétfő
  • 0

A Nefelejcs ovi 25. születésnapján jártunk

Erzsébetváros minden óvodája különleges, nem csak a kiváló szakmai program, hanem az ott dolgozók gyermekközpontú nevelési elvei miatt is.
title image

Erzsébetváros minden óvodája különleges, nem csak a kiváló szakmai program, hanem az ott dolgozók gyermekközpontú nevelési elvei miatt is. Ezekbe az ovikba jó járni, minden nap eseménydús, minden játék és tanulási folyamat örömteli, az ünnepek pedig magukat a kisközösségeket teszik különlegesebbé és még szerethetőbbé. A Nefelejcs ovi 25. születésnapján jártunk.

A Nefelejcs Óvoda épülete 1885 körül eredetileg lakóháznak épült, óvodaként 1997 óta működik. A gyermekek számára korszerűen átalakított földszintes épület 2001-ben kibővült a Peterdy utcai szárnnyal, így ma a 7 ovicsoportban összesen 127 kisgyermek neveléséről, elhelyezéséről gondoskodnak. A születésnap idén egyben jubileumi ünnepséggé is alakult, hiszen a negyed évszázados évforduló nem szimplán egy közös ünnepség volt. A vendégek soraiban nem csak a volt dolgozók illetve az óvodák, iskolák, szakmai intézmények munkatársai, hanem az önkormányzat vezetői, irodavezetői is megjelentek: többek között Szücs Balázs alpolgármester, Nagy Andrea képviselő és munkatársuk Jenei Kevin. Képviseltette magát a Humánszolgáltató iroda, a Család és Gyermekjóléti Központ, a VII. kerületi Pedagógiai szakszolgálat, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kar is.

Az óvodában csoportonként 2 óvodapedagógus és 1 dajka segítségével látják el a gyerekeket, de rendelkezésükre áll logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is. Poszukné Nádhera Judit óvodavezető szerint az érzelmi nevelésre helyezik a legnagyobb hangsúlyt, az óvodai program idei különlegessége, hogy olyan érzékenyítő foglalkozásokat tartanak, ami alapján a gyerekek már ilyen fiatalon megismerhetik azoknak az embereknek az élethelyzeteit, például siketek vagy vakok életét, akiknek a hétköznapjai mások, mint amit ők ismernek. Az ilyen tapasztalat, megismerés nagyon fontos ahhoz, hogy befogadó, nyitott felnőtté váljanak a gyerekek.

 

Az óvoda terasza kiváló helyszín volt ilyen nagy létszámú esemény megszervezésére is, és bár az apróságok kevésbé tűntek izgatottnak, a szülők, és a gyerekeket felkészítő óvó nénik annál inkább. De érthető is az izgalom, sokat készültek erre az eseményre mindannyian. Először a legkisebbek köszöntötték a vendégeket, majd bemutatkozott a Nefelejcs Dance tánccsoport. A középső csoportosok közösen elszavalták Zelk Zoltán Csilingel a hóvirág című versét, a nagycsoportosok Nefelejcs Dalárdája kis tavaszi dalcsokorral lépett a közönség elé. Őket két tehetség-ígéret követte, Csomor Lacika és Bazsó Boglárka xilofon bemutatójának tapsoltak a résztvevők. Mészáros Julcsi és Szász Léna közösen adták elő Zelk Zoltán Kis kertész versét, majd utánuk két volt óvodás, ma már iskolás kislány lépett fel, Czene Anna furulyázott, majd  Mezei Virággal közösen adtak elő két népdalt. Az esemény záró részéhez közeledve ismét egy ovis gyermektehetség, Takács Elza Flóra szórakoztatta a közönséget, mégpedig Benedek Elek A kulcs című meséjével, végül az óvodások programjának záróeseménye a Gyögyharmat tánccsoport Körforgás táncbemutatója volt.

Természetesen az óvó nénik is készültek, a 3 kismalac meséjének rendkívül különleges előadásával lepték meg nézőiket. Hogy mitől volt különleges ez az előadás? Az óvoda érzékenyítő programja keretében ez egy néma előadás volt, ahol csak a mimika, a gesztusok, a mozdulatok beszéltek.

És végül, nem születésnap a születésnap torta nélkül, a Nefelejcs óvoda szülinapi emeletes tortájából mindenkinek jutott, termszetesen az elmaradhatatlan jubileumi sütis tüzijáték után. Boldog születésnapot Nefelejcs!