ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2023. március. 21. kedd
  • 0

10.000 forint értékű húsvéti utalvány!

Az utalványokat személyesen, vagy írásos meghatalmazás birtokában lévő meghatalmazott veheti át.
title image

Kedves Erzsébetvárosi Polgár!

Erzsébetváros gondoskodó kerület – számunkra ez nem pusztán egy szlogen, hanem értékválasztás és egyben kifejezése annak, hogy közösségünk tagjai a bajban is számíthatnak ránk. A karácsonyi ajándékutalványok után újra döntött a képviselő-testület, és húsvét előtt ismételten támogatja a kerületben lakó rászorulókat, a gyermekes családokat és a nyugdíjasokat.

Képviselőtársaimmal együtt úgy döntöttünk, hogy a 65 év felettieket, a gyermekes családokat, a 60-65 év közötti nyugdíjasokat, a megváltozott munkaképességűeket, illetve a fogyatékossággal élőket 10 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal lepjük meg, amivel szeretnénk megkönnyíteni a mindennapokat és szebbé tenni az ünnepet számukra. 

Az ajándékutalványok 2023. március 21. és április 30. között hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban, az Erzsébet krt. 6. és a Garay utca 5. szám alatt vehetők át.

Az utalványokat személyesen, vagy írásos meghatalmazás birtokában lévő meghatalmazott veheti át. Az utalványokat bármely Lidl üzletben le lehet vásárolni.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az ajándékutalványra jogosultak körét, illetve azt, hogy kinek milyen dokumentumot, iratot kell bemutatnia.


 

Ajándékutalványra jogosultak köre:

 

Az átvételhez szükséges igazolványok, igazolások:

Minden esetben szükséges a jogosultság igazolásához a lakcímkártya, valamint meghatalmazás esetén a meghatalmazott személyi igazolványa, lakcímkártyája és a meghatalmazás.

 

2023. április 30-ig betöltik a 65. életévüket;

 

a lakcímkártyán és a személyi igazolványon túl nincs szükség más iratra

Kiskorú gyermekenként azon családok, ahol a gyermek(ek) 2023. április 30- ig nem tölti(k) be a 18. életév(ük)et;

meghatározott jogosult vér szerinti-, mostoha- vagy nevelőszülője által a jogosultságot igazoló iratok bemutatása;

2023. április 30-ig betöltik a 60. életévüket és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § szerint nyugellátásra jogosultak;

nyugellátás megállapításáról szóló határozat, nyugdíjközlő lap vagy ellátottak utazási igazolványa;

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerint megváltozott munkaképességűek;

 

fogyatékossági hatósági igazolvány, vagy Budapest Főváros Kormányhivatala vagy bármely vármegyei kormányhivatal rehabilitációs hatósága által kiállított komplex minősítés, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, rehabilitációs ellátás tárgyában hozott határozat, rokkantsági ellátás tárgyában hozott határozat, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás tárgyában hozott határozat, fogyatékosság tárgyában hozott határozat, fogyatékossági támogatás vagy vakok személyi járadéka megállapításáról szóló határozat.

 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerint fogyatékos személyek.

 

Napjainkban még jobban felértékelődik a szolidaritás, ami önkormányzatunk egyik alapértéke, ezért a jövőben is minden tőlünk telhető módon segíteni fogjuk a nehéz helyzetbe került erzsébetvárosiakat.

Békés, boldog húsvéti ünnepet kívánok!

 

 

Niedermüller Péter

Erzsébetváros polgármestere